Hoofdmenu openen
Evolutie van de bevolking.

De volgende tabellen bevatten een aantal basisgegevens en bemerkingen over de bevolking van België.

1rightarrow blue.svg Zie ook: Tabel van Belgische gemeenten.

Inhoud

Evolutie van de bevolking per Gewest en ProvincieBewerken

Voor de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de cijfers voor de jaren 1846 tot en met 1990 gebaseerd op de historische inwoneraantallen van de gemeenten die actueel deel uitmaken van deze provincies.

Inwonersaantallen × 1.000

Gewest/Provincie 1846 1856 1866 1876 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1947 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 1846

index

1890

index

1947

index

1990

index

2000

index

2018

index

België 4.337 4.529 4.828 5.336 5.520 6.069 6.694 7.424 7.406 8.092 8.512 9.190 9.651 9.855 9.948 10.239 10.840 11.376 100 140 196 229 236 262
Vlaams Gewest 2.360 2.458 2.746 3.028 3.357 3.761 3.763 4.191 4.608 5.411 5.626 5.740 5.939 6.252 6.553 100 128 195 243 252 278
Antwerpen 406 434 466 538 577 700 819 969 1.017 1.173 1.281 1.443 1.533 1.574 1.597 1.644 1.745 1.847 100 172 316 393 405 454
Oost-Vlaand. 793 777 806 863 882 950 1.030 1.120 1.107 1.149 1.217 1.272 1.310 1.330 1.331 1.362 1.432 1.505 100 120 153 168 172 190
West-Vlaand. 643 625 642 684 692 738 805 874 804 902 996 1.069 1.054 1.078 1.102 1.128 1.159 1.191 100 115 155 171 175 185
Vl.-Brabant 332 349 384 417 462 522 535 599 654 861 933 965 1.014 1.077 1.138 100 126 197 290 305 343
Limburg 186 192 195 205 211 223 241 276 300 368 460 575 653 711 745 791 839 871 100 120 247 401 425 468
Brussel 211 309 437 520 626 762 806 892 956 1.075 997 964 959 1.090 1.199 100 247 454 458 455 568
Waals Gewest 1.765 2.060 2.339 2.522 2.711 2.901 2.836 3.009 2.947 3.158 3.232 3.244 3.339 3.498 3.624 100 143 167 184 189 205
Henegouwen 715 769 845 956 978 1.049 1.143 1.233 1.220 1.270 1.225 1.249 1.317 1.309 1.278 1.279 1.310 1.342 100 147 171 179 179 188
Luik 453 504 557 632 664 757 826 888 863 973 964 1.004 1.009 1.006 998 1.019 1.068 1.105 100 167 213 220 225 244
Namen 264 286 303 316 323 335 347 363 348 356 356 369 381 404 421 444 472 493 100 127 135 159 168 187
Waals-Brabant 147 155 165 169 176 186 181 189 189 234 291 316 350 380 401 100 114 128 214 238 273
Luxemburg 186 194 200 204 209 212 219 231 224 221 213 217 217 222 231 247 269 283 100 114 115 124 133 152

Het aandeel van elk gewest in de totale bevolking is over de loop van de periode 1846-2018 verschillend geëvolueerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zag zijn aandeel meer dan verdubbelen van 4,88% naar 10,54%, op zijn toppunt in 1947 bedroeg dit aandeel zelfs 11,23%. Het aandeel van Vlaanderen daalde in eerste instantie van 54,4% in 1846 naar 49,36% in 1880 voornamelijk als gevolg van emigratie naar Wallonië en Brussel om daarna te stijgen naar 58,02% in 2000 en in 2018 uit te komen op 57,60%. In 1846 bedraagt het aandeel van Wallonië 40,70% om in 1866 zijn toppunt te bereiken bij 43,02%. Daarna neemt het aandeel steeds verder af om in 1970 uit te komen bij 32,70%, over de laatste vijftig jaar blijft het aandeel vrijwel stabiel, in 2018 bedraagt het nog 31,86%.

