Campus Arenberg

Campus Arenberg, ook wel Campus Heverlee genoemd, is een campus van de Katholieke Universiteit Leuven in Heverlee in de Belgische stad Leuven. Een groot deel van de campus ligt in het park van het Kasteel van Arenberg, waaraan de campus zijn naam dankt. De campus is opgedeeld in Arenberg I, II, III en IV. De rivieren de Dijle en de Voer stromen doorheen de campus.

LiggingBewerken

Centraal in de campus ligt het Kasteel van Arenberg. Arenberg I en IV liggen dan ook volledig in het Arenbergpark. In het noordwesten grenst de campus aan de N264 en het gehucht Terbank. In het noordoosten liggen het King Power at Den Dreef Stadion en de ringweg R23 en in het zuidoosten Heverlee. Ten westen van Arenberg ligt het gehucht Egenhoven dat van de campus is gescheiden door het Egenhovenbos.

De Celestijnenlaan doorkruist de campus noord-zuidwaarts en de Dijle zuidwest-noordoostwaarts.

CampusdelenBewerken

Arenberg IBewerken

In Arenberg I ligt het 16de-eeuwse Kasteel van Arenberg, dat sinds 1916 eigendom is van de KU Leuven. Rond dit kasteel ontstond vervolgens een campus voor exacte- en ingenieurswetenschappen in de stijl van een Amerikaanse universiteitscampus. Aan het kasteel is ook een watermolen gelegen, die de universiteit vanaf 1958 met leslokalen inrichtte (auditorium Oude Molen).

Arenberg I omvat ook nog enkele andere gebouwencomplexen. Van zuidwest naar noordoost zijn dit:

 • het Thermotechnisch Instituut van het departement Werktuigkunde (WTK), het departement Burgerlijke Bouwkunde (BUBO) en het departement Materiaalkunde (MTM),
 • het departement Elektrotechniek (ESAT) met Alma ESAT2,
 • het Geel Huis dat tot januari 2021 het decanaat van de faculteit Wetenschappen onderbracht,
 • de Sint-Lambertuskapel,
 • het Landbouwinstituut waarin de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is gevestigd,
 • Biosystemen I
 • en het Instituut voor Plantkunde en Microbiologie van het departement Biologie.

Arenberg IIBewerken

 
Voormalig Celestijnenklooster, thans bibliotheek 2Bergen

Arenberg II ligt ten westen van Arenberg I. Het oudste gebouw van dit deel van de campus is het voormalig Celestijnenklooster, waarin de campusbibliotheek 2Bergen is gehuisvest. Ten noorden van dit voormalig kloostergebouw ligt het departement Werktuigkunde (WTK). Andere onderwijsgebouwen in Arenberg II zijn:

 • Faculty of Engineering Technology (FET),
 • Departement Chemische Ingenieurstechnieken
 • Biosystemen II,
 • Universitaire Serres Kernfaciliteit Campus Leuven (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen).

Op Arenberg II zijn onder meer diverse diensten van de KU Leuven gevestigd, waaronder systeem- en bibliotheekbeheerder LIBIS, de Centrale Logistieke Diensten (CLD), vzw Samenaankoop KU Leuven, de technische diensten, de informatietechnologiedienst ICTS, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) en KUL-kinderdagverblijf Peutertuin.

Overige bedrijven en diensten gevestigd op Arenberg II die niet of slechts deels verbonden zijn met de KU Leuven zijn de Bodemkundige Dienst van België, SCL-Lab, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en FabLab Leuven.

Arenberg IIIBewerken

Arenberg III ligt ten noordwesten van Arenberg I en ten zuiden van de IMEC-site. Op dit deel zijn de volgende departementen gevestigd: het departement Aard- en Omgevingswetenschappen (Geo-instituut), het departement Chemie, het departement Computerwetenschappen, het departement Natuurkunde en Sterrenkunde en het departement Wiskunde. Tevens zijn er diverse losstaande auditoria in Arenberg III, welke met de letters K, L, M en N worden aangeduid. Ook de onderzoekscentra Chem&Tech en NanoCentre, het Alma-restaurant De Moete, een Acco-boekhandel zijn hier gelegen. In 2021 opende in Arenberg III het Quadrivium, een onderwijsgebouw met onder meer een auditorium met 600 zitplaatsen.

Ten westen en noorden van Arenberg III zijn enkele onafhankelijke bedrijven en instellingen gelegen. In het noorden, langs de IMEC-site, ligt ook de KU Leuven-residentie Groenveld.

Arenberg IVBewerken

 
Alma 3 is de grootste van alle KU Leuven-studentenrestaurants

Arenberg IV ligt ten noordoosten van Arenberg I en omvat voornamelijk studentenresidenties van de KU Leuven. Het centrale onthaalgebouw voor de studentenresidenties in Heverlee is De Waag. Ook Alma 3, de grootste van alle KU Leuven-restaurants, en KU Leuven-kinderdagverblijf De Villa bevinden zich in dit deel van de campus.

Arenberg IV wordt ook gekenmerkt door het Universitair Sportcentrum, dat diverse sportaccommodaties, zowel outdoor als indoor, omvat. Ook het KU Leuven Athletic Performance Center (Bakala Academy) en restaurant De Spuye zijn hier gelegen.

Overige gebouwenBewerken

Centraal in de campus ligt het Sint-Janshuis, een studentenhuis voor internationale studenten met een lokaal van de Universitaire Parochie van de KU Leuven.

In het Egenhovenbos ten westen van de campus ligt het Jezuïetenhof, waarin het Stiltehuis van de KU Leuven gevestigd is.

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Sociale Wetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Faciliteiten:Alma · Campuskrant · Illuminare – Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst · KADOC · HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitaire Ziekenhuizen · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Studentenraad Associatie Leuven
Alfa · Apollonia · Apolloon · Babylon · Bios · Canonica · Chemika · Crimen · Ekonomika · Eoos · Eros · Farmaceutica · Geos · Historia · Katechetika · Kring Logopedie en Audiologie · KULAK · Leuvense Bio-ingenieurskring · Mecenas · Medica · Medisoc · Merkator · Musicologica · Nieuwe Filosofische Kring · Pedagogische Kring · Politika · Psychologische Kring · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring · Wina
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor ·Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto
Campussen:Leuven: Leuven · Arenberg · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: Antwerpen Carolus · Antwerpen Sint-Jacob · Geel · De Nayer Sint-Katelijne-Waver
Provincie Oost-Vlaanderen: Aalst · Sint-Lucas Gent · Technologiecampus Gent
Brussel: Brussel · Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Brugge · Kulak Kortrijk
Provincie Limburg: Diepenbeek
Gebouwen:Amerikaans College · Anatomisch theater · Atrechtcollege · Aula Pieter De Somer · BAC ART LAB · Celestijnenpriorij Heverlee · Centrum voor Levende Talen · Chartreuse van Leuven · College van Premonstreit · Erasmushuis · Groep T · Heilige Geestcollege · Hoge Heuvelcollege · Huis Bethlehem · Iers College · Interfacultair Instituut voor Levende Talen · Jezuïetenhof · Justus Lipsiuscollege · Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts · Kasteel van Arenberg · Koningscollege · Lakenhal · Leercentrum AGORA · Leo XIII-seminarie · Maria-Theresia- en Veteranencollege · Maurits Sabbebibliotheek · Monseigneur Sencie-Instituut · Pauscollege · Sint-Janshuis · Sint-Lambertuskapel · Universiteitsbibliotheek · Van Dalecollege · Van Den Heuvelinstituut · Vesaliusinstituut · Zwartzusterklooster
Associatie KU Leuven:LUCA School of Arts · Odisee · Thomas More · UC Leuven-Limburg · Hogeschool VIVES
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain