Kring voor Internationale Betrekkingen

De Kring voor Internationale Betrekkingen (afkorting: KIB; Engels: Association for International Affairs) is een interfacultaire studentenvereniging die verbonden is aan de Katholieke Universiteit Leuven. De vereniging werd opgericht in 1945 en spitst zich toe op het bewust maken van studenten met betrekking tot thema's uit de internationale relaties.[3]

Kring voor Internationale Betrekkingen
Kring voor Internationale Betrekkingen
Association for International Affairs
KIB
Type interfacultaire studentenvereniging
Plaats Vlag Leuven Leuven
Vlag van België België
Instelling Katholieke Universiteit Leuven
Oprichting 1945
Aansluiting Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie[1][2]
Leuven Internationaal

GeschiedenisBewerken

Kort na de bevrijding in het voorjaar van 1945 en het einde van de Tweede Wereldoorlog stichtte de Leuvense professor Omer de Raeymaeker de Kring voor Internationale Betrekkingen. Hij kwam met dit idee op het moment dat hij als student besefte dat de problematiek van de buitenlandse politiek weinig interesse opwekte bij de toenmalige intellectuele jeugd.

Aanvankelijk had de Vlaamse ontvoogdingsstrijd een heel grote plaats ingenomen bij het collectieve politieke bewustzijn. Bijgevolg bestond er veel onwetendheid over kwesties die de nationale grenzen overschreden. De naoorlogse periode kende daarentegen de opkomst van nieuwe communicatiemedia die de aanleiding vormden van een toenemend internationaal bewustzijn in de westerse landen. Desondanks bleven de meeste Vlaamse jongeren trouw aan een particularistisch denkpatroon. In dat opzicht besliste de Raeymaeker dat deze toestand doorbroken moest worden met een nieuw initiatief om de studerende jeugd van verschillende faculteiten in aanraking te laten komen met de internationale thematiek. De hoogleraar had hiervoor tevens de steun verzameld van vooraanstaande Belgische politici als Frans Van Cauwelaert en Paul van Zeeland. Zij waren immers aanwezig op de stichtingsvergadering in de salons van het Filosofisch Instituut van de universiteit.[4]

DoelstellingenBewerken

De kring heeft tot doel studenten en andere geïnteresseerden de gelegenheid te bieden om zich te laten informeren over thema's uit de internationale politieke actualiteit. Hiervoor worden voornamelijk discussieavonden, debatten en studiebezoeken georganiseerd. Daarnaast brengt de kring ook een blad uit getiteld Globaal. In die zin legt de vereniging de nadruk op de inhoudelijke meerwaarde van haar activiteiten. Dit om het belang van ontwikkelingen, die grensoverschrijdend van aard zijn, onder de aandacht te brengen bij studenten. De informatie die hierbij overgedragen wordt, alsook de profilering van de kring zelf, gaat daarenboven ook uit van een strikte neutraliteit. Vandaar dat de kring ook regelmatig wordt bijgestaan en ondersteund met academische expertise.

Tevens wordt er niet alleen stilgestaan bij louter politieke actualiteit. De kring erkent namelijk dat het steeds globaler wordende karakter van de samenleving gekenmerkt wordt door interdependenties die weinig maatschappelijke domeinen ongemoeid laten. De betrekking van economische, socioculturele en ecologische onderwerpen werd hier dan ook noodzakelijk.[5]

Externe linksBewerken

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Rechtsgeleerdheid · Sociale Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Faciliteiten:AGORA · Alma · Amerikaans College · Atrechtcollege · BAC ART LAB · Campuskrant · Centrum voor Levende Talen · Erasmushuis · Heilige Geestcollege · Instituut voor Naamkunde en Dialectologie · Justus Lipsiuscollege · KADOC · Kasteel van Arenberg · Lakenhal · Universiteitsbibliotheek · Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Pauscollege · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitair Ziekenhuis Leuven · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Bios · Ekonomika · Farmaceutica · Historia · Leuvense Bio-ingenieurskring · Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Medica · Medisoc · Politika · Scientica · Studentenraad Associatie Leuven · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor · ULYSSIS · Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto ·
Campussen:Leuven: Leuven · Arenberg · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: De Nayer Instituut · Sint-Andries · Carolus · Technologiecampus Geel
Provincie Oost-Vlaanderen: Technologiecampus Aalst · Technologiecampus Gent · LUCA Sint-Lucas Gent
Brussel: Campus Brussel · Campus Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Kulak · Campus Brugge
Provincie Limburg: KHLim
Associatie KU Leuven:UC Leuven-Limburg · LUCA School of Arts · Odisee · Hogeschool Thomas More · Katholieke Hogeschool Vives
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain