Rijksuniversiteit Leuven

universiteit in België

De Rijksuniversiteit Leuven (Latijn: Academia Lovaniensis) was actief van 1817 tot 15 augustus 1835[1].

Rijksuniversiteit Leuven
Université d'État de Louvain
Latijnse naam Academia Lovaniensis
Locatie Leuven, Vlag van België België
Opgericht 1817
Opgeheven 1835
Type Officieel onderwijs
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs
Karl Bernhardi (1799-1874), bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Leuven.
Jean-Baptiste van Mons, professor aan de Rijksuniversiteit Leuven.
Adrianus Catharinus Holtius, professor aan de Rijksuniversiteit Leuven.
Joseph Jacotot, professor aan de Rijksuniversiteit Leuven.
Baron Frédéric de Reiffenberg, professor aan de Rijksuniversiteit Leuven.
Sylvain van de Weyer, oud-student aan de Rijksuniversiteit Leuven.

GeschiedenisBewerken

Op 6 oktober 1817 werd door de regering van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in Leuven een nieuwe universiteit geopend, gelijktijdig met de Rijksuniversiteit Gent en de Rijksuniversiteit Luik.

Zoals Geertrui Couderé het schrijft: "Dat er te Leuven ooit een Rijksuniversiteit heeft bestaan is voor velen steeds een onbekend feit" en "de oorzaak is dat de Rijksuniversiteit lange tijd in de taboesfeer verbleef".[2].

Het was een neutrale en niet-confessionele universiteit, waarvan de hogere overheid hoopte dat ze de aankomende generaties in een geest zou doen ontwikkelen die beantwoordde aan wat Willem I en zijn raadgevers voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voor ogen hadden: te weten een intellectuele elite van Europees niveau te vormen.

De meeste professoren kwamen uit verschillende Europese landen, voornamelijk uit beroemde Duitse universiteiten en uit Frankrijk, terwijl slechts weinigen uit Noord-Nederland afkomstig waren. Voor wat de Duitse hoogleraren betreft, kon Willem I rekenen op de zoektocht die werd ondernomen door zijn vertrouwensman, de diplomaat Hans Christoph Ernst von Gagern. Van de autochtone hoogleraars, was een aantal al hoogleraar aan de voormalige Universiteit van Leuven, die in 1797 was opgeheven. Men vond ze meest (vanwege hun leeftijd of vanwege hun filosofische ingesteldheid) niet meer terug na 1834 in de nieuwe Katholieke Universiteit van Mechelen, weldra verhuisd als Katholieke Universiteit Leuven.

Het onderwijs werd in het Latijn gegeven zoals destijds gebruikelijk was in de Nederlanden. De universiteit verwelkomde bij de opening 230 studenten. Ze bleef werkzaam tot 1835 en sloot definitief de deuren op 15 augustus 1835. Gedurende de achttien jaar van haar academisch bestaan telde ze 8020 inschrijvingen.

Sommige afgestudeerden speelden een niet geringe rol bij het ontstaan van België en meer algemeen in het intellectuele en wetenschappelijke leven van het Belgische koninkrijk.[3]

De Rectores MagnificiBewerken

Elk jaar werd een Leuvens hoogleraar tot rector magnificus aangesteld.

De hooglerarenBewerken

In 1830 klaagde men over het feit dat koning Willem I der Nederlanden zo veel buitenlandse leerkrachten had gekozen, maar, zo schrijft Carlo Bronne:[4]

In tegenstelling tot Nederland, had België tijdens de voorafgaande eeuw geen historici of humanisten van grote kwaliteit gehad. De koning moest beroep doen op buitenlandse leerkrachten om de leerstoelen te bezetten en het was verkeerd hem dit te verwijten, want hij kon niet anders. Sommigen onder hen waren trouwens opvoeders van hoog gehalte".

