Overheid van België

Belgische overheid
(Doorverwezen vanaf Belgische overheid)

Dit is een verwijspagina met een summiere uitleg om een gestructureerd overzicht te bieden.

De Belgische staatsstructuur is een complex geheel van verschillende overheidsinstanties met diverse functies en bevoegdheden verdeeld over verschillende territoriale eenheden die samen de (complexe) federale staat België uitmaken.

In België geldt de scheiding der machten.

Overzicht van de overheden

bewerken

Wetgevende macht van België

bewerken

Federaal bicameraal Parlement

bewerken

Regionale unicamerale parlementen

bewerken

Uitvoerende macht van België

bewerken

Federale regering

bewerken

Als er wordt gesproken over de Belgische regering, wordt over het algemeen de federale regering bedoeld.

De Belgische federale regering bestaat uit de Koning, ministers en staatssecretarissen. De ministers vormen tezamen de ministerraad. De Koning zit deze officieel voor, maar doet dat in de praktijk niet meer (of bij wijze van ceremonieel). De persoonlijke medewerkers van de Koning, de ministers of de staatssecretarissen wordt diens kabinet genoemd, het Kabinet van de Koning.

Zie ook:

Regionale regeringen

bewerken

Daarnaast hebben de drie Brusselse Gemeenschapscommissies (de Franse, Vlaamse en Gemeenschappelijke) elk een College dat een uitvoerend orgaan is, te vergelijken met een regering.

Rechterlijke macht van België

bewerken

Ministeries en departementen

bewerken

Belgische staatsbedrijven (semioverheid)

bewerken

Federale Overheid

bewerken

Vlaamse Overheid

bewerken

Brusselse Overheid

bewerken

Waalse Overheid

bewerken

Franse Gemeenschapsoverheid

bewerken

Duitstalige Gemeenschapsoverheid

bewerken

Zie ook

bewerken