Maan Deze gebruiker is voorlopig niet actief op Wikipedia ('wikibreak').
laatste bijdragen

Yassica CellachBewerken

Beste Tom, het was mij al bekend dat je meer geloof hecht aan de onvolledige kennis van de wetenschap dan de volgens jou volledige onwetendheid van de religie. (Yassica Cellach is je pseudoniem?) Mijn probleem met de wetenschap is dat het veelal ontstaat uit de verkokerde, op winst bejag zijnde onderzoekers en personen die er baat bij hebben dat bepaalde heilige huisjes blijven bestaan. Dit is nog buiten het probleem, dat de menselijke geest niet instaat is om objectief waar te nemen. Geef mij dan maar de handreiking, dat wij niet (volledig) instaat zijn goed en kwaad te onderscheiden. Wij hebben niet De Kennis en zullen dat ook niet krijgen. Wij maken onze eigen werkelijkheid en daar zullen we het me moeten doen en het beste er van proberen te maken. Een andere handreiking is liefde in de breedste zin van het woord. Het is maar hoe je in het leven staat. Hoe maken we samen een encyclopedie? Wat wil men hier lezen en weten? Alleen de zienswijze van de mainstream van een bepaalde bevolkingsgroep van ± 10jaar geleden? Ja helaas dat is mijn beeld van deze wikipedia. Groet, Lidewij (overleg) 4 jul 2011 13:08 (CEST)

Beste Lidewij, Tja. Het was er bijna om vragen maar ik had eigenlijk toch niet echt verwacht dat je zo snel al zou reageren.
Allereerst. Ik kan niet op alles ingaan. Ik ga ook geen discussie opzetten.
Yassica Cellach is niet een pseudoniem van mij maar de naam van een personage uit een boek. De uitspraak wordt aan haar/hem toegeschreven door een ander personage uit het verhaal. Het is natuurlijk een waarheid als een koe, al is het in deze zin door mij gebruikte begrip 'waarheid' besmet door de verzinsels die men als religie aanduidt.
Hetzelfde geldt voor de begrippen goed en kwaad. Beide besmet en daarmee waardeloos geworden. Dergelijke begrippen zijn allemaal gestolen, verwrongen en gecorrumpeerd door de religie, in onze Europese cultuur het christendom. De woorden dragen een enorme ballast aan ongezonde ideeën met zich mee. De begrippen zouden teruggevorderd moeten worden en grondig schoongewassen van het vuil dat er aangekoekt zit. De kist met gestolen waar is wat dit betreft overvol en het deksel kan slechts met moeite dichtgekregen worden.
Je probleem met de wetenschap geeft naar mijn mening aan dat je niet begrijpt wat wetenschap is. Je mening "dat het veelal ontstaat uit de verkokerde, op winst bejag zijnde onderzoekers en personen die er baat bij hebben dat bepaalde heilige huisjes blijven bestaan" is een karikatuur en schoffeert heel veel mensen (veruit de meesten) die naar eer en geweten en vaak voor een habbekrats onderzoek doen. Het is ronduit een belediging. Je leidt in dit geval zeker aan begripsvernauwing, mogelijk ingegeven door een religieus wereldbeeld en/of slechte ervaringen op deelgebieden waarvan je je mag afvragen of die wel als wetenschap gezien moeten worden. Het is hoogstens door de commercie gecorrumpeerde wetenschap. Maar dat betekent niet dat alle wetenschap 'verkeerd' (zo dat al een mogelijkheid is) is: alleen al het feit dat corrumpering mogelijk is geeft dat al aan. Maar dat dergelijke ideeën/ervaringen bij jou de oorzaak zijn, is speculatie mijnerzijds. Wetenschap is in ieder geval niet 'goed', 'kwaad', 'verkeerd', 'slecht', enz., om die onzuivere begrippen te gebruiken, wetenschap is er gewoon en is een product van ons waarnemen en denken. Je kunt hoogstens beweren dat bepaalde mensen die wetenschappelijke kennis voor destructie aanwenden, slecht zijn.
Kennis met hoofdletter bestaat niet (hoogstens aan het begin van een zin, zoals hier), de hoofdletter suggereert iets transcedents en dat is een contradictio in terminis. Het suggereert dat kennis losstaat van de mens, er 'boven' staat (wat 'boven' ook mag betekenen, weer zo'n zinloos begrip), een onbewijsbare aanname die de zaken alleen maar nodeloos ingewikkeld maakt. En daar kan je de heilige Ockham op loslaten. Flauwekul dus.
Of wij (als collectief) niet in staat zijn om alles te weten, dat weet ik domweg niet. We hebben dat al eens eerder aangekaart. Let wel, ik beweer niet dat we het wel kunnen maar we weten het gewoon niet en de stelligheid waarmee de bewering gedaan wordt is volkomen onterecht want wederom een onbewijsbare aanname. Hier bestaat dus onzekerheid over, wat voor veel mensen inderdaad onverteerbaar is. Maar ik kan redelijk goed met dit soort onzekerheid leven. Het zal wel moeten want er is geen keus.
Ook over de 'werkelijkheid' hebben we al eens gehad. Het heeft weinig zin om dat weer over te doen. Het is een kwestie van definitie. Maar in mijn optiek (sic) maken we zeker niet onze eigen werkelijkheid. De werkelijkheid is datgene waarin wij ons fysiek bewegen en wat wij fysiek kunnen waarnemen. Er is geen andere werkelijkheid. Alles wat er meer gepostuleerd wordt is wat het woord inhoudt: niet meer dan een veronderstelling. Alweer een aanname die de zaken ingewikkelder maakt dan nodig is en niet te bewijzen valt. Alles wat er verzonnen wordt rond de fysieke werkelijkheid is wat het woord zegt: verzonnen.
Het zal me eerlijk gezegd worst zijn wat 'men' hier wil lezen en weten. Dat is niet waar de wiki voor opgericht is en het zou een heel gevaarlijk uitgangspunt zijn. De wiki is opgericht om alle kennis te verzamelen en dat wordt gedaan door vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn gelukkig geen bedienden die leveren wat 'men' wil.
Ik zou niet weten wat je bedoelt met "de zienswijze van de mainstream van een bepaalde bevolkingsgroep van ± 10jaar geleden". Het gaat op de wiki helemaal niet om een zienswijze, laat staan om een zienswijze van een bepaalde bevolkingsgroep van ± 10jaar geleden. Ik weet ook niet op welke bevolkingsgroep je doelt (en dan nog wel de mainstream daarvan!). In ieder geval voel ik mij niet aangesproken want mijn 'zienswijzen', om dat woord dan toch maar te gebruiken, dateren van iets langer geleden en zijn gelukkig ook niet stil blijven staan bij 10 jaar geleden.
Mensen die eigen verzinsels en zienswijzen op de wiki willen kunnen we hier missen als kiespijn. Zelf vind ik dat als zo iemand meermaals bewust de fout in gaat hij/zij de toegang tot de wiki moet worden ontzegd. Overigens is dat in het verleden meermaals gebeurd.
Sorrie dat ik zoveel tekst nodig had Lidewij. Ik ga weer terug naar waar ik eigenlijk mee bezig moet zijn. VG --Tom Meijer MOP 4 jul 2011 16:25 (CEST)


Tom, vaak heb ik je stukje gelezen en over een antwoord nagedacht. Er zijn een aantal kwesties die ik onder het kopje ‘Mainstream op wikipedia’ wil vangen. Oa. het probleem van nu, geen eigen lemma voor Pisidiologie, wil ik hier onderschuiven. Wikipedia nl. wil alleen maar opnemen wat voldoende op het internet aanwezig is. Soms komt er een aardig artikel, welke in 5 jaar geredigeerd wordt naar iets wat men elders al op internet (gemakkelijk) kan vinden. Het voordeel van wikipedia is dan nog enkel dat artikelen bij elkaar staan en er interne linken zijn. Af en toe is het zo erg dat de essentie werd veranderd omdat men het onderwerp niet kende. Er staan dan mooie zinnen, waarbij alleen de deskundige zijn wenkbrauwen ophaalt. Tom mijn kennis en belangstelling gaat echt wel wat verder dan het hokje waar jij mij in plaatst. En tja, kennis niet ontvangen op de universiteit, en bekroond met een bul, is hobby en van mindere waarde. (ook mainstream?) Groet en sterkte, Lidewij (overleg) 6 jul 2012 11:24 (CEST) (Werkje wel eens met Leen Hordijk?)

Hoi Lidewij, Leuk weer eens wat te horen (meen ik hoor).
"kennis en belangstelling gaat echt wel wat verder dan het hokje waar jij mij in plaatst" Hoef je echt niet te benadrukken Lidewij, dat besef en weet ik best.
Ik wordt bijzonder kribbig over de wel heel kortzichtige meningen die ik op de wiki langs zie komen. Een van de stompzinnigste vind ik dat iets niet bestaat, of op zijn minst irrelevant is, als het niet op internet te vinden is. Hoe dom kun je eigenlijk wel niet zijn. Ik heb daar geen enkel begrip voor.
De vooroordelen vliegen je om de oren en dat was inderdaad ook hier weer het geval. Iemand die in zijn vrije tijd iets bestudeert of beoefent is een amateur. Dat een amateur zeer ver kan komen beseft de goegemeente niet. Er zijn veel amateurs die op het (betrekkelijk) kleine gebied waar zij zich mee bezig houden tot eenzame hoogte kunnen komen. Dat geldt ook voor wetenschappers, en Kuiper is daar een excellent voorbeeld van. Inderdaad, niet voor niets eredoctor van de UVA.
Een ander irritant vooroordeel is dat als ergens in weinig zinnen alles over verteld kan worden het onderwerp NE is of het lemma hoogstens een beginnetje kan zijn. Een heel raar standpunt. Als ik de woordenbrei op sommige lemma's zie dan is direct duidelijk dat driekwart of meer geschrapt kan worden zonder de inhoud geweld aan te doen. Pure 'lucht' om het lemma niet NE te laten zijn? Idioot en weinig encyclopedisch.
Ik ben momenteel voor een jaar of drie minder actief maar bij uitzondering heb ik mij op beide onderwerpen gestort (Kuiper en Pisidiologie) omdat zijn dochter iets over haar vader geschreven had op een voor haar belangrijk moment wat in de prullebak dreigde te raken maar eigenlijk heb ik dus heel weinig tijd om inhoudelijk bezig te zijn, laat staan om gedoe te hebben. Het Kuiper-lemma is 'gered' en voor Pisidiologie zie ik wel wat er komt. Ik vind het voldoende zo. Als anderen die daar blijkbaar veel verstand van menen te hebben denken dat dat niet zo is dan doen ze maar wat ze niet laten kunnen.
Eigenlijk heb ik al behoorlijk lang mijn buik vol van de (lijkt wel al maar toenemende) stompzinnigheid hier. Ik houd wel mijn volglijst in de gaten en verbeter of draai terug wat fout gaat. Daarbij verbaas ik me over de vele irrelevante en onbenullige 'discussies' die er gevoerd worden. Dat valt des te meer op als je minder actief bent.
Ken je Leen? Ik heb de mollusken uit zijn tweede boring bewerkt en gepubliceerd en was de eerste die met hem samenwerkte op paleontologisch gebied (zie oa: [1]; downloadbaar, 6e paper van onder). Ik ga binnenkort weer naar hem toe om wat materiaal uit zijn monsters te verzamelen voor een publicatie waarin de boringen Zuurland een rol spelen. Een bijzonder mens!
Dank voor je vriendelijke reactie Lidewij. Vriendelijke groet. --Tom Meijer MOP 6 jul 2012 12:19 (CEST)

Fotosessie Nederlandse ontsluitingenBewerken

Beste Tom,

Ik heb met Gebruiker:Onderwijsgek afgesproken een keer een dagje foto's te gaan maken van monumenten. Toen kwam bij mij het idee op om aardkundige monumenten langs te gaan. Daar is een goede website van, maar de meeste schijnen al behandeld en gefotografeerd te zijn. Daarna dacht ik aan (vnl. Kwartaire) ontsluitingen, waar er toch een hoop van in Nederland moeten zijn (typelocaties e.d.?). Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat er een GSSP in een metrotunnel in Amsterdam was.

Weet jij of ik ergens een lijst of beschrijving van dit soort plekken kan vinden, ook of ze publiek terrein zijn en hoe er te komen?

PS: over w-sage: het feit dat het om een door en door onbetrouwbare bron gaat klopt (je zou de site een collectie persoonlijke pleidooien en meningen van uiteenlopende pluimage kunnen noemen). Ik vermoed dat Zanaq je wel begrijpt maar bedoelt dat hij de bron sowieso afwijst vanwege de geringe relevantie. Ik neem Beachy's bericht trouwens geheel niet serieus: het komt op me over als het kwijt moeten van een ei, niet als een poging een discussie te beginnen.

Hartelijke groet, Woudloper overleg 18 jul 2011 10:08 (CEST)

Dag Woudloper, Een leuk idee maar ik ben sceptisch over de uitvoerbaarheid. De meeste typelocaliteiten voor Kwartaire stratigrafische eenheden zijn in boringen en een aantal in ontsluitingen die inmiddels verdwenen zijn. Dat laatste mag natuurlijk niet voor een typelocaliteit maar het is gewoon een gevolg van het feit dat veel ontsluitingen commerciële afgravingen waren waarbij men doorgaans weinig boodschap had aan geologisch onderzoek en de resultaten daarvan (Bij de RGD was ook besef afwezig dat bereikbaarheid van dergelijke plekken voor later ook erg belangrijk was!).
Bij sommige boringen (echt heel weinig) zijn er wellicht foto's beschikbaar van de gekernde gedeelten waarin zich ook het stratotype bevindt. Maar vaak zijn het niet eens gekernde boringen en dan zijn er geen foto's gemaakt. Ik zou het kunnen uitzoeken maar heb daar momenteel geen tijd voor. Ik weet ook niet hoe de geologische dienst aankijkt tegen gebruik op de wiki van 'hun' foto's. Al zou ik zeggen dat het meeste gefinancierd is met publiek geld en dat dat dus zou moeten kunnen.
Voor typelocaliteiten in ontsluitingen zijn we aangewezen op oude foto's of dia's. Zelf heb ik van twee of drie ontsluitingen wel het een en ander. Maar bv dia's zou ik moeten scannen en dat kan ik bij dia's nog even niet. De geologische dienst (althans de vroegere RGD) had een aantal uitgebreide fotoarchieven waarin ook ontsluitingen zaten. Voor zover ik weet is bij de overname door TNO door diverse oorzaken die toevallig tegelijkertijd plaatsvonden de documentatie van een belangrijk onderdeel grotendeels verloren gegaan. Het is mogelijk dat Wim Westerhoff iets kan zeggen over een ander deelarchief. Daar zou contact over opgenomen kunnen worden.
In de metrotunnel van Amsterdam is geen GSSP. Je bedoelt waarschijnlijk het GSSP van het Laat Pleistoceen en het Eemien in boring Amsterdam-Terminal (25E0913). Dat is één uit een hele serie gestoken boringen dicht bij en ten Oosten van het Centraal Station in Amsterdam. Maar dat is dus een boring waar nu ter plaatse een aanlegplaats voor grote cruiseschepen ligt. Van deze boring zijn kernfoto's beschikbaar op de Dinoloket website. Bij mijn weten is dit ook het best gedocumenteerde en onderzochte stratotype in een boring.
Er is in de tachtiger jaren door het (dacht ik) Staring Centrum in Wageningen een inventarisatie gemaakt van plaatsen met een zekere aardkundige waarde ('GEA-objecten'). Daar is door Gonggrijp een reeks rapporten over uitgebracht. Ik heb die rapporten echter niet.
Ik weet niet wie de 'ik' achter de website aardkundigewaarden is. Bedoel je deze site of die van Alterra? Hier wordt zeker geen compleet overzicht gegeven en verder is het lijstje met links merkwaardig. De belangrijkere instanties en verenigingen staan er bv niet bij. Ik zou wat betreft de verenigingen de WTKG en het KNGMG verwachten, en zeker de verschillende kringen van het KNGMG (vooral de Sedimentologische en Palynologische Kringen). Ik denk dat de maker een particulier is (Degeen die af en toe op de foto staat?). Wat overigens niets af doet aan het feit dat het gebodene voor zover ik dat kan beoordelen, goed gebracht wordt.
De site van Alterra geeft ook aardkundige info (http://www.aardkunde.nl/). Ik ga er van uit dat dit doorwrochter is maar heb weinig tijd genomen dat door te nemen.
Ik was niet van plan verder te gaan met de discussie rond wikisage. Het stoorde me vooral dat de verkeerde argumenten werden aangedragen waarom het onverstandig is naar die site te verwijzen. En dan vind ik de grootte van wikisage eigenlijk onbelangrijk. Het is tenslotte goed mogelijk dat op een kleine site toch belangwekkende info staat, al sta ik hier sceptisch tegenover. De betrouwbaarheid is echter een veel groter probleem. En die is inherent klein als je de reden voor de oprichting in beschouwing neemt.
Vriendelijke groet,--Tom Meijer MOP 18 jul 2011 12:10 (CEST)
Hoi Tom, dank je voor het uitgebreide antwoord. Ik wist dat sommige typelocaties in boringen zaten, maar dat dit voor vrijwel(?) alle gevallen geldt is nieuw voor me. Ook dat deze boringen niet openbaar te bekijken zijn - helemaal niet erg handig, ook vanuit een breder perspectief. Weet je misschien of dit ook voor typelocaties ouder dan het Kwartair geldt? Ik ben op zoek naar een lijst van locaties, maar zoiets ben ik buiten de bekende locaties (Grebbeberg) nog niet tegengekomen. Misschien bestaat het niet eens.
Je hebt trouwens gelijk dat een kleine site best een verwijzing waard kan zijn, ook als hij onbekend is. Van die kant had ik het nog niet bezien. Het is inderdaad alleen het gebrek aan betrouwbaarheid dat Wikisage uitsluit als potentiële verwijzing. Als de site ineens honderdduizenden bezoekers zou trekken zou ze nog steeds ongeschikt zijn (hoewel er dan wel een artikel over kan verschijnen, waar w.m.b. wel een link bij zou mogen staan). Woudloper overleg 21 jul 2011 13:37 (CEST)
Er is geen lijst met Nederlandse Kwartairstratotypen. Ik kan die wel maken (was dat voor een ander doel toch al van plan) maar daar heb ik een dag of wat tijd voor nodig. De onderstaande lijst geeft een eerste indruk, ik zal de gegevens later verder aanvullen. De lijst is ook nog niet compleet.
Dat de stratotypen niet openbaar in te zien zijn en dat in veel gevallen niet voldoende monstermateriaal meer is, maakt dat je je mag afvragen hoe geldig deze typen eigenlijk zijn! Ik ben mij daar al heel lang van bewust en heb indertijd bij de RGD aangedrongen daar actie op te ondernemen maar het werd blijkbaar onbelangrijk gevonden. En dan houdt het een beetje op.
NB Ik heb de tabel even hiernaartoe verplaatst. Misschien is het een idee om er een apart lemma in de hoofdnaamruimte van te maken.--Tom Meijer MOP 21 jul 2011 19:33 (CEST)

Subpagina Externe review gekopieerdBewerken

Beste Tom Meijer,

Voor de Schrijfwedstrijd heb ik één van jouw subpagina's als basis gebruikt: externereview en dit eveneens expliciet vermeld. Ik hoop dat je geen bezwaar hebt tegen mijn actie, laat het me anders even weten.

Zou je het waarderen als jouw subpagina ook vermeld wordt in de introductietekst van WP:Review?
Dit eventueel met een toekomstige verwijzing naar een lijst van Wikipedianen en/of externe instanties en/of (contact)personen die bereid zijn om desgevraagd artikelen volledig belangenloos te beoordelen, een lijst waarin een onderverdeling per expertise-gebied gemaakt wordt?

Met vriendelijke groet, BlueKnight 11 aug 2011 22:06 (CEST)

Geen enkel bezwaar Blueknight. Vriendelijke groet, --Tom Meijer MOP 13 aug 2011 22:40 (CEST)

artikelnavigatieBewerken

Beste Tom, in het artikel Schelpterminologie (mollusken) lijkt de verwijzingsbalk m.b.t. inhoudsopgave, bovenaan, mij niet te brengen naar het alfabetisch equivalent in het artikel. Omdat je er veel aan gewerkt hebt vraag ik je hierover. Enig idee hoe dat te repareren (of te verwijderen indien niet nodig)? --VanBuren (overleg) 18 aug 2011 14:51 (CEST)

Na wat speurwerk heb ik het kunnen fixen. Vriendelijke groet, --Tom Meijer MOP 18 aug 2011 16:47 (CEST)
Mooi werk. --VanBuren (overleg) 18 aug 2011 19:32 (CEST)

Ontevreden met Wikipedia?Bewerken

Beste Tom Meijer, via de Kroeg kwam ik op het blog van Gert Jan van 't Land. Leuk om jouw genuanceerde mening daar te lezen! Hopelijk heb je op termijn weer wat meer tijd voor wikipedia, heb je bijdragen in discussies altijd zeer gewaardeerd. Vriendelijke groet, Vinvlugt (overleg) 9 sep 2011 20:32 (CEST)

Ha die Vinvlugt. De waardering is zeker wederzijds. Op het blog zul je wel gelezen hebben wat de reden is van mijn tijdelijke afwezigheid. Ik kom over enige tijd zeker weer terug (En ondertussen houd ik nog wel mijn volglijst in de gaten voor het geval dat). Vriendelijke groet, --Tom Meijer MOP 9 sep 2011 22:46 (CEST)

Beste Tom Meijer, het is niet de bedoeling telkens weer te reverten zoals U op PVV doet met betrekking tot de infobox en de vermelding van een ideologie en richting aldaar. Hiermee doorgaan kan als obstructie bij de opbouw van de encyclopaedie worden gezien en leiden tot een verzoek Uw bewerkingsrechten tijdelijk op te schorten. Met vr. gr. --Kalsermar (overleg) 9 nov 2011 18:22 (CET)

Het achterhouden van dergelijke belangrijke informatie in de infobox - die wel degelijk door bronnen wordt gestaafd! - lijkt me juist een typisch voorbeeld van obstructie van de encyclopedie. De Wikischim (overleg) 9 nov 2011 19:26 (CET)
Het zal je niet verbazen dat ik gezien de context van je interventie ik de ingreep van Kalsermar prematuur ( er liep discussie en zo'n mededeling als boven leidt niet tot prettige samenwerking), onjuist (de infobox is verdedigbaar) en eenzijdig (weghalen wordt niet betwist) vind. mvg henriduvent (overleg) 10 nov 2011 09:39 (CET)
Na BWC. @Kalsermar. Sorry, maar dat is de omgekeerde wereld. Ik volg de tenenkrommende obstructie door lieden die de juiste info in de infobox niet willen vermelden al een poos en ben op de hoogte van de 'argumenten' van deze tegenstanders. De discussie is niet serieus te nemen, absurd, wikipedia onwaardig en Uw argumenten snijden geen hout. U en nog enkele anderen zijn degenen die obstructie plegen en uw 'waarschuwing' slaat daarom meer op Uw eigen gedrag dan op het mijne. Het zou U sieren daarmee nu eindelijk eens te stoppen.
Ik ben niet van plan op deze en op de betreffende OP mee te gaan in Uw 'discussie', ik heb geen tijd voor deze mallotige onzinnigheden en kom momenteel maar af en toe op de wiki. De 'discussie' die U daar voert vind ik beschamend, zinloos, contraproductief en tegen de geest van dit project. Vriendelijke groet. --Tom Meijer MOP 10 nov 2011 09:51 (CET)
Overigens ben ik van mening dat ik een uiterst neutrale en eigenlijk veel te vriendelijke karakterisering van zowel 'richting' als 'ideologie' van deze partij heb gegeven. Persoonlijk walg ik van dit schorrimorri maar ja op de wiki blijf je netjes he.--Tom Meijer MOP 10 nov 2011 09:54 (CET)
Tja, als je er al van walgt dan ben je zeker niet de juiste persoon om zo'n revert drie maal uit te voeren. Dat je dat niet inziet is jammer maar niet verbazend. Hoe dan ook, geen discussie hier maar slechts de mededeling dat er voor je bewerking geen consensus is en die dus niet gehandhaafd kan worden en dus terecht telkens ongedaan werd gemaakt.--Kalsermar (overleg) 10 nov 2011 16:52 (CET)
Yo Kalsermar, graag je beoordelingscriteria ook op jezelf toepassen. Je eigen politieke orientatie lijkt me ook niet vrij van vooroordelen, maar dan de andere kant van de schaal dan de kant waar Tom zich ogenschijnlijk bevindt. Dus zou je jezelf dan ook aub willen onthouden van redactie van het betreffende artikel. --VanBuren (overleg) 10 nov 2011 17:01 (CET)
@Kalsermar: Ik dacht dat ik duidelijk was. Ik heb mij juist nièt laten leiden door mijn zogenaamde vooroordeel, vandaar dat ik niet ultra rechts heb ingevuld bij 'richting', over de ideologie praat ik maar even niet maar laat het duidelijk zijn dat mijn eigen mening behoorlijk afwijkt van wat ik heb ingevuld. Ik ben inderdaad te vriendelijk geweest. Mag ik tenslotte constateren dat er niet alleen voor mijn karakterisering blijkbaar geen concensus is, maar dat dit vanzelfsprekend ook voor de andere partij geldt? Wil je je daarom zoals ook VanBuren aangeeft, verder onthouden van elke edit in deze kwestie? Vriendelijke groet, --Tom Meijer MOP 10 nov 2011 17:34 (CET)
Ik ben Canadees en vrij onbekend met de Nederlandse politiek dus je karakteriseringen over mij in deze slaan nergens op. Ik constateer dat er ergens geen consensus over is en dus die informatie niet daar kan worden gehandhaafd. Ik neem dan nog in ieder geval actief deel aan het overleg. Zowel VanBuren als jij slaan hier dan ook de plank volledig mis.--Kalsermar (overleg) 10 nov 2011 17:39 (CET)
Ik weet dat je Canadees bent en uit je standpuntinname in dit geval meen ik te kunnen afleiden dat je de Nederlandse politiek niet erg goed volgt maar mag ik vragen waar ik jou dan karakteriseer (en hoe)? Ik heb het helemaal nergens over jou gehad en als je dat eruit afgeleid hebt dan verontschuldig ik mij daarvoor want dat was absoluut niet de bedoeling. Ik meen al duidelijk gemaakt te hebben dat ik mijn privé-mening over Wilders/PVV in het sjabloon niet heb laten prevaleren, integendeel. Vriendelijke groet, --Tom Meijer MOP 10 nov 2011 17:46 (CET)
Ik wil nog even kwijt dat een lemma niet gegijzeld hoort te worden door gebruikers die toevallig op dat lemma en de daarbij horende OP bezig zijn. Ik ben helemaal niet verplicht om aan de discussie mee te doen om toch aan het lemma te kunnen editten. Lemma's zijn geen eigendom van min of meer toevallige gebruikers. Vriendelijke groet,--Tom Meijer MOP 10 nov 2011 17:50 (CET)
Volgens mij maken we vooruitgang. Ook van mijn kant excuses. De karakterisering over mijn politieke orientatie kwam van VanBuren, niet van jou. Dat verschil had ik duidelijk moeten maken.
Een lemma hoort niet gegijzeld te worden en ja, natuurlijk mag iedereen editten, ook zonder overleg te plegen. Mijn probleem in deze was de vele reverts tussen jouw en Paul B terwijl er al zo veel en zo lang overleg is gepleegd over zo'n toevoeging in de infobox. Het is jammer dat in zo'n lang artikel waar al zoveel gezegd wordt over de standpunten van de partij dat er over een woord of twee in de infobox zo'n probleem kan ontstaan. Een infobox hoort kort wat gegevens te vermelden en mijns inziens zeker niet controversiele zaken waar geen consensus voor is. Er is nl in een infobox geen plek om zulke zaken te nuanceren en erover uit te weiden. Met vr. gr. --Kalsermar (overleg) 10 nov 2011 18:00 (CET)
OK zand erover. Ik denk zelf dat zowel richting als ideologie kort gekenschetst kunnen worden maar laat het hier voor het moment bij. Ik heb voorlopig toch geen tijd om hier veel aandacht aan te besteden. Vriendelijke groet, --Tom Meijer MOP 10 nov 2011 18:04 (CET)

OsteopathieBewerken

Hallo Tom,

Wat je bronvraag op osteopathie betreft heb ik een soort van review kunnen opsnorren waaruit blijkt dat er wel klinische RCTs plaatsvinden, inderdaad op kleine schaal (en pas de afgelopen tien jaar, ongeveer). Laat maar even weten of je het voldoende vindt als onderbouwing van die bewering. Er is een preprint beschikbaar via PubMed als je geen toegang hebt tot het tijdschrift zelf (allebei gelinkt in de bronvermelding). Groet, Paul B (overleg) 19 dec 2011 19:33 (CET)

Lijkt me prima zo. Bedankt voor de toevoeging. VG. --Tom Meijer MOP 20 dec 2011 14:16 (CET)

Hoi Tom ik heb het lemma sterk uitgebreid en het is nog niet af omdat ik met wat vragen zit en hopelijk kan jij me helpen. Een aantal van de bronnen die je had toegevoegd heb ik verwijderd omdat ze ook al als referentie waren gebruikt en niet echt als hoofdbron kunnen worden aangemerkt. Verder vraag ik me af of wormen hun nest bekleden met iets anders dan het slijm, dit stond in het originele artikel maar ik kan er niets over terugvinden. -B kimmel (overleg) 29 jan 2012 17:25 (CET)

Dag Bart. Bij mijn onderzoek aan monsters Kwartaire land- en zoetwatermollusken kom ik veel calcietkorrels van Lumbricus tegen. Mijn beperkte kennis over regenwormen heeft daarom vooral een paleontologische en paleoecologische insteek (en zelfs die is betrekkelijk gering). Dit vloeit ook voort uit het gegeven dat paleontologen vroeger dachten dat die korrels van Arionidae, naaktslakken dus, afkomstig waren. Over de details van hun levenswijze weet ik weinig en ik heb er ook niet zo heel veel literatuur over. Als ik iets tegenkom hoop ik eraan te denken maar voor dit moment kan ik je niet helpen. VG --Tom Meijer MOP 30 jan 2012 12:04 (CET)
Overigens zie ik nu dat je de kop van het stukje over de calcietkorrels gewijzigd hebt in 'evolutie'. Daar gaat die tekst helemaal niet over. De oorspronkelijke kop 'Fossiele resten van regenwormen' dekt de lading veel beter.--Tom Meijer MOP 30 jan 2012 19:41 (CET)
Bedank voor je reacties, ik moet de sectie nog aanvullen maar heb deze kop maar even teruggezet. -B kimmel (overleg) 2 feb 2012 13:46 (CET)

bedankjeBewerken

Het is altijd leuk, dat iemand constructief meewerkt. Bedankt!

Hoi Ad, Graag gedaan, ik neem aan dat je op Homo heidelbergensis doelt. Heb er helaas momenteel niet zo veel tijd voor. Ik heb zelf mollusken- en ander stratigrafisch onderzoek verricht in Nederlandse palaeolitische sites (Rhenen, Fransche Kamp, Belvédère, etc.), ik ben daardoor sowieso geïnteresseerd in dit onderwerp. VG,--Tom Meijer MOP 14 feb 2012 22:34 (CET)

Namen organismenBewerken

Dag Tom, misschien kan je hier eens uw licht laten op schijnen: [2]. Ik weet dat je hier omtrent ook een duidelijke mening hebt en als bioloog kan je het misschien beter onderbouwen. mvg --Tom (overleg) 25 feb 2012 16:18 (CET)

Dag. Zou je wellicht dit artikel eens kunnen bekijken, met name zijn betekenis als malacoloog? Mvg Sonty (overleg) 3 jul 2012 07:18 (CEST)

Hoi. De pagina moet zeker niet weg want dit is een van Nederlands belangrijkste malacologen, ook internationaal belangrijk. Ik zal tzt bekijken wat ik kan doen, momenteel geen tijd. VG--Tom Meijer MOP 3 jul 2012 11:40 (CEST)
Dag Tom, hier is nog een anekdote over hoe een oudere collega aan de ambassade in Parijs letterlijk in aanraking komt met Kuipers hobby. Mijn Frans is niet zo goed maar ik begrijp dat er een weekdier op of in een rapport zit dat hij van Kuipers bureau haalt [3]. Terzijde, die Sadi de Gorter is ook een bijzonder figuur, een artikel waard. Groet, Vier Tildes (overleg) 6 jul 2012 16:25 (CEST)
Hoi Vier Tildes. Ik had het stuk van De Gorter al bij 'Over Kuiper' opgenomen. Ik heb het artikel ooit van familie in Frankrijk toegestuurd gekregen. Leuk dat je dit op het net gevonden hebt, ik heb de link er meteen bijgeplaatst. Kuiper heeft in Septentrion ook iets over De Gorter geschreven (Kuiper, J.G.J., 1985. Sadi de Gorter, docteur honoris causa. Septentrion, revue de culture néerlandaise 14: 70-72). Dit stuk ken ik echter niet.
Sadi de Gorter lijkt mij inderdaad een wikilemma waard. Niet de eerste de beste. Maar ik laat dat voorlopig aan anderen over. VG --Tom Meijer MOP 6 jul 2012 21:33 (CEST)

Verwijderingsnominatie PisidiologieBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Pisidiologie dat is genomineerd door Joostik. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20120705 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 6 jul 2012 02:06 (CEST)

matten en pisidiumBewerken

Hallo Tom, Ik heb een stukje over biogene matten verwijderd uit het lemma biogeen sediment na een oproep van Marrakech het lemma wat aan te passen. Tot mijn schrik zag ik dat jij het misschien ingebracht had, dus wellicht was ik te snel - maar ik begreep het echt niet. Wellicht kun je er nog even naar kijken. Ook heb ik via allerlei zoeksystemen van onze UB naar pisidiologie gezocht maar niets gevonden. Ik ben onvoldoende thuis in deze tak van de malacologie om de term te kennen. Groet! henriduvent (overleg) 11 jul 2012 21:41 (CEST)

Dag Henri. Biogene matten stond er al in, het is door Grashoofd toegevoegd bij het schrijven van het lemma. Ik heb er overheen gekeken maar het lijkt mij prima dat je het eruit gehaald hebt.
Ik zie dat je veen eruit gehaald hebt (logischerwijs zouden bruinkool en steenkool er dan ook uit moeten. Ik weet dat hier verwarring over bestaat maar in "Grondsoorten en delfstoffen bij naam" (zie voor pdf: delfstoffenonline klik op "Verklarend woordenboek “Grondsoorten en Delfstoffen bij Naam”") uitgegeven door NITG-TNO lees ik: "Veen - Een o.h.a. bruin tot zwart sediment / sedentaat (deels) bestaand uit plantenresten die door rottingsprocessen onder zuurstofarme omstandigheden gedeeltelijk zijn gedesintegreerd." De Nederlandse Geologische Dienst beschouwt veen dus als een sediment. Als dit niet in het lemma veen staat, dan moet de tekst daarvan waarschijnlijk aangepast worden.
Wat betreft Pisidiologie. Dank voor het kijken. Ik had dit alles nauwelijks verwacht en heb absoluut geen tijd om de betreffende malacologische referenties erbij te zoeken. Ik laat het gaan en zie wel wat ervan komt. Mocht het verwijderd worden dan is dat jammer maar dan komt er als ik meer tijd heb wel een beter lemma. Vriendelijke groet, --Tom Meijer MOP 12 jul 2012 10:01 (CEST)

Beste Tom,

Je schreef dat reproduceerbaarheid moeilijk was in de geologie en paleontologie. Hoe bedoel je dat? Er is toch controle mogelijk? Als er geen reproduceerbaarheid is, kan iedereen alles beweren. In Nature lees ik vaak over nieuwe fossielen van vogelachtige dino's, met een holotype. Bij onderzoek naar voorouders van de mens komen vaak oude fossielen weer uit de kast voor nader onderzoek, met nieuwe conclusies of niet. Is dat geen reproduceerbaarheid? Misschien kun je voorbeelden geven, dan verbeteren we Wetenschap. Met vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 13 sep 2012 16:35 (CEST)

Ik meld me ook even. In de ecologie is ook niet altijd reprocusserbaarheid mogelijk, of in de meteorologie. Met reproduceerbaar wordt immers meestal gedoeld op goed beheersbare experimenten waarbij begin en eindcondities goed bekend zijn en manipuleerbaar. Er bestaat wel experimentele cologie en zelfs experimentele archeologie, maar bij wetenschappen met een historische dimensie kun je moeilijk het proces overdoen. De vorming van de Waddenzee bijvorbeeld. Ik weet niet zeker of Tom zoiets bedoelt, maar ik zou het in die richting zoeken. Of bedoel je iets anders, bedoel je empirisch vast te stellen? mvg henriduvent (overleg) 13 sep 2012 18:06 (CEST)

De controleerbaarheid van iets, bv het onderzoeken van een door iemand anders beschreven holotype zou ik geen reproduceerbaarheid willen noemen. Reproduceren is wat het zegt: iets nog een keer overdoen en kijken of het resultaat met een eerdere poging overeen komt. Dat is dus heel wat anders.
Reproduceren gebeurt nmm in een proefopstelling en kan in principe eindeloos herhaald worden. Daarop gelijkend onderzoek bestaat wel in de geologie, de paleontologie en de archeologie maar kan nog steeds geen reproduceerbaarheid opleveren.
Stroomproeven onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratoriumopstelling met sediment als zand kan heel nuttig zijn om te bepalen onder welke omstandigheden (stroomsnelheid, korrelgrootte, etc.) een bepaalde in het veld waargenomen sedimentologische structuur ontstaat. Naar mijn mening is hier echter geen sprake van echte reproduceerbaarheid. Het is ook helemaal niet aantoonbaar dat een verkregen gelijkvormige structuur onder de omstandigheden gevormd is die men in de stroomgoot gevonden heeft. Men kan de proef inderdaad onder exact gelijke omstandigheden herhalen en als dezelfde structuur weer ontstaat dan is sprake van reproduceerbaarheid. Maar daamee is nog steeds niet aangetoond dat dit de in de natuur noodzakelijk aanwezige parameters waren. Hoogstens kan men dat hiermee waarschijnlijk maken.
In de tafonomie laat men dode organismen aan hun lot over en volgt wat er dan mee gebeurt. Hiermee is het mogelijk om te achterhalen hoe en welke delen van een bepaald organisme fossiliseren. Ook hier is een zekere proefopstelling aanwezig en zou je over reproduceerbaarheid kunnen spreken. Het aantal factoren dat op het dode organisme aangrijpt is echter dermate groot dat de kans op een gelijk eindresultaat niet heel groot is. Reproduceerbaarheid is hier uitermate beperkt.
Het vrijmaken van een fossiel is eenmalig. Hetzelfde fossiel kan niet nogmaals vrijgemaakt worden. De reproduceerbaarheid van deze actie is nul. Een determinatie is tot op zekere hoogte reproduceerbaar: je kunt een determinatie van eenzelfde object door verschillende specialisten laten doen en als die allemaal tot dezelfde uitkomst komen is sprake van 'reproduceerbaarheid'. Toch vind ik het moeilijk om dit begrip op determineren van toepassing te laten zijn. Dit is natuurlijk een wel heel simpel voorbeeld maar het staat wel model voor veel andere handelingen in deze vakgebieden.
In de geologie wordt tegenwoordig veel modelmatig gewerkt. Ik ben daar geen groot voorstander van omdat er vaak aannames in verwerkt zijn die degeen die modelleert niet kan overzien maar dat is een ander verhaal. Je kunt de sedimentbeschrijvingen van aardlagen uit honderden boringen in een computerprogramma stoppen en kijken of er een zinnige opbouw van de ondergrond uit komt. Dit is nmm reproduceerbaar. Het is voorstelbaar dat met een andere dataset uit hetzelfde gebied een vergelijkbare opbouw tevoorschijn komt. Er kan ook met dezelfde dataset met een ander modelprogramma gewerkt worden. Bij een vergelijkbaar resultaat is eveneens sprake van reproduceerbaarheid.
In de (experimentele) archeologie wordt bv gewerkt met door de onderzoeker gemaakte vuurstenen werktuigen waarmee vervolgens vlees wordt gesneden, vlees van botten wordt geschraapt, hout gehakt, etc. Elke gebruik laat karakteristieke, vaak microscopische beschadigingen op het werktuig achter. Dit keert men dan om: dergelijke sporen zijn te herleiden tot een bepaald gebruik. Dit is in principe reproduceerbaar onderzoek maar de uitkomst bewijst niet dat vergelijkbare sporen op echte vuistbijlen door dezelfde handelingen veroorzaakt werden. Wel is de waarschijnlijkheid vergroot (en daar is men vaak (terecht) al blij mee). Dit is in feite vergelijkbaar met het onderzoek aan sediment in een stroomgoot. Met dergelijk onderzoek reproduceer je echter niet de fossiele of archeologische situatie, verschijnselen of structuren. Je bootst ze na en hoopt dat je daarmee inzicht krijgt in het ontstaan. Je krijgt iets wat er (hopelijk) op lijkt maar dus niet hetzelfde is. Ik vind dit toch niet de reproduceerbaarheid van bv een fysisch verschijnsel waarbij je in een proefopstelling exact hetzelfde verschijnsel kunt opwekken.
Bij veel grotere structuren, inderdaad in de orde van de waddenzee of nog groter, wordt reproduceerbaarheid nog problematischer. Het aantal factoren is gewoon veel te groot, de grootte vaak onbekend en veel factoren zijn gewoon onbekend. Ik zie niet in hoe je op dit gebied van reproduceerbaarheid gebruik zou kunnen maken.--Tom Meijer MOP 13 sep 2012 22:00 (CEST)

