De Synode van Emden was een bijeenkomst van 29 calvinistische verbannen leiders (predikanten en schrijvers), die van 4 tot 13 oktober 1571 de Nederlandse Hervormde Kerk stichtten. De synode werd gehouden in de Oost-Friese plaats Emden en stelde de regels en doctrines vast van de Nederlandse Hervormde Kerk.

De synode:

De synode bepaalde verder dat er tijdens de classisvergadering een preek zal worden gehouden door een van de predikanten uit de classis. Die preek moest daarna worden besproken, zodat de preek verbeterd kan worden.[1]