Agentschap

organisatie door de overheid ingesteld met een opdracht van algemeen belang

Een agentschap is een zelfstandig onderdeel van een ministerie dat een eigen beheer voert. Een agentschap heeft een eigen directie, een eigen begroting en een eigen financiële administratie die los staan van de begrotingsadministratie van het ministerie waartoe het behoort. De minister is de hoogste baas en de ministeriële verantwoordelijkheid geldt onverminderd voor een agentschap. Een agentschap heeft doorgaans een ondersteunende of uitvoerende taak.

OverhedenBewerken

VlaanderenBewerken

  Zie Vlaamse overheid voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
  Voor een actuele lijst van Agentschappen zie Lijst van Vlaamse ministeries en agentschappen.

In het kader van de hervorming voor BBB ("Beter Bestuurlijk Beleid"), werden begin 2006 de structuur en de bevoegdheden van de agentschappen die afhangen van de Vlaamse Regering grondig herschikt. Ook kregen zij meer (financiële) verantwoordelijkheid, en werd er een "manager" aangezocht voor de dagelijkse leiding, in plaats van een "ambtenaar".

IVA is een Intern Verzelfstandigd Agentschap. Er bestaan twee soorten IVA's: IVA's zonder rechtspersoonlijkheid en IVA's met rechtspersoonlijkheid.

EVA is een Extern Verzelfstandigd Agentschap. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen (1) privaatrechtelijk vormgegeven EVA's en (2) publiekrechtelijk vormgegeven EVA's

NederlandBewerken

Enkele agentschappen van de Nederlandse overheid zijn:

BeneluxBewerken

Op het niveau van de Benelux is er één instelling dat als agentschap kan beschouwd worden, namelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Europese UnieBewerken

  Zie Agentschappen van de Europese Unie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Europese Unie telt een relatief groot aantal agentschappen. Elk daarvan heeft rechtspersoonlijkheid.

Deze agentschappen hebben een specifieke taak en verschillen van de (algemene) instellingen van de Europese Unie.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken