Tweepunts-equidistante projectie

De tweepunts-equidistante projectie of elliptische projectie van Donald is een kaartprojectie waarbij de afstand van elk van twee van tevoren gekozen punten tot elk ander punt op de kaart een vaste verhouding heeft tot de kortste afstand over het boloppervlak (langs grote cirkels dus).

Tweepunts-equidistante projectie
Tweepunts-equidistante projectie
Gunstige eigenschap afstandsgetrouw vanuit twee punten
Niet-geometrische bewerkingen grootcirkel-afstanden vanaf twee punten uitgezet in plat vlak
Geometrische constructie
Positie van het projectievlak equatoriaal, punten op 45 graden WL en OL
Portaal  Portaalicoon   Geografie

De projectie werd voor het eerst beschreven door de Duitse wetenschapper Hans Maurer in 1919.

De constructie is als volgt: eerst worden twee referentiepunten gekozen van waaruit de kaart afstandsgetrouw moet zijn; daarna wordt van elk punt op de bol de afstand tot elk van die twee referentiepunten bepaald; op de kaart wordt één snijpunt van de cirkels met als straal de gevonden afstanden gekozen als beeldpunt (het andere snijpunt ligt op het andere halfrond).

Als de twee punten samenvallen ontstaat de equidistante azimutale projectie.

Kaartprojecties
hoek-, oppervlakte- en afstandsgetrouw globe
kegelprojecties cilinderprojecties azimutale projecties
hoekgetrouw
of conform
hoekgetrouwe kegelprojectie of lambertprojectie hoekgetrouwe cilinderprojectie
mercator, schuine mercator, transversale mercator, universele transversale mercator
hoekgetrouwe azimutale projectie of stereografische azimutale projectie
oppervlaktegetrouw
of equivalent
oppervlaktegetrouwe kegelprojectie of projectie van Albers
Bonne
oppervlaktegetrouwe cilinderprojectie
orthografische cilinderprojectie of oppervlaktegetrouwe cilinderprojectie van Lambert, Gall-Peters, Behrmann, Hobo-Dyer, Mollweide, sinusoïde, Goode, Eckert II, IV en VI
oppervlaktegetrouwe azimutale projectie of azimutale projectie van Lambert
Aitoff-Hammer
beperkt afstandsgetrouw
of equidistant
afstandsgetrouwe kegelprojectie
polyconische projectie
afstandsgetrouwe cilinderprojectie
kwadratische platkaart, middelbreedtekaart, Cassini
afstandsgetrouwe azimutale projectie
tweepunts-equidistant, Postel
onechte projecties stereografische cilinderprojectie, Miller, Robinson Winkel-tripel, gnomonisch, orthografische azimutaal

Van der Grinten, sinaasappelschil, polyeder, perspectief, Dymaxion-projectie