Studentenraad Associatie KU Leuven

(Doorverwezen vanaf Studentenraad Associatie Leuven)

De Studentenraad Associatie KU Leuven (StAL) is de overkoepelende studentenraad van de 6 hogeronderwijspartners van de Associatie KU Leuven waartoe KU Leuven, Odisee, Thomas More, Hogeschool Vives, UC Leuven-Limburg en LUCA School of Arts behoren. Op die manier vertegenwoordigt StAL meer dan 113.000 studenten, wat hem tot de grootste studentenraad van Vlaanderen en Brussel maakt.

Studentenraad Associatie KU Leuven
Studentenraad Associatie KU Leuven
Afkorting StAL
Locatie Vlag Leuven Leuven
Opgericht 2003
Type Studentenraad
Instelling(en) Associatie KU Leuven
Website www.studentenraadassokul.be
Voorzitter Robbe Van Leemput
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Studentenraad werd in 2003 opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, met een algemene vergadering en een raad van bestuur. In mei 2017 werd de structuur ontbonden en werd StAL terug een overlegorgaan binnen de Associatie KU Leuven.

StructuurBewerken

StAL is een overkoepelende studentenraad die bestaat uit een algemene vergadering, bestuur en bureau.

Algemene VergaderingBewerken

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan en komt per semester minstens één keer samen. Ze heeft een overwegend controlerende functie. Het orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers, afgevaardigd van de lokale studentenraden van de associatiepartners en kunnen gebruik maken van een proportioneel aantal stemmen binnen de Algemene Vergadering.

De leden van de Algemene Vergadering
Provincie Instelling Studentenraad
West-Vlaanderen Hogeschool Studentenraad VIVES Noord
West-Vlaanderen Hogeschool Studentenraad VIVES Zuid
Antwerpen Hogeschool Studentenraad Thomas More Mechelen-Antwerpen
Antwerpen Hogeschool Studentenraad Thomas More Kempen
Limburg Hogeschool Studentenraad UCLL Limburg
Vlaams-Brabant Hogeschool Studentenraad UCLL Leuven
Brussel Hogeschool Studentenraad Odisee
Vlaams-Brabant Universiteit Studentenraad KU Leuven
Brussel Hogeschool Studentenraad LUCA School of Arts

BestuurBewerken

Het Bestuur is de uitvoerende macht van de Studentenraad. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en vertegenwoordiging van StAL. Ze behartigen de standpunten die door de leden van StAL zijn ingenomen en verdedigen de belangen van de associatiestudent. De bestuurders bestaan uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een coördinator rapporteurs. Het voorzitterschap van StAL wordt elk academiejaar roterend toegekend aan een bepaalde lokale studentenraad van de associatiepartners. Het mandaat van ondervoorzitter wordt automatisch toegekend aan de voorzitter van de Studentenraad KU Leuven. De secretaris en coördinator rapporteurs worden verkozen tijdens de opstartvergadering door de leden van de Algemene Vergadering. Hun mandaat duurt één jaar.

De voorzitter en de ondervoorzitter van StAL zetelen automatisch in het bestuurscomité en bestuursorgaan van de Associatie KU Leuven.

Het bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter (van StAL), die tevens de voorzitter is van de Algemene Vergadering.

BureauBewerken

Het Bureau is het orgaan waar het beleid van StAL wordt vormgegeven. Het is erop gericht om standpunten te ontwikkelen in het belang van alle associatiestudenten, en dus niet in het belang van de eigen lokale studentenraad. In tegenstelling tot de Algemene Vergadering heeft iedere lokale studentenraad op het Bureau één stem en beslissen de leden bij voorkeur in consensus. Het Bureau volgt in functie van haar inhoudelijke rol ook de rapporteurs van de verschillende beleidsgroepen en de mandatarissen van externe vergaderingen op. Rapporteurs organiseren intern werkgroepen om inhoudelijke standpunten voor te bereiden. Mandatarissen zetelen in externe vergaderingen en verkondigen er de visie van StAL.

WerkgroepenBewerken

Een werkgroep bereidt een standpunt van de Studentenraad grondig voor. Een rapporteur organiseert de werkgroepen en zorgt voor een kwalitatieve terugkoppeling naar het Bureau. De werkgroepen behandelen een specifiek onderwerp of thema, zodat het voorbereidende werk concreet en relevant blijft om nadien overgedragen te worden aan het Bureau. De leden van het Bureau bespreken wat uit de werkgroep naar voor is gekomen en stemmen nadien een uiteindelijk standpunt. De rapporteur en eventuele co-rapporteur worden op het Bureau aangeduid. Werkgroepen hebben geen enkele beslissingsmacht en kunnen dus enkel voorstellen of ontwerpstandpunten formuleren.

Externe linkBewerken

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Sociale Wetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Faciliteiten:Alma · Campuskrant · Illuminare – Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst · KADOC · HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitaire Ziekenhuizen · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Stura KU Leuven · StAL
Alfa · Apollonia · Apolloon · Babylon · Bios · Canonica · Chemika · Crimen · Ekonomika · Eoos · Eros · Farmaceutica · Geos · Historia · Katechetika · Kring Logopedie en Audiologie · Leuvense Bio-ingenieurskring · Mecenas · Medica · Medisoc · Merkator · Musicologica · Nieuwe Filosofische Kring · Pedagogische Kring · Politika · Psychologische Kring · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring · Wina
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor ·Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto
Campussen:Leuven (Centrum · Arenberg · Gasthuisberg · Groep-T) · Aalst · Antwerpen · Brugge · Brussel · Sint-Lucas Brussel · De Nayer Sint-Katelijne-Waver · Diepenbeek · Geel · Sint-Lucas Gent · Technologiecampus Gent · Kulak Kortrijk
Gebouwen:Amerikaans College · Anatomisch theater · Atrechtcollege · Aula Pieter De Somer · BAC ART LAB · Celestijnenpriorij Heverlee · Centrum voor Levende Talen · Chartreuse van Leuven · College van Premonstreit · Erasmushuis · Groep T · Heilige Geestcollege · Hoge Heuvelcollege · Huis Bethlehem · Iers College · Interfacultair Instituut voor Levende Talen · Jezuïetenhof · Justus Lipsiuscollege · Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts · Kasteel van Arenberg · Koningscollege · Lakenhal · Leercentrum AGORA · Leo XIII-seminarie · Maria-Theresia- en Veteranencollege · Maurits Sabbebibliotheek · Monseigneur Sencie-Instituut · Pauscollege · Sint-Janshuis · Sint-Lambertuskapel · Universiteitsbibliotheek · Van Dalecollege · Van Den Heuvelinstituut · Vesaliusinstituut · Zwartzusterklooster
Associatie KU Leuven:LUCA School of Arts · Odisee · Thomas More · UC Leuven-Limburg · Hogeschool VIVES
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain