Publicatieblad van de Europese Unie

Het Publicatieblad van de Europese Unie is de officiële publicatie van de Europese Unie. Het wordt uitgegeven door het Publicatiebureau van de Europese Unie.[1] Het verschijnt elke werkdag, soms met verschillende nummers op één dag, in alle (sedert 2013 24) officiële talen van de Europese Unie.

Het blad verschijnt onder deze naam sedert 1 februari 2003, de datum waarop het verdrag van Nice in werking trad. Daarvóór luidde de titel Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Het Publicatieblad bestaat uit twee reeksen:

  • De L-reeks Wetgeving (ISSN 1725-2598). Hierin verschijnen regelgevende teksten, waaronder Europese richtlijnen, verordeningen, besluiten; internationale overeenkomsten en andere regelgeving.

Alle nummers van de L- en C-reeks vanaf 1998 zijn op het internet beschikbaar als pdf- en HTML-bestanden op de website EUR-Lex.[2] Met ingang van 1 juli 2013 is alleen het in elektronische vorm uitgegeven Publicatieblad authentiek en heeft het als enige rechtsgevolgen.[3]

Er is ook nog een S-reeks ("Supplement") waarin Europese aanbestedingen worden gepubliceerd. Deze zijn online raadpleegbaar op de TED-website (Tenders Electronic Daily).[4]

Externe link bewerken