Synode van Elvira

De Synode van Elvira is een synode die plaatsvond in 306 in Elvira (thans Ilíbris nabij Granada). Er namen minstens 19 bisschoppen aan deel, onder wie Ossius van Cordoba, de latere kerkelijke adviseur van Constantijn de Grote (280-337). Er namen ook enige tientallen clerici, vooral uit het zuidoosten van Spanje, maar ook uit andere gebieden.

Canon 33 vraagt aan alle gehuwde geestelijken een leven in onthouding. Het is het oudste canon dat het celibaat oplegt.