Beste Tom,

1. Bedankt voor je uitvoerige antwoord. Het blijkt dat we wat anders verstaan onder reproduceerbaarheid: ik zie dat wel degelijk als aannemelijk maken. Je kunt de eisen zo hoog opschroeven dat er moeilijk of nooit aan voldaan kan worden, maar de eis laten vallen betekent het kind met het badwater weggooien en dat elke uitkomst waar kan zijn. Ook betekent abstraheren altijd hoofdlijnen vinden achter de details.

2. In mijn vakken (natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde en geschiedenis) is reproductie in jouw extreme zin ook niet mogelijk. Ik maakte voor mijn proefschrift lipide membranen (vetbolletjes). Als je maar scherp genoeg kijkt zijn ze vast alle uniek! Dus reproductie onmogelijk? Elke ster is uniek! Reproductie in de geschiedenis betekent: controle van oud bronnenonderzoek, verificatie conclusies met andere bronnen enz. Maar elke brief van Thorbecke is uniek! Hindert niet voor conclusies. In de wiskunde moet een bewijs gecontroleerd worden of - nog mooier - het resultaat moet ook langs een andere logische keten bereikt worden (tweede bewijs).

3. Het opnieuw gebruiken/analyseren van oude data is al reproduceerbaarheid, bijvoorbeeld in de meteorologie (Henriduvent) of zoals jij noemde, experimentele stromingsleer. Ook in de archeologie is er wel degelijk reproduceerbaarheid: honderden (duizenden?) vuistbijlen gevonden - vraag de archeologen van Rome wat ze bij een opgraving meteen weggooien (of in Nederland de duizenden pijpenkoppen ;-)). De meeste vondsten zijn niet uniek. Hun conclusies kunnen gereproduceerd worden met hun vondsten in de kast. In de paleontologie worden veel (de meeste?) fossielen in veelvoud gevonden. Je bent huiverig om onafhankelijke reproductie van beoordeling (determinatie) van fossielen reproductie te noemen - misschien ben je te precies? Overigens (Henriduvent): modellen van de Waddenzee zijn toch reproduceerbaar als computerprogramma/-model en data (ongeveer) vastliggen?

4. Je zegt dat geologie met modellen zich wel leent voor reproductie (mee eens), maar tafonomie niet: te veel onbekende factoren. Dit betekent dat de karakterisering nog onvoldoende is, met onbekende parameters - een bekend verschijnsel bij een beginnende tak van wetenschap (vergelijk de halfgeleiders 1900-1940, resultaten vaak niet reproduceerbaar door onbekende verontreinigingen).

5. Als wij (ex-)onderzoekers scherpslijpen kan de geinteresseerde leek de hoofdlijnen niet meer ontwaren, die zegt dan: volgens deskundigen hoeft reproductie helemaal niet! Voor het moment lijkt het moeilijk het bovenstaande in het artikel Wetenschap te verwerken. Ik geloof dat je te pessimistisch en detaillistisch kijkt: dat is prima voor verder onderzoek, minder voor didactische uitleg? Met vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 17 sep 2012 13:06 (CEST)

HomeopathieBewerken

Zie hier aub: [4]. VanBuren (overleg) 27 nov 2012 14:59 (CET)

OK, ik laat het zo. VG Tom Meijer MOP 27 nov 2012 15:12 (CET)

Fijn dat je weer tijd vond voor Wikipedia!. In je bijdragenlijst zie ik nu dat je al langer terug bent van nooit helemaal weggeweest, maar kennelijk stort je je uit lijfsbehoud niet meer in voortslepende discussies. Soms is dat wat jammer, maar in elke hoedanigheid ben je wat mij betreft welkom. Met vriendelijke groet, bertux 2 dec 2012 16:56 (CET)

Ha die Bertux. Dank. Eigenlijk heb ik nog steeds weinig tijd maar er zijn een aantal dingen hier te doen waarvan ik vond dat ze geen uitstel konden hebben. Ik houd me inderdaad in, als je een poosje op laag-actief staat valt het op hoe kleinzielig de meeste discussies eigenlijk wel niet zijn. En de discussies waar wel iets belangrijks speelt daar zijn vaak partijen ingegraven waardoor er nauwelijks sprake van discussie is en voortgang geblokkeerd is. Ik moet zien daar toch maar zo veel mogelijk vandaan te blijven want dan verdoe ik mijn schaarse tijd. Groet, Tom Meijer MOP 2 dec 2012 20:47 (CET)

Langlevend meerBewerken

  Verwijderingsnominatie Langlevend meer

Hallo Tom Meijer, ik heb Langlevend meer ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd omdat ik het (in deze vorm) niet geschikt acht voor Wikipedia. De discussie hierover is hier terug te vinden. Een aantal dingen die mankeren aan het artikel zijn te vinden in de uitklapbalk hieronder.

UitklappenKlik voor meer informatie hiernaast op uitklappen

Wellicht is het aan te raden de conventies door te lezen; daar kun je zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Denk er ook om dat je geen reclame mag maken, niet zomaar teksten van andere bronnen mag overnemen en dat je altijd objectief moet blijven. Heb je verder nog vragen over de nominatie dan verwijs ik je naar deze pagina of naar de Helpdesk.

EvilFreD (overleg) 2 dec 2012 23:31 (CET) En bijgevolg ook de categorie Langlevend meer

Beste Tom,

De laatste tijd is er enthousiast aan dit artikel gewerkt vanaf een aantal IP-adressen en een nieuw gebruikersaccount. Hoewel de toevoegingen me in principe informatief lijken, vraag ik me wel af in hoeverre dit artikel een paradepaardje van dhr. Crutzen aan het worden is. Uiteindelijk is dit, zover ik weet, nog geen internationaal algemeen geaccepteerde term.

Wat is jouw mening hierover?

Vr. groet, Woudloper overleg 8 dec 2012 14:11 (CET)

