Nuvola apps error.png
Vertrokken
Deze gebruiker heeft Wikipedia (voorgoed) verlaten.
Warning icon.png   Waarschuwing!
Deze pagina was genomineerd voor verwijdering, maar is al weg

Beste gebruiker, deze pagina is reeds verwijderd.

Wikipedia hanteert bewust een zeer open filosofie waarbij iedereen, zelfs zonder registratie, pagina's kan nomineren om te verwijderen. Wij nodigen je van harte uit hiervan gebruik te maken. Goede artikelen worden echter behouden!

Vraagteken.svg
Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel.
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: volgens mij klopt er geen klap van dit artikel, en bovendien... waar zijn de bronnen?
Dit sjabloon is geplaatst op 05 oktober 2010
Joke Alert Deze pagina of de volgende alinea bevat materiaal dat door sommigen humoristisch bedoeld is. Het navolgende is derhalve niet bedoeld voor serieus gebruik.
Duimomhoog.png   Dit artikel is prima

Dit artikel past goed binnen Wikipedia. Uiteraard kan na het plaatsen van dit sjabloon dit artikel zodanig zijn verslechterd dat het in de huidige vorm niet meer binnen Wikipedia past. Iedereen, vooral ook de eerste auteur, wordt uitgenodigd om dit artikel niet meer te verslechteren.

Dit artikel staat gedurende twee weken niet op de lijst van pagina's die verwijderd moeten worden. Na twee weken wordt besloten of het artikel zodanig verslechterd is dat het op de verwijderlijst mag komen te staan.

Warning icon.png Verzoek dit artikel gedurende twee weken niet op de verwijderlijst te plaatsen. Als het artikel zodanig is verslechterd dat het niet meer binnen Wikipedia past, dient u dit niet op deze lijst aan te geven.
Vraagteken.svg
Warning icon.svg De neutraliteit van dit artikel wordt betwist.
Zie de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie.

De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.


Info
Dit artikel is nog lang niet af[1], ook wordt er getwijfeld of dit wel de juiste locatie voor dit artikel is.[2]

Kwikïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïsme (uitgesproken als: ke-wie-kie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-jis-me)[3], meest gebruikelijk: Kwikïïïïïsme, is een moderne religieuze stroming. De stroming valt in het religiespectrum onder overige religies met een verwantschap aan de natuurreligies. De stroming heeft zich tussen 1990 en 2010 ontwikkeld tot een religie.

Het Kwikïïïïïsme tussen de wereldgodsdiensten. Het Kwikïïïïïsme valt onder overige religies

AanhangersBewerken

 
aanhanger met leden die toch nog twijfelen tussen het Kwikïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïsme en het Vliegend Spaghettimonster
 
Andere aanhangers
 
Voedsel van de Kwikïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïsten
 
Ook voedsel van de Kwikïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïsten

De religieuze stroming had tot circa september 1 aanhanger. In oktober heeft deze aanhanger van de religie zich tot een andere religie gewend, waarna het aantal aanhangers is verdubbeld. Het is onduidelijk tot welke religie de oorspronkelijke aanhanger zich bekeerd heeft er wordt gezegd dat dit het Boeddhisme of de Islam is, er zijn zelfs aanwijzingen dat het het sceptisch Ignosme betreft.

Aanhangers van het Kwikïïïïïsme hangen een zelfgodsbeeld aan, dit betekent dat zij geloven zelf God te zijn. Dit houdt in dat de religie monotheïstisch is als er een aanhanger is. Als er meerdere aanhangers van het Kwikïïïïïsme zijn dan is de religieuze stroming monotheïstisch voor de individuele aanhanger, maar kan het als polytheïstisch gezien worden door buitenstaanders. Voor mensen met schizofrenie is het ook een polytheïstische religie. Hetgeen door aanhangers overigens altijd zal worden ontkend, of genegeerd. Het Kwikïïïïïsme speelt in op het steeds sterker wordende gevoel van individualisering in de maatschappij. Het Kwikïïïïïsme is overtuigd van het eigen gelijk, individuen die het Kwikïïïïïsme niet aanhangen, ook wel niet-gelovigen, hebben volgens het Kwikïïïïïsme ook gelijk. Op dit punt verschilt het Kwikïïïïïsme met de gedachte van sommige aanhangers van traditionele religies.

Fanatieke aanhangers van het Kwikïïïïïsme hebben in het najaar van 2010 de Kwikïïïïïstische Partij Nederland (KPN) opgericht. De afkorting KPN is niet geheel toevallig gekozen, aangezien de hersenen als netwerk als heel belangrijk binnen het Kwikïïïïïsme worden gezien. De KPN heeft wereldvrede als doel, maar richt haar peilen vooralsnog op een lokale zetel in haar thuishaven Amsterdam.

Buitenlandse aanhangersBewerken

Omdat het Kwikïïïïïsme sterk de neiging heeft om vooral in zeer kleine landen te ontstaan, heeft een Kwikïïïïïstisch land automatisch veel buitenland [4]. Eén van de buitenlanden waar het Kwikïïïïïsme de laatste jaren sterk groeiende is, is Corsïca, of ook wel Frans Kwikïïïïïnesië genoemd. Mede vanwege het feit dat er nog een sterke overheidsrepressie jegens het opbloeïïende Kwikïïïïïsme heerst, is de religie hier vooralsnog ondergronds gegaan. Deze vorm wordt ook wel het ondergrondse Kwikïïïïïsme genoemd. Toch wordt er op sommige internetfora al voorzichtig in de openbaarheid over de religie gesproken, al zij het nog enigszins in codetaal. [5]

UitvoeringBewerken

Kwikïïïïïsten staan via hun hersenen continu in contact met hun God, zij raadplegen bij al hun acties de wil van hun God. Religieuze bijeenkomsten komen in het Kwikïïïïïsme slechts toevallig voor wanneer meerdere Kwikïïïïïanen elkaar tegenkomen. Het hoofd wordt in het Kwikïïïïïsme als heilige plaats gezien.

SpellingBewerken

 
Het heilige i-met-de-puntjes-teken, als symbool van het Kwikïïïïïsme

Het Kwikïïïïïsme wordt met minimaal drie ï's geschreven, vijf is het meest gebruikelijk, maar hoe meer hoe beter. Kenmerkend voor de spelling van het woord is de eigenschap die vele volgers van de stroming als uitgangspunt zien: de puntjes op de ï zetten.

Standpunten tegen het KwikïïïïïsmeBewerken

Sommige tegenstanders van het Kwikïïïïïsme zijn van mening dat de religie door het zelfgodsbeeld een egocentrische en daarmee egoïïstische religie is. Aanhangers van de religie verwerpen het feit van egocentrisme, zij klemen door zelfstudie tot een algemeen beschaafd en ontwikkeld wereldbeeld te kunnen komen. De kritiek dat de religie egoïïstisch is wordt door aanhangers niet verworpen. Volgers van het Kwikïïïïïsme stellen juist, dat in deze tijd van individualisatie iedereen een leider is, en net als in ieder vergelijkbaar geloof of bedrijf, denkt een lijder eerst aan zichzelf.

Tegenstanders van het KwikïïïïïsmeBewerken

Ondanks het feit dat het Kwikïïïïïsme nogal vooruitstrevend is en daardoor mogelijk controversieel genoemd zou kunnen worden, bestonden er in 2010 geen noemenswaardige tegenstanders [6]. Hoeveel tegenstanders die het noemen niet waard zijn het Kwikïïïïïsme heeft is verder niet bekend.

Ook in 2013 hebben er nog geen tegenstanders van het Kwikïïïïïsme zich gemeld. Er wordt dus getwijfeld of er wel tegenstanders van het Kwikïïïïïsme bestaan. Eventuele geschikte kandidaten zouden gezocht kunnen worden onder aanhangers van monotheïstische en polytheïstische godsdiensten of onder hen die geen god erkennen. Immers vanuit hun conflicterende standpunten over het bestaan van een of meerdere goden zou tegenstand een logisch gevolg zijn. Een andere interpretatie is dat door zowel monotheïstisch en polytheïstisch te zijn het Kwikïïïïïsme geen tegenstanders kan hebben. [7]

HuisdierenBewerken

 
Huisdier aanhanger

Aanhangers van de religie hebben bijzondere huisdieren. Essentieel voor de keuze is in ieder geval de wens en mogelijkheid van het huisdier om zich publiekelijk zonder gene te willen ontlasten. Ook is het formaat omgekeerd evenredig aan het formaat van de eigenaar. [bron?]

Door een groep Kwikïïïïïsten wordt het standpunt over huisdieren anders uitgelegd, deze afsplitsing is tegen het bezit van huisdieren omdat deze het eigenbelang niet ten dienst staan, deze groep maakt een [bron?] uitzondering [bron?] voor nuttig gebruik van dieren. Zij zien ook het zonder gene ontlasten als een te grote belasting van de ecologische ruimte om hen heen. Deze afscheiding wordt daarom ook wel het Groene Kwikïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïsme genoemd [bron?].

Motto en uitsprakenBewerken

 
Groep Kwikïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïsten op Goede Zaterdag

De ware aanhanger heeft slechts een motto maar dat is dan ook opgetekend uit de mond van de eerste Kwikïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïst zelf op 5 oktober 2010 om 17:41 CEST:
[8]

HET IS FIJN OM RAAR TE ZIJN

Het motto dient in het paars te worden uitgesproken

Personen die onwelgevallig tegenover het gebeuren staan hebben daarop echter een antithese geformuleerd die luidt Het is raar om fijn te zijn. Deze wint echter niet aan kracht indien hij herhaald wordt uitgesproken terwijl het originele motto staat als een huis.

Als een aanhanger het even niet meer ziet zitten dan betoogt deze vaak stel je voor dat mijn klomp verkeerd loopt. Hiermee wordt aangegeven dat de perceptie van het heden tijdelijk is verstoord.

Op goede zaterdag is er een variant op het oorspronkelijke motto in omloop die luidt: HET IS FIJN OM EEN CAVIA TE ZIJN.. Deze wordt in het oranje uitgesproken.

Kijk op de vorm van de aardeBewerken

Kwikïïïïïsten hangen de overtuiging aan dat de aarde perfect ï-vormig is. De aarde staat centraal in het Kwikïïïïïstische heelal omdat het de planeet van god is. Het Kwikïïïïïsme stapt hiermee af van oude denkbeelden dat de aarde hol, middelpuntig, plat, rond als een pannekoek of bolvormig is. Door sommigen wordt gedacht dat de aarde een van de puntjes op de ï is en soms ook beiden. Dit wordt gebaseerd op de Kwantummechanica[9] waarin gesteld wordt dat licht tegelijk door 1 en door 2 gaten gaat. Voortgebouwd hierop stelt het Kwikïïïïïsme dat de aarde tegelijk 1 als 2 aardes is en als het een aarde representateren de 2 puntjes op de ï allebei de aarde.

TriviaBewerken

  • Volgens onbevestigde berichten[bron?] hebben Kwikïïïïïsten extra vitamine Ï nodig wanneer de ï in de maand is. Een vitaminegebrek zou bij hen kunnen leiden en/of lijden tot ontkwikïïïïïsering. De eerste aanhanger van het Kwikïïïïïsme was hierover echter van mening verdeeld.

Zie ookBewerken

Opgedroogde bronnenBewerken

CategorieëëënBewerken