Geboorte/Sterftecijfer/Levensverwachting per Gewest en ProvincieBewerken

In onderstaande tabel zijn voor het jaar 2014 de geboorte en sterftecijfers gerelateerd aan het aantal inwoners vermeld. Vooral het grote geboorteoverschot in Brussel (8,15‰) springt in het oog. Met slechts 10,4% van de totale bevolking neemt dit gewest bijna de helft (48,2%) van de natuurlijke aangroei van de Belgische bevolking voor zijn rekening. Zowel het hoge geboortecijfer (15,9‰) als het lage sterftecijfer (7,8‰) zijn voornamelijk te verklaren door de grote migrantenbevolking van vooral Marokkaanse en Turkse afkomst. Deze hebben gemiddeld meer kinderen dan de autochtone bevolking en dit heeft als gevolg dat de Brusselse bevolking gemiddeld jonger is dan in de andere gewesten, wat op zijn beurt het lagere sterftecijfer verklaart. Twee provincies kennen een negatief geboorteoverschot, Henegouwen en West-Vlaanderen. Voor West-Vlaanderen is dit vooral te verklaren door de aantrekkingskracht van de kust voor zestigplussers die er zich vestigen eenmaal ze met pensioen zijn wat resulteert in een gemiddeld oudere bevolking en een hoog sterftecijfer. Populaire kustgemeenten zoals De Panne, Blankenberge hebben hierdoor een sterftecijfer van meer dan 14‰ inwoners, ver boven het gemiddelde voor de provincie en het gewest. Alle kustgemeenten samen hebben een sterftecijfer van 13‰, voor de rest van de provincie ligt het cijfer beduidend lager bij 9,66‰.

Gewest/Provincie Inwoners

Aantal

Geboorten

Aantal

Overlijdens

Aantal

Geboorte

overschot

Geboorten
per 1000
inwoners
Overlijdens
per 1000
inwoners
Geboorte
overschot
per 1000
inwoners
Levens
verwachting
Mannen
Levens
verwachting
Vrouwen
Levens
verwachting
Totaal
Gemid.
Leeftijd
0 - 19
Jaar
Aandeel
20 - 64
Jaar
Aandeel
65+
Jaar
Aandeel
België 11.150.516 124.415 104.723 19.692 11,16 9,39 1,77 78,56 83,50 81,07 41,09 22,67% 59,68% 17,65%
Vlaams Gewest 6.410.705 67.211 58.852 8.359 10,48 9,18 1,30 79,61 84,26 81,97 42,00 21,75% 59,43% 18,82%
Antwerpen 1.802.719 20.786 16.385 4.401 11,53 9,09 2,44 41,43 22,26% 59,55% 18,19%
Oost-Vlaand. 1.468.932 15.460 13.693 1.767 10,52 9,32 1,20 41,79 21,78% 59,61% 18,60%
West-Vlaand. 1.175.508 11.003 12.081 −1.078 9,36 10,28 −0,92 43,56 20,57% 57,91% 21,51%
Vl.-Brabant 1.107.266 11.441 9.780 1.661 10,33 8,83 1,50 41,59 22,68% 59,10% 18,22%
Limburg 856.280 8.521 6.913 1.608 9,95 8,07 1,88 41,91 21,07% 61,37% 17,56%
Brussel 1.163.486 18.514 9.032 9.482 15,91 7,76 8,15 78,13 83,42 80,92 37,46 24,74% 61,90% 13,35%
Waals Gewest 3.576.325 38.690 36.839 1.851 10,82 10,30 0,52 76,69 82,18 79,48 40,65 23,64% 59,41% 16,95%
Henegouwen 1.332.042 14.437 14.598 −161 10,84 10,96 −0,12 40,76 23,57% 59,40% 17,02%
Luik 1.091.734 12.028 11.267 761 11,02 10,32 0,70 40,87 23,08% 59,64% 17,27%
Namen 484.737 5.169 4.964 205 10,66 10,24 0,42 40,55 23,69% 59,63% 16,68%
Waals-Brabant 390.966 3.896 3.491 405 9,97 8,93 1,04 40,63 24,18% 58,81% 17,01%
Luxemburg 276.846 3.160 2.519 641 11,41 9,10 2,32 39,47 25,33% 58,96% 15,71%

