Het golfgetal of repetentie is een golfeigenschap die gerelateerd is aan de golflengte en daarmee geheel gelijkwaardig is. Het golfgetal geeft aan hoeveel golven (golflengtes) er per lengte-eenheid voorkomen en is dus het omgekeerde van de golflengte. De eenheid van het golfgetal is reciproque meter (m−1). Ook andere eenheden worden gebruikt, zoals: reciproque centimeter (cm−1).

Het golfgetal is voor verschillende gebieden in de wetenschap verschillend gedefinieerd.

In de spectroscopie is het golfgetal gedefinieerd als het omgekeerde van de golflengte . Het natuurkundige symbool voor het golfgetal is dan de Griekse letter (nu) met een tilde erboven.

In relatie tot de voortplantingssnelheid geldt:

,

waarin de frequentie is.

Cirkelgolfgetal bewerken

In de kwantumfysica, en in veel andere gebieden van de natuurkunde, wordt met golfgetal het cirkelgolfgetal aangeduid, gedefinieerd als   gedeeld door de golflengte. Het natuurkundige symbool voor het golfgetal is dan  .

 

In relatie tot de voortplantingssnelheid   geldt:

 ,

waarin   de cirkel- of hoekfrequentie is.