Persoonlijk krijg ik de kriebels van deze term. Er zijn een paar papers geweest van enkele geologen, waaronder de belangrijkste van Jan Zalasiewicz et al waarnaar op het lemma verwezen wordt (overigens met een uitvoerige vermelding van de instellingen waar de auteurs werken, iets wat bijzonder ongebruikelijk is maar waarvan ik vermoed dat dit het onderwerp veel gezag moet verlenen in de ogen van de betreffende wikipediaan). De meeste verwijzingen op de pagina zijn naar niet-wetenschappelijke bronnen en het lijkt mij eigenlijk dat de benaming vooral populair onder 'milieufreaks' is (excuser le môt). Ik zou het heel raar vinden als de stratigrafische commissie Anthropoceen als nieuwe officiele eenheid zou gaan voorstellen. Eerlijk gezegd ken ik geen collega's die deze term inmiddels gebruiken. De term valt ook volledig buiten de systematiek van de indeling van het Kwartair en alleen daarom al denk ik dat zij weinig kans maakt breed geaccepteerd, laat staan als officiële term, ingevoerd te worden. Maar je weet natuurlijk nooit hoe vreemd een bal gaat rollen. VG Tom Meijer MOP 8 dec 2012 21:30 (CET)
Dat het door stratigrafen om praktische redenen nooit gebruikt zal worden leek mij ook, ik bedoelde eigenlijk: internationaal geaccepteerd onder milieuwetenschappers, klimatologen, enz.
Dat Crutzen (overigens om andere redenen) een Nobelprijs gewonnen heeft lijkt hier, net als de literatuurlijst, te moeten verbloemen wat de feitelijke status van de term is. Zover ik weet verzinnen wetenschappers wel vaker nieuwe termen, die vervolgens alleen in de artikelen van de eigen vakgroep gebruikt worden en aan het einde van de carrière in de vergetelheid raken.
Zolang over het praktisch gebruik niets gezegd wordt kriebelt het me bij dit artikel op een andere manier: het komt over als poging om dat gebruik te stimuleren, een doel waar Wikipedia niet voor bedoeld is. De pasfoto vind ik ook merkwaardig trouwens.
Wat ik eigenlijk wilde vragen: past dit wel in Wikipedia in deze vorm? Zie jij zo snel manieren waarop het verbeterd zou kunnen worden? Woudloper overleg 9 dec 2012 02:36 (CET)
Een paar opmerkingen, niet in volgorde van belangrijkheid.
Er zou, ergens in de inleiding al meteen duidelijk moeten worden gemaakt dat deze term (nog) niet dezelfde status als een stratigrafische eenheid heeft en door aardwetenschappers (momenteel) niet beschouwd wordt als een vervanging van het laatste deel van het Holoceen.
Inmiddels is er wel een werkgroep binnen de SQS met een voorstel bezig: http://www.quaternary.stratigraphy.org.uk/workinggroups/anthropocene/. Op deze website staan ook bruikbare info en referenties die in de wikipagina verwerkt zouden kunnen worden. Een link naar deze pagina zou minimaal opgenomen moeten worden. Ik vind het voorstel van die werkgroep erg raar maar ben bang dat zij dit wel gaan doordrukken. Er zitten enkele invloedrijke kwartairstratigrafen bij (Gibbard, Zhisheng). Het voorstel is om een nieuwe eenheid te introduceren op het zelfde niveau als het Holoceen en het Pleistoceen maar wel binnen het Kwartair. Nu is de tijdsduur van het Holoceen al absurd kort voor het niveau van de eenheid maar om na een periode van 200 jaar al te stellen dat het Holoceen is afgelopen gaat mij persoonlijk wel erg ver. Bovendien gaat het zoals ik al eerder stelde in tegen de hele systematiek van de opbouw van het Kwartair. Het is n.m.m. nog maar de vraag of de afwisseling van glacialen en interglacialen al tot staan is gekomen. In ieder geval is er in de mariene isotopen stratigrafie niets wat daarop wijst, het lijkt er eerder op dat de extremen (glacialen/interglacialen) alsmaar groter worden.
Op de Engelse wiki staat rechtsboven op de pagina een infobox met het Holoceen/Anthropoceen en de Holocene indeling. Naar mijn mening is dit vloeken in de kerk. Hier wordt de onofficiële term in de officiële indeling geplaatst. Dit kan naar mijn mening al helemaal niet en moeten we op onze wiki niet laten gebeuren.
Ik vind de foto van Crutzen misplaatst, in ieder geval de plaats op de pagina. Ik verwacht daar een afbeelding of infobox van/over het onderwerp, niet van de 'maker' van het onderwerp. Overigens staat op de SQS-pagina "The 'Anthropocene' is a term widely used since its coining by Paul Crutzen and Eugene Stoermer in 2000". Op een andere plaats op de pagina zou in kleiner formaat wel een foto van Crutzen kunnen maar dan alleen als er een van Stuermer bij komt. Is er geen foto van Stoermer beaschikbaar dan kan die van Crutzen beter verdwijnen.
Aanvullende info over het Antropogeen (met een 'g') en het Anthropozoicum zou naar mijn mening opgenomen moeten worden. Zie daarvoor oa de opmerkingen aan de onderzijde van de SQS pagina.
De opmerking op de nl-wikipagina "De term werd in de jaren twintig van de twintigste eeuw voor het eerst gebruikt door de Russische geoloog A.P. Pavlov." verwijst naar de introductie van het Anthropogeen en heeft eigenlijk niet veel met het Anthropoceen te maken.
De referentie van Zalasiewicz et al (Are we now living in the Anthropocene?) zou op normale wijze weergegeven moeten worden zonder alle poespas van de instituutsnamen erbij.
Alles bij elkaar denk ik dat dit (helaas) wel in Wikipedia past, al zal er het een en ander aangepast moeten worden.


Anthropogeen, zie oa:
http://palaeoentomolog.ru/Lib/Zhamoida.pdf
http://www.currentscience.ac.in/Downloads/article_id_095_01_0018_0019_0.pdf (hoewel verwarrend omdat Vernadsky erbij gehaald wordt)
Met Google vond ik nog: http://www.21stcenturysciencetech.com/translations/The_Noosphere.pdf Over oa Vernadsky en Pavlov. Goed leesbaar.

Geachte heer Meijer,
Eventjes, heel eventjes, heb ik wat aan boven genoemd artikel gesleuteld. Ik heb de indruk dat het iemands persoonlijke knutselhoekje is, en een niet al te belangrijke pagina binnen de aardwetenschappen, dus ik laat het er maar bij. Wellicht voeg ik een dezer dagen nog iets van een voorbehoud aan de inleiding toe. Elders op Wikipedia noemt u de RGD als uw achtergrond en dat ken ik: ik ben er van grootgebracht. Ik werk onder schuilnaam, meer omdat dat hier de conventie schijnt te zijn, dan omdat ik er belang aan hecht. Doch op uw OP zal ik me conformeren aan uw standpunt: de achternaam is Oele. Groet, Sander1453 (overleg) 31 mrt 2013 10:42 (CEST) PS. Ik ben op de hoogte van uw wikibreak en reken niet op een spoedige reactie.

Code van bewerkknopjes gewijzigd in de softwareBewerken

Hallo Tom Meijer, Ter notificatie: Sinds 30 april is de functie van bewerkknopjes in de MediaWiki-software gewijzigd op een bug te repareren, waarbij de oude code niet meer werkt. Bij het zoeken op deze code kwam ik in jouw gebruikersnaamruimte de pagina Gebruiker:Tom Meijer/monobook.js tegen waar dat het geval is. Ik weet niet of je de bewerkknopjes nog gebruikt of wilt gebruiken, als dat het geval is dien je dit zelf te wijzigen. Vervang dan

mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
...
...}
   door    mw.toolbar.addButton({
...
...})

waarbij op de puntjes de tussenliggende code staat die verder hetzelfde blijft. Als je vragen hebt, laat het me dan gerust weten. Romaine (overleg) 10 mei 2013 10:32 (CEST)

CalabrienBewerken

Hoi Tom, vanwege dit: heb je de laatste versie van het ICS gezien ([5], 2012)? Midden en Laat Pleistoceen worden ineens als "Stage / Age" aangeduid. Ik snap er niet veel van, maar zo staat het er echt. Woudloper overleg 18 mei 2013 03:00 (CEST)

Dag Woudloper. Nee, had ik nog niet gezien. Om eerlijk te zijn begrijp ik dit ook niet. Een vreemde tweeslachtigheid. Ik wil voorstellen om onze versie zoals die nu is aan te houden en ICS voorlopig in de gaten te houden. Groet, Tom Meijer MOP 18 mei 2013 13:53 (CEST)
Akkoord, dat lijkt me een pragmatische insteek. Jij hebt enig inzicht hoe dit wereldje werkt, beter dan ik. Is het mogelijk dat het ICS van de "Italiaanse" namen/etages af wil? Waarom zou dat zijn? Woudloper overleg 18 mei 2013 19:31 (CEST)
Ik ben de laatste tijd minder goed op de hoogte van wat er eventueel speelt. Ik kan wel eens wat rondvragen bij mensen die dat wel zijn. Tom Meijer MOP 18 mei 2013 22:40 (CEST)
De kans om twee kenners tegelijk aan te spreken kan ik niet laten voorbijgaan: in het artikel Guzhangien is in de derde alinea plompverloren sprake van het Jiangshanien. Mij lijkt het een kopieer- en plakfout, of het artikel moet duidelijk maken wat het verband is. Kan een van jullie er even naar kijken? Alvast bedankt, — bertux 19 mei 2013 13:17 (CEST)
@bertux: inderdaad een domme kopieer- en plakfout. Bedankt voor je opmerkzaamheid, ik heb het rechtgezet. Woudloper overleg 19 mei 2013 14:40 (CEST)

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Vereniging tegen de Kwakzalverij dat is genomineerd door The Banner. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20130525 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 26 mei 2013 02:06 (CEST)

Glaciaal PeriodeBewerken

Hallo Tom Meijer. Een Antropoceen-kindje staat op TBP: zin om even mee te kijken? Mvg, Sander1453 (overleg) 7 okt 2013 02:02 (CEST)

Tom, ik begrijp dat je weinig tijd hebt, ik zou die niet verspillen aan Glaciaal Periode of de nominatie daarvan. Vrees niet, dit stukje wordt over 14 dagen verwijderd, tot opluchting van iedereen behalve de auteur. — bertux 7 okt 2013 07:54 (CEST)
Als je weinig tijd hebt moet je het zeker niet doen. Ik stoor me er alleen aan dat mijn voorbehoud op Antropoceen weer is weggemoffeld en dat dit theorie-hoekje zich aan het uitbreiden is met, naast Glaciaal Periode, ook Vroeg Antropoceen. Groet, Sander1453 (overleg) 7 okt 2013 12:36 (CEST)

InterglacialenBewerken

Moi Tom, Bij het aanpassen van de inleiding op het artikel Eemien gisteren, viel mijn oog op de tabel met geologische tijdperken. Ik had altijd geleerd dat het Holsteinien werd gevolgd door het Saalien, maar zie dat er inmiddels in die opvatting verandering is gekomen. Als ik de wikis in andere talen bekijk, dan ontbreekt daar het Belvédère en Oostermeer. De Duitse wiki spreekt echter van een Holsteinien in de periode die wij Belvédère noemen (en laten daarmee ook het Elsterien doorlopen). Van het Duitse notenapparaat kun je zeggen dat deze wat gedateerd is, met een hoofdbron uit 1960 en wat andere voornamelijk oudere werken. Ook de Engelse en de andere wikis uit Noord-Europa (muv Fins, maar dat kan ik niet lezen en heb ik niet bekeken) houden de mij bekende indeling aan (maar anders dan de Duitse wiki volgen ze wel onze jaartallen). Ik ben verre van expert en de enige kennis over het onderwerp dat ik heb, komt uit de kennis die ik nog over heb uit mijn studietijd. Ik vraag mij echter een aantal zaken af, die niet helemaal duidelijk worden na het lezen van de artikelen. Enerzijds uit pure interesse, anderzijds in de hoop dat de vragen een aanzet zijn tot verduidelijking van het artikel. In hoeverre is de op de Nederlandse wiki gebruikte indeling internationaal geaccepteerd? Ik mis in de artikelen (Holsteinien / Saalien) iets over, wat ik nu maar noem, onze vroegere indeling en dat deze aan verandering onderhevig is. Wellicht iets over een wetenschappelijke ontwikkeling over de perioden. Wat zijn de kritieken op onze indeling (er van uitgaande dat die er zijn). Met vriendelijke groet, --Meerdervoort (overleg) 14 jan 2014 10:36 (CET)

Dit is een heikel onderwerp. Er bestaat geen eenvoudig antwoord op je vraag.
Ten eerste hanteert ieder Europees land zo'n beetje een eigen 'standaard'. Daarnaast is de Nederlandse indeling die uiteindelijk vooral door het werk van Zagwijn vorm gekregen heeft, lange tijd als een soort van Europese standaard gezien. Die is vooral op een combinatie van glaciale fenomenen, zware mineralen, pollen-, vertebraten- en molluskenonderzoek gebaseerd maar voor 'buitenstaanders' lijkt het vooral op pollenonderzoek te steunen. Door onderzoek aan nieuwe sites en vooral door allerlei nieuwe soorten onderzoek is de Europese concensus die er min of meer was verdwenen. Er zijn nieuwe dateringsmethoden ontwikkeld die ook steeds beter worden. Veel toegepast zijn momenteel OSL en het aminozuuronderzoek komt nu razendsnel op. De klassieke simpele indeling Holoceen, Eemien Holsteinien, Cromerien, etc. wordt nergens meer gebruikt. Al ongeveer 25 jaar zijn bijvoorbeeld steeds meer stratigrafen er van overtuigd geraakt dat tussen Eemien en Holsteinien minstens een 'extra' interglaciaal aanwezig is en afhankelijk van wie je gelooft zijn het er twee. Dit geldt voor een groot deel van de kwartairstratigrafische kolom. Het zuurstofisotopenonderzoek aan oceaan- en ijsboringen gaf definitief aan dat de indelingen die op landstratigrafie gebaseerd waren vol met hiaten zaten. Daar komt bij dat niet iedereeen de verschillende warme perioden even zwaar laat wegen. Sommigen gaan er bij de warme periode(n) tussen Eemien en Holsteinien van uit dat het volwaardige interglacialen zijn, anderen vinden dat zij minder warm waren en die status niet verdienen. Dat heeft gevolgen voor de correlatie met de mariene isotopenstratigrafie. In het eerste geval is het bv Eemien = MIS 5e, Oostermeer (=Bantega) = 7, Belvédère (=Hoogeveen) = MIS 9, Holsteinien (=Needien) = MIS 11, in het tweede geval is het Eemien = MIS 5e, Oostermeer (=Bantega) = 7a/c, Belvédère (=Hoogeveen) = MIS 7e, Holsteinien (=Needien) = MIS 9. Zelf ben ik van mening dat het nog weer anders is: Eemien = MIS 5e, Oostermeer (=Bantega) = 7, Holsteinien (=Belvédère) = MIS 9 en Cromerien IV (=Noordbergum; =Needien) = MIS 11. Dat omdat absolute en aminozuurdateringen van het Holsteinien stratotype duidelijk een MIS 9 ouderdom aangeeft en alle gegevens voor Noordbergum en Neede op MIS 11 wijzen. De meeste Europese Kwartairstratigrafen zijn van mening dat de Duitse indeling, zeker de correlatie met de zuurstofisotopenstratigrafie, onjuist is.
Zelf ben ik oa bezig met een revisie van het Nederlandse Cromerien Complex. Ik heb daarvoor alle originele data opnieuw bekeken en aanvullend onderzoek gedaan. Er komt uit naar voren dat er bij de totstandkoming van de indeling een aantal grote stratigrafische vergissingen zijn gemaakt en dat heeft gevolgen voor de hele indeling van het (Nederlandse) Kwartair en voor correlaties met het buitenland. We weten daarnaast dat de indeling van het Tiglien niet klopt, dat er ook iets mis is met het Waalien, etc. Het meeste is niet (of verhuld en alleen door de echte kenners te begrijpen) gepubliceerd en kan dus uiteraard niet in de wiki verwerkt worden.
De indeling Eemien, Oostermeer, Belvédère, Holsteinien wordt in ieder geval ondersteund door het niet lang geleden verschenen boek De Ondergrond van Nederland (figuur 128) van medewerkers van het NITG.
Het is ondoenlijk om wikipedia momenteel bij de tijd te krijgen en te houden. Het aantal specialisten dat hier werkt is veel te klein en ik betwijfel of iedereen sowieso op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen. Ik heb ook geen tijd om verbeteringen aan te brengen (wat wel zou moeten). Van de Duits- en Engelstalige wikipedia's ben ik niet kapot, sterker, ik vind ze op dit onderwerp gewoon slecht. Ze verdienen hier absoluut geen navolging. Volgens mij zijn daar nog minder mensen die verstand van dit onderwerp hebben.
De indeling van het Kwartair zoals die op de Nederlandse wiki staat, is de Nederlandse indeling. Dat is vergelijkbaar met de Duitse wiki waar de Duitse indeling gegeven wordt (hoewel dit mogelijk aldaar niet duidelijk wordt!) en de Engelse waar de Engelse indeling gegeven wordt! Ik ben mij er van bewust dat dit verwarrend werkt, te meer daar ieder zijn eigen correlaties met andere landen geeft (die niet altijd overeenstemmen) en de interwiki's die wellicht naar verkeerde eenheden verwijzen. Ik zie momenteel niet in hoe daar verbetering in te brengen is. Eigenlijk zou één specialistische groep de kwartairstratigrafische indelingen van de belangrijkste Europese landen onder handen moeten nemen. Ik zie die specialisten die dat zouden kunnen (en die bereid zijn om op tenen te gaan staan en vol te houden) niet.
Excuus voor dit uitgebreide antwoord waar je, vrees ik, uiteindelijk weinig aan zult hebben. Vriendelijke groet, Tom Meijer MOP 17 jan 2014 11:00 (CET)
Moi Tom, Dank voor je uitgebreide uiteenzetting. Het onderwerp is inderdaad erg specialistisch, maar mij is toch een en ander duidelijk geworden over het onderwerp en met name de internationale context waarin er onderzoek plaatsvindt. Dank daarvoor. --Meerdervoort (overleg) 17 jan 2014 15:51 (CET)

VerwijderingBewerken

Bedankt voor het verwijderen van mijn bewerking van het lemma Purperslak in Wikipedia.

Buddy Hickerson beweerde in maart 1989 in de Los Angeles Times het volgende over zijn schepping Bob Quigmans: " If, as they say, a little bit of knowledge is dangerous, then Bob is the deadliest man alive!!" Ik zou de cartoon die Buddy van Bob tekende graag toevoegen aan dit overleg, maar ik heb nog geen bericht van het syndicaat van LAT dat mij zulks toestaat dan wel verbiedt, en het zekere verdient hier de voorkeur boven het onzekere. De uitspraak lijkt die van Yassica Cellach tegen te spreken, maar hoeft dat op de keper beschouwd niet te doen. Hopelijk is ons de tijd gegund om er over na te denken.

Wat mij op het verkeerde been heeft gezet is, behalve mijn weinige kunde, het voorkomen van de toevoeging incrassatus als aanduiding van een ondersoort van Nucella lapillus. Nucella lapillus incrassatus (J. Sowerby) dus, zoals bij A. Bloklander en J. Brouwer (1945), terwijl Nucella incrassata ( J. Sowerby) inderdaad een andere soort is dan Nucella lapillus.

Boze tongen beweren bovendien dat ook de diertjes zelve zich nogal als landlopers wensten te gedragen door ruimte en tijd heen, soms zelfs diagonaal, en veelal vermomd en levend van roof, en bovendien zonder aanwijsbare woon- of verblijfplaats. Dit maakt het maken van een signalement en het opsporen en voorgeleiden moeilijk, en belemmert in hoge mate rubricering. Bovendien weten we uit de leer der verzamelingen sinds E. Kant en G.J.P.J. Bolland, dat de hoedanigheden zich verhouden tot hunne eigenschappen zoals de eigenschappen zich verhouden tot hunne hoedanigheden. Als nu het dier ook nog een schuilnaam aanneemt als bij voorbeeld var., dan wordt het de argeloze jonge onderzoeker wel erg moeilijk gemaakt, temeer omdat men 2,5 miljoen jaar geleden niet aan DNA-onderzoek deed.

Misschien krijg ik van het British Museum toestemming om de afbeelding van Nucella incrassata te gebruiken, maar dat zal nu als mosterd na de maaltijd komen. Ik had die toestemming wellicht binnen de vereiste tijd, ik dacht 10 dagen, verwacht. Gelukkig hebt u de zaak kortgesloten, en hoef ik mij geen zorgen meer te maken over een deadline.

Mijn foto van een fossiele Aequipecten opercularis uit het Plioceen lijkt mij nog steeds interessant om de jacht- en eetgewoonten van de purperslak te laten zien. Misschien dat het beter past in de Engelstalige versie van Wikipedia omdat daar ook niet geschroomd wordt om de gruwelijke details uit de doeken te doen. En dan natuurlijk zonder het te hebben over Nucella incrassata. Nederlandstalige kijkbuiskinderen moeten het wat betreft die eetgewoonten doen met een link naar SoortenBank.nl. De andere twee externe links bij het lemma Purperslak in nl.Wikipedia.org bestaan overigens niet meer als pagina.

Terwijl ik dit schrijf komt de onderstaande tekst bij mij binnen als email:

"From: Freedom of Info Sent: 28 April 2014 09:18 To: Colin Ziegler Cc: David Thomas; Jane Smith Subject: FW: FOI enquiries

Hi Colin,

We have received this email in the FOI inbox - is this something you can help with? Dear Theo,

Your email was passed on to me as I run the Museum Publishing department. This drawing is still the Museum's copyright but I am happy to grant you permission to use it in the manner you describe as long as you make it clear that the drawing is the Museum's copyright and that no-one else should use it without asking our permission first.

Please note that we are actually on the point of starting work on an updated version of this book and so I cannot vouch for it being definitely correct at the moment.

Best wishes,

Colin Ziegler Head of Publishing"

Maar, zoals gezegd, het hoeft gelukkig niet meer. En er komt een update of herdruk van het boek, maar dat wist u natuurlijk al.

Hartelijke groet van Theo

Dag Theo,
Ik heb aangegeven wat je het beste zou kunnen doen, nl een nieuw lemma aanmaken. Ik ben zelfs zover gegaan je dat op je overlegpagina te laten weten. Wat is daar mis mee?
Dat men met copyright bij wikimedia op de wijze omgaat zoals ik aangaf moet je mij niet verwijten. Het is gebruikelijk om eerst toetemming bij de copyrighthouder te vragen om daarna pas te uploaden. Dat lijkt mij een procedure die niet alleen bij wikimedia geldt maar algemeen geldig is. Als je dat toch in de verkeerde volgorde doet, wees niet verbaasd dat iemand je scan verwijderd. Ik ga dat niet doen, ik waarschuw je slechts dat het kan gebeuren en dat lijkt mij een goede zaak.
Het staat je dus vrij om een nieuw lemma (en vele meer!) aan te maken. Graag zelfs.
Vriendelijke groet, Tom Meijer MOP 28 apr 2014 17:22 (CEST)
Overigens is de formulering in de brief die je ontving volgens mij onvoldoende voor wikimedia. Het copyright moet worden vrijgegeven en dat gebeurt hier niet.Tom Meijer MOP 28 apr 2014 17:27 (CEST)

Hallo Tom,

Er is niets mis, en ik heb je niets verweten, en de algemene regels wat betreft copyright zijn mij bekend. En als ik die regels door jeugdig enthousiasme en onbezonnenheid even kwijt was, dan weet ik ze nu weer. Er is volgens mij niets aan de hand, en er is hopelijk geen blijvende schade aangericht. En het was een goede zaak. Geen drama. Zelfs tussen de regels door lees ik geen verwijten, niet aan jou, en zeker niet aan Wikimedia. Als ik mijn pen in azijn had willen dopen, om welke reden dan ook, zelfs voor poelegrap en aardigheid, dan was je dat zeker niet ontgaan. Integendeel, ik ben blij dat je mij hebt behoed voor verdere dwaling, en dat je me aanmoedigt tot verdere actie. Niemand ziet graag een afbeelding van zijn hoofd rood gearceerd in vakliteratuur, of in een consumentenprogramma van de tv, verschijnen. Zo'n vaart zal het overigens niet hebben gelopen, en bovendien ben ik geen vakgenoot.

Er zijn twee koninkrijken waar je geen oorlog mee moet voeren. Dat zijn het koninkrijk der archeologen en dat van de Belastingdienst, in die volgorde. Onmin met archeologen kan er toe leiden dat je door een veldwachter van je bromfiets wordt geplukt en in een politiecel belandt, zoals een amateur-archeoloog eens overkwam. Ruzie met de Belastingdienst kan met geld worden gesust en doet je hoogstens in het buitenland belanden, maar aangenaam is het niet, en verliezen doe je altijd. Bij biologen, paleontologen en geologen komt het gelukkig meestal niet zo ver, hoewel hun achterdocht en neiging tot het maken van sprongsgewijze conclusies veelal dezelfde is.

De enige die ik iets verwijt ben ikzelf, vandaar mijn verwijzing naar Bob Quigman. Verder heb ik in mijn bericht de soort Nucella lapillus het verwijt gemaakt dat die het voor de jonge onderzoeker moeilijk maakt. Dat doet zij volgens mij door tegenstribbelen en saboteren tijdens het pogen tot classificeren en inventariseren, het wederrechtelijk vermommen en het weigeren om bastaarden te echten of te erkennen, zelfs met terugwerkende kracht na 2,5 miljoen jaar. Maar als je je dat persoonlijk aantrekt maak ik mij zorgen. Je de raad geven in deze om afstand tot de materie te nemen kan ik moeilijk, omdat de meester-leerling verhouding, door wat vooraf ging, eenmalig is bepaald. Mijn paleontologische onervarenheid, en het gebrek aan thuisfront, speelt natuurlijk ook een rol.

Van Wikimedia kreeg ik een zeer correct bericht over de copyrights van de scan, gelijktijdig met het even correcte bericht van jou over de verkeerde soort, waarin je een voorspelling over de scan van het British Museum had toegevoegd, die dus ook prompt uit kwam. En natuurlijk is de formulering in de email van het BM niet voldoende, maar ik dacht je een plezier te doen met het doorzenden. Zoals ik al meldde heeft jouw verwijdering mij veel werk en vooral studie bespaard. De juiste methode om in Creative Commons door te dringen, en ook het juridische jargon, gaan mij soms boven de pet. De rechtenstudie is niet voor niets een goudmijn in de USA. Wij leven hier in Europa wat dat betreft (nog) in een Fools Paradise. Nu heb ik wat adempauze gekregen, en zelfs een aanmoediging van jou om het op de juiste manier nog eens te proberen. En dat ga ik binnenkort doen. Maar een nieuw lemma ga ik niet maken.

Ik heb daarom overwogen om een afbeelding van Nucella lapillus uit oude literatuur te scannen zoals jij hebt aangeraden. Maar leuker leek het mij, en wel zo veilig, om zelf een foto te maken. De Meester van der Heijden groeve in Nieuw Namen ligt bij mij als het ware om de hoek, en daar zou ik kunnen gaan zoeken. Maar waar ik 3 jaar geleden nog onbelemmerd kon rondlopen, was nu alles hermetisch afgesloten. Een verrassing was het niet, en denk niet meteen dat ik je ook dit verwijt. De zaak is in handen gekomen van Staatsbosbeheer, en die voeren een streng en rechtvaardig beleid. Stiekem aansluiten bij een excursie wordt door deelnemers niet op prijs gesteld, zodat ik moet wachten tot Peter Maas van SBB van vakantie terug is om met hem rond te kruipen aldaar. Maar Peter zal het na zijn absentie te druk hebben met andere zaken, en zal de meerwaarde voor SBB van een gezamenlijke zoektocht niet onderkennen.

Zodat er niets anders overblijft dan mij naar de Red Crag bij Sutton (GB), en naar Walton on the Naze te spoeden. Het enige dat mij tot nu toe weerhoudt is het feit dat ik een hekel heb aan dit soort eenpersoonsexcursies. Maar misschien kunnen wij elkaar ter plekke ontmoeten ( 52° 2.863' N 1° 21.571' E, decimale notatie voor Sutton) , ik ben te herkennen aan een toegevouwen exemplaar van Dagblad van het Noorden in mijn (regen) jaszak. Walton on the Naze op de terugtocht. Het is te hopen dat ook deze ontsluitingen van het Plioceen niet met kastanjehouten afrasteringen ontoegankelijk zijn gemaakt. Maar hoewel de belangstelling van het 'grote publiek' voor de geologie in het UK schijnbaar groter is dan bij ons, zoals ik enige jaren heleden in Lyme Regis (GB) merkte, is de houding van de overheid tegenover de geologische 'monumenten' iets meer ontspannen dan bij ons. Ook staat het iedereen vrij om van de kliffen te storten. Ik verwacht dus geen hindernissen.

Nog even langs het BM in Londen ter identificering? Dat zou de trip economisch iets meer verantwoord maken. Of juist daar de excursie beginnen? Dan heb ik meteen de meest recente gegevens. Om meer van het landschap te genieten stel ik de reis uit tot na de IJsheiligen.

Alles staat of valt natuurlijk met het pliocene voorkomen ter plaatse van Nucella lapillus, maar daar hoef ik mij geen zorgen over te maken volgens het voorzetje dat de Nederlandse Wikipedia geeft. Maar BCF ( 5e druk, 1975) geeft slechts N. tetragona en N. incrassata. Misschien mag ik een blik werpen in de nieuwere druk bij de deskundigen.

De twee externe links, behalve die naar SoortenBank.nl, staan overigens nog steeds vermeld in het lemma Purperslak van Wikipedia, terwijl ze naar een doodlopende straat leiden.

Hartelijke groet van Theo

Hallo Theo,
Jammer genoeg heeft Tom Meijer weinig tijd voor Wikipedia. Zou je alsjeblieft deze lange tekst willen vervangen door eentje van hooguit drie schermregels? Je kunt van iemand die het erg druk heeft niet verwachten dat hij dit allemaal gaat lezen.
Tip: vermeld (1) wat je gedaan hebt, (2) wat je wilt doen en (3) wat je van Tom Meijer verwacht. Niet meer. Als hij uitleg nodig heeft, dan vraagt hij die wel. Met vriendelijke groet — bertux 12 mei 2014 21:47 (CEST)

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Lijst van afkortingen in het Nederlands. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150214 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 15 feb 2015 01:15 (CET)

Bilder auf WikimediaBewerken

Hallo Tom Meijer! Dürfen wir Ihre Bilder auf Wikimedia für Texte zu Natursschutzthemen (insb. in Bezug zur FFH-Richtlinie) verwenden? Alles non-profit und natürlich mit Namensnennung? Vielen Dank! mfg Kai Olvermann --Kai.pedia (overleg) 5 sep 2015 22:56 (CEST)

Ja! Tom Meijer MOP 6 sep 2015 12:25 (CEST)
Danke! :-) --Kai.pedia (overleg) 6 sep 2015 23:14 (CEST)

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Lijst van bekende jeugdbonders dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170109 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 10 jan 2017 01:06 (CET)

Gas uit weekdierenBewerken

Hallo Tom, mocht je tijd hebben, wil je even kijken naar brongas versus moerasgas ? Er werd beweerd dat brongas ontstaat uit weekdieren of schelpen. Ook zou moerasgas iets heel anders zijn. Ik heb Woudloper gevraagd over deze kwestie. Hem lijkt moerasgas hetzelfde als wat men in Noord-Holland brongas noemt. En dat is ook mijn idee. En die schelpen, waar sommigen over spreken als kenmerkend bron voor brongas. 'waar schelpen zijn, is gas'zo schijnt men daar te zeggen. Ik kan het niet plaatsen,hooguit als onderdeel van een bovenliggende laag die de laag afsluit waarin gas ontstaat door anaerobe bacterieen die planten of algen afbreken. Maar zeker weet ik het ook niet. Ik zie wel of je er aan toe wilt of kunt komen, hartelijke groet, HenriDuvent 6 mei 2017 23:41 (CEST)