Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

agentschap van de Vlaamse overheid

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid. Het behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het agentschap werd opgericht in 2004 bij besluit van de Vlaamse Regering. Dit besluit trad in werking op 1 april 2006. Sinds 2014 staat het agentschap onder leiding van administrateur-generaal Dirk Dewolf. In 2020 telde het agentschap 313 vaste personeelsleden en 40 tijdelijke personeelsleden. De tijdelijke personeelsleden maken deel uit van de mobiele teams voor de COVID-19 bestrijding.

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Geschiedenis
Opgericht 2006
Geschiedenis
Type Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
Directeur Dirk Dewolf
Verantwoordelijke minister Hilde Crevits
Functie minister Minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin
Valt onder Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid
Jurisdictie Vlag Vlaanderen Vlaanderen
Hoofdkantoor Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 1030 Brussel

Aantal werknemers 314 (anno 2019)
Begroting
Jaarlijks budget 3,85 miljard EUR
Media
Website www.zorg-en-gezondheid.be

Taken en bevoegdheden Bewerken

Missie Bewerken

De missie van het agentschap is gesteld als volgt:

Samen met u gaan we voor meer gezondheid en betere zorg.

Kerntaken Bewerken

Het agentschap heeft als kerntaken:

Structuur en afdelingen Bewerken

Het agentschap is samengesteld uit 7 afdelingen.

Diensten van de administrateur-generaal Bewerken

  • De administrateur-generaal van het agentschap is dr. Dirk Dewolf (sinds 1/012014). Hij wordt ondersteund door zijn secretariaat.
  • De stafdienst ICT staat in voor de ondersteuning, projectontwikkeling en innovatie van informatica binnen het agentschap.
  • De stafdienst Communicatie en Coördinatie verzorgt de interne en externe communicatie, internationale betrekkingen, procesbeheer, personeelszaken en begrotingscoördinatie.

Afdeling Beleidsinformatie en Data Bewerken

Deze afdeling staat onder leiding van dhr. Koenraad Jacob (sinds 1/12/2017) en staat in voor:

  • de juridische ondersteuning;
  • het verzamelen en opvolgen van gegevens (onder andere gezondheidsindicatoren zoals de sterftecijfers in Vlaanderen);
  • voor de ondersteuning van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, die de overheid adviseert en het wetenschappelijk onderzoek bevordert door wetenschappelijke prijzen uit te reiken, bijeenkomsten en voordrachten te organiseren en wetenschappelijke publicaties uit te geven.

Afdeling Preventie Bewerken

Deze afdeling staat onder leiding van dr. Iris De Schutter (sinds 1/04/2017) en staat in voor het preventiebeleid: alles wat gaat over het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziektes en aandoeningen. Daarbij gaat het om thema's zoals de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de bestrijding van infectieziekten. Meer bepaald staat deze afdeling in voor:

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren beschikt de afdeling over een buitendienst in elke provincie.

Afdeling Vlaamse Zorgkas & Zorgberoepen Bewerken

Deze afdeling staat onder leiding van dhr. Kurt Van Landeghem (sinds 1/10/2020) en staat in voor:

Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg Bewerken

Deze afdeling staat onder leiding van dhr. Tom De Boeck (sinds 22/08/2016) en houdt zich bezig met de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Meer bepaald staat deze afdeling in voor de programmering, planning, erkenning en subsidiëring van:

Afdeling Woonzorg Bewerken

Deze afdeling staat onder leiding van dhr. Tom Vermeire (sinds mei 2014) en staat in voor:

De activiteiten rond thuiszorg zijn gericht op de uitvoering van de beleidsdoelstelling om mensen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te houden en te verzorgen en om de continuïteit van de zorg te verzekeren.

Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming Bewerken

Deze afdeling werd in 2016 opgebouwd uit de voormalige Afdeling Vlaamse Zorgverzekering en staat onder leiding van dhr. Xavier Meurisse (anno 2016). De afdeling organiseert de Vlaamse Sociale Bescherming; die is bedoeld als een extra laag bovenop de federale sociale zekerheid. De afdeling organiseert de Vlaamse zorgverzekering en regelt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Dit houdt onder andere in:

  • de financiering van de Vlaamse zorgverzekering beheren;
  • de zorgkassen aansturen;
  • bezwaren en boetes behandelen.

Zie ook Bewerken

Externe links Bewerken