Leercentrum AGORA

gebouw van de Belgische Katholieke Universiteit Leuven

Het Leercentrum AGORA is een gebouw van de Katholieke Universiteit Leuven in de Belgische stad Leuven. Vanaf zijn bouw in de jaren 1930 tot 2006 stond het gebouw bekend als het Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen. Thans huisvest het gebouw een bibliotheek, een auditorium en verscheidene werklokalen. Het gebouw ligt op de Campus Sociale Wetenschappen.

Het voormalig Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen

GeschiedenisBewerken

Nog voor de eerste wereldoorlog voorzag rector Paulin Ladeuze de bouw van een een nieuw instituut voor farmacie. In 1918 kocht de universiteit een terrein in de Edward Van Evenstraat en tussen 1931 en 1934 werd het Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen naar een ontwerp van kanunnik Jan Janssen gebouwd. In het gebouw bevindt zich nog steeds een gedenksteen met daarop het wapenschild van Mgr. Ladeuze en het jaartal 1932. In oktober 1933 nam de School voor Farmacie het gebouw in gebruik. De officiële inhuldiging vond plaats op 24 juni 1934.[1]

In mei 1978 verleende het Vlaams-Brabantse Provinciaal Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening een gunstig advies voor sloping van het gebouw. Volgens het toenmalige ontwikkelingsplan van de universiteit diende het departement Farmaceutische Wetenschappen immers overgebracht te worden naar Campus Arenberg in Heverlee, de campus van exacte wetenschappen. Ondanks dit provinciaal advies en de universiteitsplannen bleef het gebouw nog enkele decennia in gebruik van het departement Farmaceutische Wetenschappen, dat in 1992 tot de faculteit Farmaceutische Wetenschappen werd omgevormd. In 2006 verhuisde deze faculteit naar Campus Gasthuisberg.[1]

Na enkele jaren leegstand opende in 2013 in het gebouw het Leercentrum Agora, een modern informeel leercentrum voor studenten en personeelsleden van de KUL met studie- en (groeps)werkruimtes en een bibliotheek.[2][3] In 2019 opende ook de gerenoveerde rechtervleugel van het gebouw mede dankzij de erfgoedcampagne 'Steun Agora'. Het auditorium in AGORA werd vernoemd naar Emma Vorlat, de eerste vrouwelijke vicerector van de KU Leuven. De toiletten in deze vleugel zijn genderneutraal.[4]

Externe linksBewerken

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Rechtsgeleerdheid · Sociale Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Faciliteiten:AGORA · Alma · Amerikaans College · Atrechtcollege · BAC ART LAB · Campuskrant · Centrum voor Levende Talen · Erasmushuis · Heilige Geestcollege · Instituut voor Naamkunde en Dialectologie · Justus Lipsiuscollege · KADOC · Kasteel van Arenberg · Lakenhal · Universiteitsbibliotheek · Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Pauscollege · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitair Ziekenhuis Leuven · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Bios · Ekonomika · Farmaceutica · Historia · Leuvense Bio-ingenieurskring · Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Medica · Medisoc · Politika · Scientica · Studentenraad Associatie Leuven · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor · ULYSSIS · Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto ·
Campussen:Leuven: Leuven · Arenberg · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: De Nayer Instituut · Sint-Andries · Carolus · Technologiecampus Geel
Provincie Oost-Vlaanderen: Technologiecampus Aalst · Technologiecampus Gent · LUCA Sint-Lucas Gent
Brussel: Campus Brussel · Campus Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Kulak · Campus Brugge
Provincie Limburg: KHLim
Associatie KU Leuven:UC Leuven-Limburg · LUCA School of Arts · Odisee · Hogeschool Thomas More · Katholieke Hogeschool Vives
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain