Gebruiker

iemand die iets gebruikt of zich van iets bedientt

Een gebruiker is iemand die iets gebruikt of zich van iets bedient. De betekenis van het woord hangt af van de context waarin het wordt gebezigd.

Het woord gebruiker wordt ook in enkele specifieke betekenissen gebruikt:

Bij de ontwikkeling of productie van producten en diensten wordt ook wel de term eindgebruiker gebruikt. De eindgebruiker van een product of dienst is de uiteindelijke consument van dat product of die dienst.

Zie ook

bewerken