Psychiatrisch ziekenhuis

Een psychiatrisch ziekenhuis is een gespecialiseerd ziekenhuis voor mensen met psychische problemen die (moeten) kiezen voor een intramurale en intensieve zorgverlening.

Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem

Voor de opkomst van de moderne psychiatrie werden mensen die zich sterk afwijkend gedroegen opgenomen in een zogenaamde dol- of gekkenhuizen. Tegenwoordig zijn de algemeen psychiatrisch ziekenhuizen een belangrijk onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het behandelaanbod varieert van crisisopname en dagbehandeling tot zorg voor chronisch psychiatrische patiënten. Een psychiatrisch ziekenhuis kan naast voltijdse opname en psychiatrische verzorging ook poliklinische raadpleging, dagbehandeling en beschut wonen aanbieden. Doel is behandeling van de psychiatrische symptomen en rehabilitatie van de patiënten in de samenleving. Indien mogelijk kunnen patiënten doorstromen naar begeleid wonen, een beschermende woonvoorziening of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Sociotherapeutische gemeenschap Bewerken

In de jaren 1960 - 1990 kende men in de psychiatrie een aantal 'sociotherapeutische gemeenschappen'. Dit waren op min of meer democratische leest geschoeide afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen waar mensen die met psychische problemen te kampen hadden in een 'therapeutische leefomgeving' 'aan zichzelf konden werken'.

Psychotherapeutische gemeenschap Bewerken

Dit is een kleine, vaak zelfstandige instelling, waar de beter onderlegde patiënt meestal op 24 uurs basis een intensieve psychotherapeutische behandeling kon ondergaan.

Zie de categorie Psychiatric hospitals van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.