Geografische spreiding van de bevolkingBewerken

België

10% Opp. 20% Opp. 30% Opp. 40% Opp. 50% Opp. 60% Opp. 70% Opp. 80% Opp. 90% Opp. Inw./km²
1846 Inw. 28,8% 44,3% 54,9% 65,5% 73,1% 80,4% 85,9% 90,9% 95,9% 147
1900 Inw. 41,8% 55,8% 63,9% 72,1% 78,6% 84,1% 88,7% 93,1% 96,7% 227
1947 Inw. 41,7% 57,1% 68,0% 75,1% 81,5% 87,1% 91,5% 95,4% 97,8% 279
2000 Inw. 35,6% 50,9% 63,9% 74,0% 81,0% 87,5% 93,0% 96,5% 98,3% 335
2008 Inw. 35,6% 50,5% 63,9% 73,3% 80,6% 87,4% 92,9% 96,4% 98,3% 349

Vlaams Gewest

10% Opp. 20% Opp. 30% Opp. 40% Opp. 50% Opp. 60% Opp. 70% Opp. 80% Opp. 90% Opp. Inw./km²
1846 Inw. 25,6% 38,4% 50,3% 61,5% 72,0% 79,7% 86,4% 92,4% 96,5% 174
1900 Inw. 34,9% 46,1% 56,7% 65,6% 73,6% 80,5% 86,9% 92,5% 96,7% 246
1947 Inw. 32,1% 44,9% 53,7% 63,5% 70,5% 78,0% 84,4% 89,6% 95,0% 337
2000 Inw. 25,4% 37,7% 48,9% 58,6% 67,6% 75,6% 82,4% 89,7% 96,1% 439
2008 Inw. 25,5% 37,5% 48,6% 58,9% 67,6% 75,6% 83,1% 89,8% 96,2% 456

Waals Gewest (vanaf 1947 inclusief Oostkantons)

10% Opp. 20% Opp. 30% Opp. 40% Opp. 50% Opp. 60% Opp. 70% Opp. 80% Opp. 90% Opp. Inw./km²
1846 Inw. 31,1% 44,5% 54,9% 63,7% 71,3% 78,5% 84,5% 89,9% 94,9% 113
1900 Inw. 43,3% 57,3% 65,6% 72,4% 79,6% 84,0% 88,7% 92,8% 96,3% 174
1947 Inw. 47,2% 61,9% 69,6% 76,5% 82,1% 87,3% 91,0% 93,8% 97,2% 178
2000 Inw. 39,7% 59,0% 68,3% 75,9% 82,3% 88,1% 92,3% 94,7% 97,8% 198
2008 Inw. 39,1% 58,1% 67,4% 75,1% 81,6% 87,9% 92,2% 94,7% 97,6% 205

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat tot en met het midden van de 20e eeuw de bevolking steeds meer geconcentreerd raakte op een kleinere oppervlakte en dit vooral als gevolg van de explosieve groei van de Brusselse agglomeratie en de Waalse Industrieas van Samber en Maas. In de tweede helft van de 20e eeuw komt de ommekeer en wordt het aandeel van de bevolking dat op slechts 30% van de oppervlakte woont weer kleiner.

Bevolkingsdichtheid per arrondissementBewerken

 

Bevolkingssamenstelling volgens nationaliteitBewerken

 
Deze kaart toont per gemeente welke groep buitenlanders (mensen zonder Belgisch paspoort) het grootst is.
Oranje: Nederlanders;
Blauw: Fransen;
Zwart: Duitsers;
Paars: Italianen;
Roze: Polen;
Geel: Roemenen.
Klik op de afbeelding voor een volledige legenda en andere details.

Volgens de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie telde België in 2015 (1 januari) 11.209.044 inwoners waarvan 9.953.758 met de Belgische nationaliteit en 1.255.286 niet-Belgen goed voor 11,2% van het totaal. Uit de vier buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg komen 352.180 inwoners (28,1% van de niet-Belgen), waarvan een aanzienlijk aandeel dicht bij de respectievelijke landsgrenzen woont. De 23 andere landen van de Europese Unie zijn nog eens goed voor 503.494 inwoners (40,1%). Bij deze laatsten zijn de Italianen veruit de belangrijkste groep, een direct gevolg van de door de overheid georganiseerde arbeidsmigratie in de periode 1946-1956. Sedert de integratie van de voormalige Oostbloklanden in de EU is het aandeel van vooral Polen, Roemenen en Bulgaren toegenomen. Bij de niet EU landen vormen de Marokkanen en Turken (arbeids- en volgmigratie vanaf de jaren 1960) en de Congolezen (koloniale banden) de grootste groepen. De spreiding van de niet-Belgen over de verschillende gewesten is zeer verschillend. Brussel neemt bijna een derde (31,8%) voor zijn rekening, het aandeel niet-Belgen in de bevolking bedraagt er 33,9%, Vlaanderen is goed voor een aandeel van 40,1% (7,8% van zijn inwoners) en Wallonië 28,1% (9,8% van zijn inwoners). Deze aandelen verschillen soms aanzienlijk per nationaliteit.

