Lijst van Belgische ministeries

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van Belgische ministeries.

Federale overheidBewerken

Tijdens de eerste regering-Verhofstadt (1999-2003) was de modernisering van de federale overheidsdiensten een van de belangrijke beleidspunten. Dit hervormingsplan werd bekend als het "Copernicusplan", zoals uiteengezet in het document "Naar een modernisering van de openbare besturen", of de "Copernicus-nota" van 16 februari 2000. Een van de gevolgen van de uitvoering van dit plan was, dat de federale ministeries omgevormd werden tot federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD).

Federale overheidsdienstenBewerken

De volgende federale overheidsdiensten werden opgericht:

Horizontale FOD'sBewerken

Verticale FOD'sBewerken

OpmerkingBewerken

Programmatorische federale overheidsdienstenBewerken

De volgende programmatorische federale overheidsdiensten werden opgericht:

Voormalige Belgische ministeriesBewerken

De volgende ministeries werden opgericht (in volgorde van oprichting en volgens hun laatste benaming):

Gemeenschappen en GewestenBewerken

Voor de gewesten en gemeenschappen blijft - met uitzondering van het Waals Gewest - de naam ministerie behouden. De ministeries kennen een onderverdeling naar beleidsgebieden.

VlaanderenBewerken

Situatie tot en met 31 december 2005Bewerken
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  • Departement Coördinatie (COO)
  • Departement Algemene Zaken en Financiën (AZF)
  • Departement Wetenschap, Innovatie en Media (WIM)
  • Departement Onderwijs (OND)
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
  • Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (EWBL)
  • Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)
Bestuurlijke hervorming 2006Bewerken
  Deze sectie betreft de in 2006 doorgevoerde hervorming. Voor een actueel overzicht zie het artikel Lijst van Vlaamse ministeries en agentschappen.

In het kader van het vernieuwingsproject 'Beter Bestuurlijk Beleid' (BBB), werd vanaf 1 januari 2006 het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap opgesplitst in dertien departementen en een 25-tal agentschappen. Tegelijk vonden er ook personeelsuitwisselingen plaats met verscheidene Vlaamse Openbare Instellingen, waarvan de meeste eveneens werden omgevormd tot een agentschap. De hele operatie resulteerde in een nieuwe overheidsstructuur met verschillende departementen en agentschappen verdeeld over dertien homogene beleidsdomeinen.

Per beleidsdomein bestaat - althans in naam - één ministerie. Het gaat om een verzameling van het departement en de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van dit beleidsdomein. Het ministerie vormt evenwel geen hiërarchische overkoepeling: het departement en de agentschappen kunnen volledig autonoom van elkaar werken. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid worden niet tot het ministerie gerekend.

 • Vlaamse overheid
  • Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
   • Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
   • Studiedienst van de Vlaamse Regering
   • Interne Audit van de Vlaamse Administratie
  • Ministerie van Bestuurszaken
   • Departement Bestuurszaken
   • Agentschap voor Facilitair Management
   • Agentschap voor Overheidspersoneel
   • Agentschap voor Binnenlands Bestuur
  • Ministerie van Financiën en Begroting
  • Ministerie van Internationaal Vlaanderen
   • Departement Internationaal Vlaanderen
   • Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)
  • Ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie
   • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
   • Agentschap Economie
  • Ministerie van Onderwijs en Vorming
   • Departement Onderwijs en Vorming
   • Agentschap voor Onderwijsdiensten
   • Onderwijsdienstencentrum voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
   • Agentschap voor Onderwijscommunicatie
  • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
   • Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
   • Kunsten en Erfgoed
   • Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
  • Ministerie van Werk en Sociale Economie
   • Departement Werk en Sociale Economie
   • Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
  • Ministerie van Landbouw en Visserij
   • Departement Landbouw en Visserij
   • Agentschap voor Landbouw en Visserij
   • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
  • Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie
  • Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
  • Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
   • Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
   • Wonen-Vlaanderen
   • Ruimtelijke Ordening Vlaanderen (RO-Vlaanderen)
   • Onroerend Erfgoed
   • Inspectie RWO

Franse GemeenschapBewerken

 • Ministerie van de Franse Gemeenschap[1]
  • Secretariaat-generaal
  • Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
  • Algemeen Bestuur Onderwijspersoneel
  • Algemeen Bestuur Cultuur en Informatica
  • Algemeen Bestuur Infrastructuur
  • Algemeen Bestuur Hulpverlening aan de Jeugd, Gezondheid en Sport

Duitstalige GemeenschapBewerken

 • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap[2]
  • Afdeling Algemene Diensten
  • Afdeling Gezin, Gezondheid en Welzijn
  • Afdeling Opleiding, Werkgelegenheid en Europese Programma's
  • Afdeling Culturele Aangelegenheden
  • Afdeling Onderwijs

WalloniëBewerken

Situatie tot 1 augustus 2008
 • Ministerie van het Waals Gewest (Ministère de la Région wallonne)
 • Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer (Ministère de l'Équipement et des Transports)
Situatie sinds 1 augustus 2008
 • Waalse Overheidsdienst[3]
  • Secretariaat-generaal
  • Algemene Transversale Directie Personeel en Algemene Zaken
  • Algemene Transversale Directie Budget, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie
  • Algemene Operationele Directie Wegen en Gebouwen
  • Algemene Operationele Directie Mobiliteit en Waterwegen
  • Algemene Operationele Directie Landbouw, Natuurlijke Rijkdommen en Milieu
  • Algemene Operationele Directie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie
  • Algemene Operationele Directie Lokale Besturen, Sociale Actie en Gezondheid
  • Algemene Operationele Directie Fiscaliteit
  • Algemene Operationele Directie Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek

Brussels Hoofdstedelijk GewestBewerken

Zie ookBewerken