Stroomgebied van de Maas

gebied in Europa om oppervlaktewater af te voeren

Het stroomgebied van de Maas of het Maasbekken is het gebied in Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland en Nederland waarbinnen alle oppervlaktewater afstroomt naar de Maas en haar zijrivieren.

Stroomgebied van de Maas

Algemeen bewerken

Fysisch gezien bedraagt de oppervlakte ruim 35.000 km². Er wonen meer dan negen miljoen mensen. Soms wordt het stroomgebied van de Mark en de Steenbergse Vliet niet meer tot dat van de Maas gerekend, aangezien zij door kunstmatige ingrepen uitmonden in het Volkerak en dus de Oosterschelde.

Het stroomgebied ligt verspreid over vijf landen, namelijk:

De regeringen van deze zeven landen en gewesten zitten sinds 2002[1] samen in de 'Internationale Maascommissie'. Deze commissie werd opgericht dankzij het Maasverdrag (1994).

Zijrivieren bewerken

Hierna zijn de zijrivieren en vertakkingen opgegeven volgens hun nabijheid bij de monding. Voor iedere rivier wordt tussen haakjes de plaats van de monding vermeld. De zijrivieren zijn ingedeeld naar het land waar ze in de Maas stromen.

Nederland bewerken

België bewerken

Frankrijk bewerken

 
De Maas bij Givet

Stroomgebied in Vlaanderen bewerken

Externe links bewerken