In de onderstaande tabel staan de twintig meestvoorkomende nationaliteiten van niet-Belgen die in België wonen.[1]

Land Aantal Aandeel%

Vreemdelingen

Aandeel%

Tot.Bevolking

Frankrijk 159.352 12,7% 1,4%
Italië 156.977 12,5% 1,4%
Nederland 149.199 11,9% 1,3%
Marokko 82.009 6,5% 0,7%
Polen 68.403 5,4% 0,6%
Roemenië 65.768 5,2% 0,6%
Spanje 60.386 4,8% 0,5%
Portugal 42.793 3,4% 0,4%
Duitsland 39.294 3,1% 0,4%
Turkije 36.747 2,9% 0,3%
Bulgarije 28.721 2,3% 0,3%
Verenigd Koninkrijk 23.974 1,9% 0,2%
Congo 20.625 1,6% 0,2%
Griekenland 16.275 1,3% 0,1%
Rusland 12.434 1,0% 0,1%
USA 11.489 0,9% 0,1%
China 11.275 0,9% 0,1%
Kameroen 10.732 0,9% 0,1%
India 10.383 0,8% 0,1%
Algerije 9.944 0,8% 0,1%
TOP 20 1.016.780 81,0% 9,1%
Andere Landen 238.506 19,0% 2,1%
Totaal 1.255.266 100,0% 11,2%

Algemene gegevens over de bevolkingBewerken

Bevolking: 11.267.910 (1 januari 2016)
Leeftijdsstructuur:
 • 0-19 jaar:
22,67% (1.258.799 mannen; 1.230.458 vrouwen) (2013)
 • 20-64 jaar:
59,68% (3.233.274 mannen; 3.300.898 vrouwen) (2013)
 • 65 jaar en ouder:
17,65% (838.198 mannen; 1.120.710 vrouwen) (2013)
Aantal honderdjarigen: 1.860 (14,6% mannen; 85,4% vrouwen) (2016)
Gemiddelde leeftijd: 41,1 jaar (2013)
 • mannen:
39,8 jaar (2013)
 • vrouwen:
42,3 jaar (2013)
Bevolkingstoename: 58.887 - 0,53% (2015)
Geboortecijfer: 121.713 - 10,86 geboortes/1000 (2015)
Sterftecijfer: 110.508 - 9,86 sterfgevallen/1000 (2015)
Geboorteoverschot: 11.205 - 1,00 /1000 (2015)
Netto migratiesaldo: 47.682 - 4,25 /1000 (2015)
Verhouding van geslacht: 0,9651 mannelijk/vrouwelijk (2015)
 • bij geboorte:
1,05 man/vrouw
 • onder 15 jaar:
1,05 man/vrouw
 • 15-64 jaar:
1,02 man/vrouw
 • 65 jaar en ouder:
0,69 man/vrouw
Zuigelingssterftecijfer: 4,57 sterfgevallen/1000 levende geboorten
 • vrouwen:
3,96 sterfgevallen/1000 levende geboorten (2003)
 • mannen:
5,16 sterfgevallen/1000 levende geboorten
Levensverwachting: 81,07 jaar (2014)
 • mannen:
78,56 jaar (2014)
 • vrouwen:
83,50 jaar (2014)
Totaal geboortecijfer: 1,85 geboren kinderen/vrouw (2009)
Hiv/aids: 0,2% (2001)
Hiv/aids - sterfgevallen: minder dan 100 (2001)
Nationaliteit:
 • zelfstandig naamwoord: Belg/Belgische;
 • bijvoeglijk naamwoord: Belgisch.

Territoriale verdeling van de bevolking (2016):

Godsdiensten:
Talen:
Gebarentalen:
Geletterdheid: 98%

Externe linksBewerken