Hoofdmenu openen

Het golfgetal of repetentie is een golfeigenschap die gerelateerd is aan de golflengte en daarmee geheel gelijkwaardig is. Het golfgetal geeft aan hoeveel golven (golflengtes) er per lengte-eenheid voorkomen en is dus het omgekeerde van de golflengte. De eenheid van het golfgetal is reciproke meter (m−1). Ook andere eenheden worden gebruikt, zoals: reciproke centimeter (cm−1).

De exacte definitie van het golfgetal is anders voor verschillende gebieden in de wetenschap.

In de spectroscopie is het golfgetal gedefinieerd als het omgekeerde van de golflengte λ. Het natuurkundige symbool voor het golfgetal is dan de Griekse letter ν (nu) met een tilde erboven.

In relatie tot de voortplantingssnelheid v geldt:

,

waarin f de frequentie is.

CirkelgolfgetalBewerken

In de kwantumfysica, en in veel andere gebieden van de natuurkunde, wordt met golfgetal het cirkelgolfgetal aangeduid, gedefinieerd als 2π gedeeld door de golflengte. Het natuurkundige symbool voor het golfgetal is dan k.

 

In relatie tot de voortplantingssnelheid v geldt:

 ,

waarin ω de cirkel- of hoekfrequentie is.