Perspectiefprojectie

Een perspectiefprojectie of satellietprojectie ontstaat wanneer op enige afstand een afbeelding van de Aarde wordt gemaakt. Afwijkend van andere kaartprojecties is dat de oorsprong van de projectie niet op of in de bol ligt maar daarbuiten, en dat het dichtstbijzijnde deel van de bol wordt afgebeeld.

Scheve perspectiefprojectie van Nederland en omgeving (staatkundige kaart) vanuit een lage baan (700 km)
Perspectiefprojectie van de Noordpool en omgeving (staatkundige kaart) vanuit een hoge baan (35.786 km)

Met een perspectiefprojectie is altijd maar een deel van de bol af te beelden, maximaal de helft (bij grote afstand). Naarmate de afstand tot de bol kleiner wordt, beschrijft de horizon een steeds kleinere cirkel; het deel van de bol achter de horizon komt niet in beeld.

Zie ookBewerken

Kaartprojecties
hoek-, oppervlakte- en afstandsgetrouw globe
kegelprojecties cilinderprojecties azimutale projecties
hoekgetrouw
of conform
hoekgetrouwe kegelprojectie of lambertprojectie hoekgetrouwe cilinderprojectie
mercator, schuine mercator, transversale mercator, universele transversale mercator
hoekgetrouwe azimutale projectie of stereografische azimutale projectie
oppervlaktegetrouw
of equivalent
oppervlaktegetrouwe kegelprojectie of projectie van Albers
Bonne
oppervlaktegetrouwe cilinderprojectie
orthografische cilinderprojectie of oppervlaktegetrouwe cilinderprojectie van Lambert, Gall-Peters, Behrmann, Hobo-Dyer, Mollweide, sinusoïde, Goode, Eckert II, IV en VI
oppervlaktegetrouwe azimutale projectie of azimutale projectie van Lambert
Aitoff-Hammer
beperkt afstandsgetrouw
of equidistant
afstandsgetrouwe kegelprojectie
polyconische projectie
afstandsgetrouwe cilinderprojectie
kwadratische platkaart, middelbreedtekaart, Cassini
afstandsgetrouwe azimutale projectie
tweepunts-equidistant, Postel
onechte projecties stereografische cilinderprojectie, Miller, Robinson Winkel-tripel, gnomonisch, orthografische azimutaal

Van der Grinten, sinaasappelschil, polyeder, perspectief, Dymaxion-projectie