Meter per seconde

Meter per seconde is een afgeleide SI-eenheid voor snelheid. Het symbool is m/s, of equivalent, m.s−1. Een snelheid van 1 m/s komt overeen met het afleggen van 1 meter in 1 seconde.

OmrekenenBewerken

1 m/s ≡ 3,6 kilometer per uur (km/u). Dit komt ongeveer overeen met 2,237 Engelse mijl per uur (mph).
1 km/u = 1000/3600 m/s = 1/3,6 m/s = 5/18 m/s = 0,27777... m/s
Dus wanneer je van m/s naar km/u omrekent, moet je vermenigvuldigen met 3,6.
Wanneer je van km/u naar m/s omrekent, deel je door 3,6 .

VoorbeeldenBewerken

10−8 m/s gemiddelde groeisnelheid van menselijk haar
0,00275 m/s wereldrecord-snelheid van de snelste slak ooit gemeten
1 m/s een rustige menselijke wandelsnelheid
5 m/s ongeveer de menselijke fietssnelheid
30 m/s de snelheid die het snelste landdier, een jachtluipaard kan bereiken
332 m/s de standaard-geluidssnelheid in lucht bij een temperatuur van 273 K (0 °C).
533 m/s (Mach 1,6) de gemiddelde snelheid tijdens de snelste vlucht over de Atlantische Oceaan met de Concorde (1996)
1000 m/s de snelheid van een typische geweerkogel

ongeveer de topsnelheid van een sub-orbitaal ruimteschip

11.200 m/s de ontsnappingssnelheid (de minimale snelheid die een raket nodig heeft om los te komen) van de Aarde
29.800 m/s de snelheid waarmee de Aarde om de Zon draait
30.000.000 m/s snelheid van een elektron in een kathodestraalbuis
299.792.458 m/s de lichtsnelheid in vacuüm; tevens de hoogst mogelijke snelheid.

Zie ookBewerken

m/s 2 Meter per seconde kwadraat