Concilie

kerkelijke vergadering of congres
Dit artikel gaat over katholieke concilies en synodes. Voor protestantse synodes, zie het artikel Synode.

Een concilie (van het Latijnse woord concilium, samenkomst of vergadering) is een vergadering van regionale christelijke leiders/ambtsdragers. De term Concilie, officieel Oecomenisch Concilie, werd aanvankelijk uitsluitend gebruikt als benaming voor de gezamenlijke bijeenkomsten van christelijke patriarchen tussen de jaren 325 en 787 van onze jaartelling. Sinds het Eerste Vaticaans Concilie slaat het woord concilie in het bijzonder op de vergadering van de rooms-katholieke bisschoppen onder leiding van de bisschop van Rome.

Een concilie op provinciaal niveau wordt ook wel synode genoemd.

Overzicht bewerken

De belangrijke eerste zeven oecumenische concilies in het begin van de kerkgeschiedenis gingen over de vaststelling van de christelijke dogma's, de verhoudingen met de (toenmalige) Romeinse maatschappij en hoe om te gaan met niet-christelijke en 'ketterse' stromingen. Ze worden meestal genummerd van I tot en met VII, maar daarnaast zijn er vele kleinere bijeenkomsten vaak van lokale aard geweest:

*Deze concilies worden door de Rooms-Katholieke Kerk als oecumenische concilies erkend, maar niet door de oosters-orthodoxe kerken.