Hoofdmenu openen

Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap

Leuven

Het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap, afgekort als VRG, is de faculteitskring van de studenten Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven. De zetel van de vzw is gelegen op de Tiensestraat 53 te Leuven.

Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap
Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap
Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap
VRG
Type Faculteitskring
Plaats Vlag Leuven Leuven
Instelling Katholieke Universiteit Leuven
Studierichting Rechtsgeleerdheid
Locatie Tiensestraat 53, 3000 Leuven
Oprichting 1885
Aansluiting LOKO & Studentenraad KU Leuven
Ledental 2360
Website www.vrg.be

Geschiedenis[1][2]Bewerken

Het VRG werd opgericht in 1885 door professor Joseph Van Biervliet, waardoor het meteen de oudste faculteitskring van Leuven is. Het was op dat ogenblik een genootschap dat niet alleen uit studenten bestond, maar waar ook professoren en assistenten aan deelnamen. De oorspronkelijke doelstelling van het VRG was nauw verweven met de emancipatorische strijd om het Nederlands een sterkere positie te geven aan de Vlaamse universiteiten, waar het Frans de voertaal was. Het VRG maakte dan ook deel uit van de Vlaamse Beweging, en zette het gebruik van het Nederlands in rechtszaken mee op de politieke agenda. In de jaren '30 kwam dit in een stroomversnelling toen de Gentse universiteit vernederlandst werd. Onder impuls van het VRG volgde Leuven relatief spoedig met, naast Franstalige, voortaan ook Nederlandstalige colleges aan de rechtenfaculteit.

In de jaren '60 werd de werking van het VRG verder professioneel uitgebouwd met de taalstrijd als achtergrond. In 1963 werd de eerste editie van de Revue der Rechten georganiseerd. In 1964 werd de cursusdienst opgericht, die de boekenprijs voor de Vlaamse rechtenstudent democratiseerde. Ook in 1964 werd het eerste balanske gedrukt, een tweewekelijks infokrantje. Eveneens in 1964 werd het Huis der Rechten opgericht, onafhankelijk van het VRG. Het café fungeerde als een ontmoetingscentrum voor iedereen die met de rechtenfaculteit te maken had. Deze ontmoetingsplek voor proffen, studenten en oud-studenten, is nog steeds de fakbar van de rechtenstudenten.

In 1967 bezette het VRG met 300 studenten de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid omdat ze de aandacht wilden vestigen op de gebrekkige installaties van de faculteit. De toenmalige situatie kon volgens hen geen verantwoorde wetenschappelijke vorming waarborgen.

Eens de vervlaamsing van de universiteit, en de ontdubbeling van de leergangen in Nederlandstalige en Franstalige curricula gerealiseerd was, kwam het accent voor het VRG meer en meer te liggen op activiteiten gericht op studenten. Het VRG werd een faculteitskring in de werkelijke betekenis van het woord.

In 1984 scheurden VRG en Ekonomika zich af van de toenmalige overkoepelende kringorganisatie, de Algemene Studentenraad. De ASR werd verweten een te eenzijdige politieke mening door te drukken, tegen de wil van de kringen in. Vele kringen volgden in hun kielzog en richtten parallel aan de ASR een nieuwe overkoepelende organisatie op (KrUL). Zo bestonden er enkele jaren twee overkoepelende organisaties naast elkaar. De KrUL richtte ook een nieuw onafhankelijk studentenblad op (Faze), aangezien VETO als blad van de ASR niet onafhankelijk genoeg werd geacht. In 1986 was Steven Vanackere als VRG-praeses een voortrekker bij de oprichting van LOKO. Op die manier werd getracht alle Leuvense verenigingen terug onder één overkoepelende vereniging te brengen. Het pas opgerichte blad 'Faze' werd in datzelfde jaar opgeheven.

In 1989 werd het VRG officieel een vzw en verhuisde de vereniging naar het huidige pand in de Tiensestraat. Tot hiervoor was het VRG een feitelijke vereniging.

ActiviteitenBewerken

  • vertegenwoordiging van de rechtenstudenten in vergaderingen op universitair en facultair vlak
  • deelname aan alle overkoepelende studentenorganisaties, in het bijzonder op het niveau van de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie
  • distributie van nota's en cursussen via een cursusdienst
  • organisatie van culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten
  • kanaliseren van discussies over maatschappelijke kwesties via inhoudelijke werking

Bekende oud-praesidiumleden[3]Bewerken

Externe linksBewerken

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Bart Raymaekers · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Chantal Van Audenhove · Reine Meylaerts
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Rechtsgeleerdheid · Sociale Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Faciliteiten:Alma · Amerikaans College · Atrechtcollege · Campuskrant · Centrum voor Levende Talen · Heilige Geestcollege · Instituut voor Naamkunde en Dialectologie · Justus Lipsiuscollege · KADOC · Kasteel van Arenberg · Lakenhal · Universiteitsbibliotheek · Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Pauscollege · Rega Institute for Medical Research · Universitair Ziekenhuis Leuven · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Bios · Ekonomika · Farmaceutica · Historia · Landbouwkring · Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Medica · Medisoc · Politika · Scientica · Studentenraad Associatie Leuven · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor · ULYSSIS · Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto ·
Campussen:Leuven: Leuven · Heverlee · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: De Nayer Instituut · Sint-Andries · Carolus · Technologiecampus Geel
Provincie Oost-Vlaanderen: Technologiecampus Aalst · Technologiecampus Gent · LUCA Sint-Lucas Gent
Brussel: Campus Brussel · Campus Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Kulak · Campus Brugge
Provincie Limburg: KHLim
Associatie KU Leuven:UC Leuven-Limburg · LUCA School of Arts · Odisee · Hogeschool Thomas More · Katholieke Hogeschool Vives
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain
  1. https://www.vrg.be/geschiedenis
  2. https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/1011/06/125-jaar-vlaams-rechtsgenootschap--traditie-met-toekomst
  3. https://www.vrg.be/geschiedenis