Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap

Leuven

Het Vlaams Rechtsgenootschap, afgekort als VRG, is de faculteitskring van de studenten Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven.

Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap
Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap
Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap
VRG
Type Faculteitskring
Plaats Vlag Leuven Leuven
Instelling Katholieke Universiteit Leuven
Studierichting Rechtsgeleerdheid
Locatie Tiensestraat 53, 3000 Leuven
Oprichting 1885
Aansluiting LOKO & Studentenraad KU Leuven
Ledental 2360
Website www.vrg.be

GeschiedenisBewerken

Het VRG werd opgericht in 1885, waardoor het meteen de oudste faculteitskring van Leuven is. Het was op dat ogenblik een genootschap dat niet alleen uit studenten bestond, maar waar ook professoren en assistenten aan deelnamen. De oorspronkelijke doelstelling van dit "Vlaamsch Rechtsgenootschap" was nauw verweven met de emancipatorische strijd om het Nederlands een sterkere positie te geven aan de Vlaamse universiteiten, waar het Frans de voertaal was. Het VRG maakte dan ook deel uit van de Vlaamse Taalbeweging, en zette het gebruik van het Nederlands in rechtszaken mee op de politieke agenda.

Eens de vervlaamsing van de universiteit, en de ontdubbeling van de leergangen in Nederlandstalige en Franstalige curricula gerealiseerd was, kwam het accent voor het VRG meer en meer te liggen op activiteiten gericht op studenten. Het VRG werd een faculteitskring in de werkelijke betekenis van het woord. In de jaren 60 werd de vzw Huis der Rechten opgericht, beter bekend als het HdR. Deze ontmoetingsplek voor proffen, studenten en oud-studenten, is nog steeds de fakbar van de rechtenstudenten.

ActiviteitenBewerken

  • vertegenwoordiging van de rechtenstudenten in vergaderingen op universitair en facultair vlak
  • deelname aan alle overkoepelende studentenorganisaties, in het bijzonder op het niveau van de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie
  • distributie van nota's en cursussen via een cursusdienst
  • organisatie van culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten
  • kanaliseren van discussies over maatschappelijke kwesties via inhoudelijke werking

Bekende oud-praesidiumleden[1]Bewerken

Externe linkBewerken

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Rechtsgeleerdheid · Sociale Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Faciliteiten:AGORA · Alma · Amerikaans College · Atrechtcollege · BAC ART LAB · Campuskrant · Centrum voor Levende Talen · Erasmushuis · Heilige Geestcollege · Instituut voor Naamkunde en Dialectologie · Justus Lipsiuscollege · KADOC · Kasteel van Arenberg · Lakenhal · Universiteitsbibliotheek · Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Pauscollege · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitair Ziekenhuis Leuven · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Bios · Ekonomika · Farmaceutica · Historia · Leuvense Bio-ingenieurskring · Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Medica · Medisoc · Politika · Scientica · Studentenraad Associatie Leuven · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor · ULYSSIS · Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto ·
Campussen:Leuven: Leuven · Arenberg · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: De Nayer Instituut · Sint-Andries · Carolus · Technologiecampus Geel
Provincie Oost-Vlaanderen: Technologiecampus Aalst · Technologiecampus Gent · LUCA Sint-Lucas Gent
Brussel: Campus Brussel · Campus Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Kulak · Campus Brugge
Provincie Limburg: KHLim
Associatie KU Leuven:UC Leuven-Limburg · LUCA School of Arts · Odisee · Hogeschool Thomas More · Katholieke Hogeschool Vives
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain