Winkel-tripelprojectie

De Winkel-tripelprojectie was de derde kaartprojectie die Oswald Winkel presenteerde - de twee andere verschenen in 1921 - als het gemiddelde van twee andere projecties, hier de equidistante cilinderprojectie en de projectie van Aitoff.

Winkel-tripelprojectie
Winkel-tripelprojectie
Niet-geometrische bewerkingen rekenkundig gemiddelde van de equidistante cilinderprojectie en de projectie van Aitoff
Geometrische constructie
Vorm van het projectievlak cilinder
Positie van het projectievlak normaal
Portaal  Portaalicoon   Geografie

De projectie is noch oppervlaktegetrouw noch hoekgetrouw, maar het geheel oogt prettig en in balans, zodat wereldkaarten op basis van deze projectie in veel atlassen verschenen. In 1998 verkoos de National Geographic Society deze projectie zelfs boven de Robinsonprojectie. Vaak wordt het midden van de kaart zo gekozen dat Azië net op de rechterkant van de kaart past.

Gegeven de geografische breedte en lengte (in radialen) dan wordt de projectie gegeven door:

Hierin is

de straal van de Aarde
(gebruikelijke waarde)
Kaartprojecties
hoek-, oppervlakte- en afstandsgetrouw globe
kegelprojecties cilinderprojecties azimutale projecties
hoekgetrouw
of conform
hoekgetrouwe kegelprojectie of lambertprojectie hoekgetrouwe cilinderprojectie
mercator, schuine mercator, transversale mercator, universele transversale mercator
hoekgetrouwe azimutale projectie of stereografische azimutale projectie
oppervlaktegetrouw
of equivalent
oppervlaktegetrouwe kegelprojectie of projectie van Albers
Bonne
oppervlaktegetrouwe cilinderprojectie
orthografische cilinderprojectie of oppervlaktegetrouwe cilinderprojectie van Lambert, Gall-Peters, Behrmann, Hobo-Dyer, Mollweide, sinusoïde, Goode, Eckert II, IV en VI
oppervlaktegetrouwe azimutale projectie of azimutale projectie van Lambert
Aitoff-Hammer
beperkt afstandsgetrouw
of equidistant
afstandsgetrouwe kegelprojectie
polyconische projectie
afstandsgetrouwe cilinderprojectie
kwadratische platkaart, middelbreedtekaart, Cassini
afstandsgetrouwe azimutale projectie
tweepunts-equidistant, Postel
onechte projecties stereografische cilinderprojectie, Miller, Robinson Winkel-tripel, gnomonisch, orthografische azimutaal

Van der Grinten, sinaasappelschil, polyeder, perspectief, Dymaxion-projectie