Hoogleraren aan de faculteit rechtenBewerken

Hoogleraren aan de faculteit geneeskundeBewerken

Hoogleraren aan de faculteit wiskundige wetenschappenBewerken

Hoogleraren aan de faculteit wijsbegeerteBewerken

Oud-studenten van de Rijksuniversiteit LeuvenBewerken

Zie: Lijst van alumni van de Rijksuniversiteit Leuven

LiteratuurBewerken

 • 1817-1826: Annales Academiae Lovaniensis, 1821-1827 (1817-1826).
 • 1821: Annales Academiae Lovaniensis, 1821: "Discours prononcé le 6 octobre 1817 à l'occasion de l'installation de l'Université par M. le docteur François-Joseph Harbaur, professeur en médecine, nommé recteur magnifique de la même université".
 • 1835: J. J. Dodt, Repertorium dissertationum belgicarum, Utrecht, 1835.
 • 1837: A. Ferrier, Description historique et topographique de Louvain, Brussel, Haumann, Cattoir en Cie, 1837.
 • 1838: Journal historique et littéraire, 1838, p. 88.
 • 1842: Joseph-Marie Quérard, La littérature française contemporaine, 1842. Over professor Birnbaum, p. 539.
 • 1848: P. Namur, Notes concernant le Repertorium dissertationum belgicarum, in: Le bibliophile belge, n° 5, 1848, pp. 115-118.
 • 1854: Pierre François Xavier De Ram, Analectes pour servir à l'histoire de l'Université de Louvain, Leuven, 1854, p. 155 (Biografie van Xavier Jacquelart).
 • 1860: E. Van Even, Louvain monumental..., Leuven, C.-J. Fonteyn, 1860.
 • 1884: Léon Vanderkindere, L'université de Bruxelles. Notice historique, Brussel, 1884 (Betreffend de Rijksuniversiteit zie: p. 9 et 10).
 • 1906: Victor Brants, La faculté de droit de l'Université de Louvain à travers cinq siècles (1426-1906) esquisse historique, Leuven, 1906.
 • 1917: Hubert Nélis, Inventaire des archives de l'Université de l'État à Louvain, Brussel, Hayez, 1917.
 • 1925: Dr. G. Bourgeois, Un Fumacien oublié: Charles Jacmart, Recteur Magnifique de l'Université de Louvain, in: Nouvelle Revue de Champagne et de Brie, Largentière (Ardèche), 1925, pp. 9 et seq. .
 • 1948: Carlo Bronne, L'amalgame ou la Belgique de 1814 à 1830, Brussel, Paul Legrain, s. d. (De Rijksuniversiteit Leuven, zie: pp. 269-270).
 • 1952: Carlo Bronne, La tapisserie royale, Brussel-Parijs, 1952, p. 92.
 • 1955: Albert Bruylants, Les chimistes louvanistes et leur temps, II, L'École Centrale de la Dyle (1795-1814) et l'Université d'État (1816-1835), in: Bulletin trimestriel de l'Association des Amis de l'Université de Louvain, n°3, 1955.
 • 1961: Gisela Wild: Leopold August Warnkönig 1794 - 1866. Ein Rechtslehrer zwischen Naturrecht und historischer Schule und ein Vermittler deutschen Geistes in Westeuropa, in: Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen, volume 17, Karlsruhe, 1961.
 • 1964: Jean Jacmart, Généalogie de la famille Jacmart, in: Recueil de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique, tome XII, Brussel, 1963, p. 114.
 • 1967: Florilège des sciences en Belgique, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1967, p. 118.
 • 1973: B. Borghgraef van der Schueren, De Universiteiten in de Zuidelijke Provincies onder Willem I, Brussel, 1973.
 • 1975: La faculté de droit de l'Université d'État de Louvain, in: Jura Falconis, XI, 1975 (3).
 • 1985: E. Lamberts & J. Roegiers, De Universiteit te Leuven, 1425-1985, Universitaire Pers Leuven, 1985.
 • 1986: Mia De Neef, De Faculteit Wijsbegeerte en Letteren van de Rijksuniversiteit te Leuven (1817-1835), niet gepubliceerde thesis, Leuven, KUL, 1986.
 • 1986: G. Vanpaemel, J. B. Van Mons (1765-1842) en het scheikundige-onderwijs aan de Rijksuniversiteit Leuven, in: Communications de l'Académie Royale, Classe des Sciences, 48, 1986, n° 4, pp. 87-100.
 • 1987: Geertrui Couderé, De studenten aan de Rijksuniversiteit Leuven (1817-1835), in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder, Leuven, 1987, p. 241 à 261.
 • 1987: Arlette Graffart, La matricule de l'Université de Louvain (1817-1835), in: Album Carlos Wyffels, Bruxelles, 1987, pp. 177-178.
 • 1990: Emiel Lamberts & Jan Roegiers, Leuven University, 1425-1985, Leuven, University Press, 1990.
 • 1999: Christian Laporte, L'affaire de Louvain: 1960-1968, 1999, p. 26.
 • 2008: Philippe et Nadine Quinet-De Saeger, André Dieudonné Trumper, médecin à Bruxelles au XIXe siècle, Brussel, Studia Bruxellae, 2008, p. 47.
 • 2011 : Pieter Dhondt, Un double compromis. Enjeux et débats relatifs à l'enseignement universitaire en Belgique au XIXe siècle, Gent, Academia Press, 2011.
 • 2013: Joris Snaet & Tom Verbist, De Grote Aula van de Leuvense Universiteit, in: M & L, jan-feb 2013, blz. 33-64.

Zie ookBewerken

NotenBewerken

 1. Arlette Graffart, "La matricule de l'Université de Louvain (1817-1835)", in : Album Carlos Wyffels, Bruxelles, 1987, blz. 181 : "Elle ferma ses portes le 15 août 1835".
 2. Geertrui Couderé, "De studenten aan de Rijksuniversiteit Leuven (1817-1835)", in Liber amicorum Dr. J. Scheerder, Leuven, 1987, blz. 241 en blz. 259.
 3. Graffart Arlette: "La matricule de l'Université de Louvain (1817-1835)", in Album Carlos Wyffels , Brussel, 1987, blz. 179 ev.
 4. Zie Carlo Bronne, L'Amalgame, p. 269: "Au contraire de la Hollande, la Belgique n'avait eu au siècle précédent ni historiens ni humanistes de classe. Le roi avait dû faire appel à des maîtres étrangers pour occuper les chaires universitaires et c'est à tort qu'on le lui reprocha car il n'aurait pu faire autrement. Parmi eux se trouvaient d'ailleurs des éducateurs d'élite".
 5. Adriaan van Solingen.
 6. Lucien Godeaux, Membre de l'Académie Royale, "Esquisse de l'histoire des mathématiques en Belgique pendant le XIXe siècle et le début du XXe", dans, Florilège des sciences en Belgique, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1967, p. 117.
 7. Carlo Bronne, La tapisserie royale, Bruxelles-Paris, 1952, p. 92.
Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Rechtsgeleerdheid · Sociale Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Faciliteiten:AGORA · Alma · Amerikaans College · Atrechtcollege · Campuskrant · Centrum voor Levende Talen · Erasmushuis · Heilige Geestcollege · Instituut voor Naamkunde en Dialectologie · Justus Lipsiuscollege · KADOC · Kasteel van Arenberg · Lakenhal · Universiteitsbibliotheek · Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Pauscollege · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitair Ziekenhuis Leuven · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Bios · Ekonomika · Farmaceutica · Historia · Landbouwkring · Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Medica · Medisoc · Politika · Scientica · Studentenraad Associatie Leuven · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor · ULYSSIS · Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto ·
Campussen:Leuven: Leuven · Arenberg · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: De Nayer Instituut · Sint-Andries · Carolus · Technologiecampus Geel
Provincie Oost-Vlaanderen: Technologiecampus Aalst · Technologiecampus Gent · LUCA Sint-Lucas Gent
Brussel: Campus Brussel · Campus Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Kulak · Campus Brugge
Provincie Limburg: KHLim
Associatie KU Leuven:UC Leuven-Limburg · LUCA School of Arts · Odisee · Hogeschool Thomas More · Katholieke Hogeschool Vives
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain