Hoofdmenu openen

KADOC

Het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, beter bekend als KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum), te Leuven werd opgericht in 1976 en is een onderdeel van de Katholieke Universiteit Leuven. Het centrum beoogt archivering van media omtrent en onderzoek naar de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in Vlaanderen vanaf 1750, maar ook vaak in een Belgisch of internationaal kader.

KADOC
KADOC, Leuven
KADOC, Leuven
Opgericht 1976
Locatie Leuven, Vlag van België België
Personen
Directeur Kim Christiaens
http://kadoc.kuleuven.be/nl/
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

In het verleden speelden onder meer de professoren emeriti Emiel Lamberts en Michel Cloet een belangrijke rol. Het centrum staat sedert oktober 2017 onder leiding van Kim Christiaens. Hij volgde Jan De Maeyer (1952) op die het centrum van 2007 tot 2017 tien jaar leidde.[1]

GeschiedenisBewerken

Het KADOC werd opgericht door enkele professoren van de Katholieke Universiteit Leuven in 1974. Aanvankelijk dreef het op enthousiasme van de stichters en enkele vrijwilligers. Van hogerhand kwam alleen "morele steun". Tot men inzag dat, na het Tweede Vaticaans Concilie, de recente geschiedenis van het Vlaamse katholieke "middenveld" dreigde verloren te gaan.

Universitair onderzoek in deze sector van de humane wetenschappen bracht de academische wereld, het katholiek organisatiewezen (jeugdbewegingen, volwassenenvorming, zuster-, broeder- en priesterorganisaties) en de kerkelijke overheid samen. Op 7 juli 1976 gaf de academische overheid het fiat voor de oprichting van dit centrum. Oorspronkelijk was het centrum ondergebracht in de vroegere bibliotheek van de theologiefaculteit in het Maria-Theresiacollege, maar verhuisde wegens plaatsgebrek in 1981 naar de zolder van de Centrale Universiteitsbibliotheek van Leuven. In 1990 vond het definitief onderdak in het minderbroederklooster in de Vlamingenstraat. Er werd aanvankelijk vooral gearchiveerd; de rijke verzameling kwam slechts sporadisch naar buiten, bijvoorbeeld via verhandelingen van studenten.

Door het Vlaams decreet van 27 juni 1985 kreeg het centrum een officiële erkenning en subsidiëring vanwege de overheid en kon het zelfstandig uitgroeien tot een meer onafhankelijk onderzoeksinstituut. Hierdoor kon het centrum zelf onderzoek verrichten.

OnderzoekBewerken

Voor het publiceren van de onderzoeksresultaten werden verschillende reeksen opgericht:

  • 1983: KADOC-Studies
  • 1998: KADOC-Artes, over het onderwerp religie en kunst
  • 2004: KADOC Studies on Religion, Culture and Society, voor de internationale projecten
  • Diverse.

Onderzoek betreft onder meer de geschiedenis van de katholieke zuil en dito beweging, waaronder geloof, politiek, sociale beweging, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en kunst.

ArchiefBewerken

De archiefcollectie van het KADOC omvat christelijke werknemers- en werkgeversorganisaties, scholen en jeugdbewegingen, religieuze orden en congregaties, landbouwersorganisaties, politieke partijen, ngo's, actiecomités, politici, adellijke families, priesters, architecten (onder wie Marc Dessauvage) en kunstenaars.

OndersteuningBewerken

Een belangrijk deel van hun werking bestaat in het ondersteunen van levende gemeenschappen:

  • katholieke Broederschappen
  • Processiecultuur
  • Kerkfabrieken
  • Kloosters
  • Ondersteunen van katholieke privaat archieven.
  • Levend erfgoed beschermen

VariaBewerken

KADOC betekent voor de geschiedenis van het katholicisme en de katholieke beweging in België even veel als het Liberaal Archief voor het liberalisme en het AMSAB voor het socialisme.

Een vergelijkbaar centrum in Nederland is het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) aan de Universiteit van Nijmegen.

Externe linkBewerken

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Bart Raymaekers · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Chantal Van Audenhove · Reine Meylaerts
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Rechtsgeleerdheid · Sociale Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Faciliteiten:Alma · Amerikaans College · Atrechtcollege · Campuskrant · Centrum voor Levende Talen · Heilige Geestcollege · Instituut voor Naamkunde en Dialectologie · Justus Lipsiuscollege · KADOC · Kasteel van Arenberg · Lakenhal · Universiteitsbibliotheek · Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Pauscollege · Rega Institute for Medical Research · Universitair Ziekenhuis Leuven · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Bios · Ekonomika · Farmaceutica · Historia · Landbouwkring · Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Medica · Medisoc · Politika · Scientica · Studentenraad Associatie Leuven · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor · ULYSSIS · Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto ·
Campussen:Leuven: Leuven · Heverlee · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: De Nayer Instituut · Sint-Andries · Carolus · Technologiecampus Geel
Provincie Oost-Vlaanderen: Technologiecampus Aalst · Technologiecampus Gent · LUCA Sint-Lucas Gent
Brussel: Campus Brussel · Campus Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Kulak · Campus Brugge
Provincie Limburg: KHLim
Associatie KU Leuven:UC Leuven-Limburg · LUCA School of Arts · Odisee · Hogeschool Thomas More · Katholieke Hogeschool Vives
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain