Maria-Theresia- en Veteranencollege

gebouwencomplex van de Katholieke Universiteit Leuven in Leuven, België

Het Maria-Theresiacollege en het Veteranencollege (Latijn: Collegium Veteranorum) is een gebouwencomplex van de Katholieke Universiteit Leuven in de Belgische stad Leuven. Het is gelegen tussen de Sint-Michielsstraat, het Hogeschoolplein, het Pauscollege, de Aula Pieter De Somer, de Maurits Sabbebibliotheek en de Sint-Michielskerk.

De Grote Aula op de binnenkoer van het Maria-Theresiacollege.

GeschiedenisBewerken

Het Maria-Theresiacollege werd in 1583 door de jezuïeten tussen het Pauscollege, de Sint-Michielsstraat, het Koningscollege en de Charles Deberiotstraat gesticht. In 1610 werden een langgerekte vleugel aan de Sint-Michielsstraat en een lager poortgebouw dat grensde aan het Pauscollege opgetrokken. In 1773 werd de jezuïetenorde opgeheven en kregen de gebouwen een herbestemming als het Collegium Veteranorum, een verblijfplaats voor oud-theologiestudenten. Het college deed achtereenvolgens dienst als seminarie-generaal (1786), hospitaal (1801), opslagplaats (1810) en afdeling Scheikunde van de pas opgerichte Rijksuniversiteit Leuven in 1816. Eind 18e en begin 19e eeuw werden de dwarsvleugels en tuinmuren afgebroken, verdween de tuin en werden enkele nieuwe gebouwen opgetrokken. In 1825 werd naar aanleiding van de oprichting van het Filosofisch College de Grote Aula opgetrokken en in 1827 volgde de Kleine Aula. In 1835 werd het college naar keizerin Maria Theresia vernoemd. Tenslotte volgden in 1897 de bouw van een derde aula op de binnenkoer van het Veteranencollege en de verbindingsvleugel met het Huis de Dorlodot aan de Charles Deberiotstraat.

In 2010 werd een zaal in het Veteranencollege naar Óscar Romero, rooms-katholiek aartsbisschop van San Salvador, vernoemd.[1]

LiteratuurBewerken

  • Calbrecht, Jozef, "Het Seminarie Theologorum Veteranorum te Leuven"", in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving' 14, 1974.
  • De Maesschalck, Edward, Kollegestichtingen aan de universiteit te Leuven 1425-1530, Leuven, 1977.
  • Le Roy, Jacob, Le grand théâtre sacré du duché de Brabant, Den Haag, 1729.
  • Moens, Savina, Het architecturale patrimonium van de Oude Universiteit in de achttiende eeuw. Beeld van de Verlichting, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KU Leuven, 1985.
  • Paesmans, Greta, "De 18de-eeuwse universitaire colleges te Leuven", in M&L 11, nr. 4, 1992, 23-35.
  • Uytterhoeven, Rik, Leuven Weleer 3: Langs de oude universiteit naar het Begijnhof: Grote- en Oude Markt en de Naamsestraat, Leuven, 1987.
  • Uytterhoeven, Rik, Nostalgia Lovaniensis, Leuven, 2000, p. 11.
  • Van Even, Edward, Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895.
  • 550 jaar universiteit Leuven. 1425-1975, tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1975.