Deel van een serie artikelen over het
christendom
Christendom
Pijlers
Christelijke feesten

Portaal  Portaalicoon  Christendom

Een synode is een kerkelijke vergadering, zowel binnen de Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de oriëntaals-orthodoxe Kerken als het protestantisme. Letterlijk betekent synode hetzelfde als concilie.

EtymologieBewerken

Het woord synode is afgeleid van het samengestelde Griekse woord σύνοδος (sunodos), dat 'samen op weg' betekent, van σύν (sun) = samen, ὁδός (hodos) = de weg)

Katholieke synodesBewerken

Binnen de Katholieke Kerk wordt een vergadering van grotere omvang gewoonlijk als concilie aangeduid. Het woord synode wordt dan gebruikt voor een vergadering op provinciaal niveau, zoals een diocesane synode, op het niveau van een bisdom. Paus Paulus VI heeft in 1965 de Bisschoppensynode als een bijzondere vorm van synode opgericht.

Belangrijke katholieke synodesBewerken

Protestantse synodesBewerken

Sommige protestantse kerken kennen verschillende „niveaus” van synodes. Op landelijk niveau heeft men dan een generale synode, en op regionaal (bijvoorbeeld provinciaal) niveau zogenaamde particuliere synodes. In de Nederlandse Hervormde Kerk (die in 2004 is opgegaan in de PKN), werden deze regionale synodes provinciale kerkvergaderingen genoemd. Voorts kan het gebied van een particuliere synode nog onderverdeeld zijn in meerdere classes (enkelvoud: classis).

Ook Congregationalistische kerken kunnen een synode bijeenroepen. In tegenstelling tot synoden van andere protestantse kerken, kan een synode van congregationalistische kerken uitsluitend adviseren en niet opleggen dan wel afdwingen.

Enkele belangrijke protestantse (generale) synodesBewerken

Indien zonder toelichting, dan betreft het een synode van de Nederduits Gereformeerde Kerk resp. de Nederlands-Hervormde Kerk.

Zie ookBewerken