Quotiënttopologie

In de topologie, een deelgebied van de wiskunde, is een quotiënttopologie de geïnduceerde topologie op de equivalentieklassen van een equivalentierelatie op een topologische ruimte. Er ontstaat een nieuwe topologiche ruimte van de "aan elkaar geplakte" equivalente elementen.

DefinitieBewerken

Zij   een topologische ruimte en   een equivalentierelatie op  . De door deze relatie geïnduceerde qoutienttopologie   is de topologie op de partitie   van   die gevormd wordt door de equivalentieklassen van  . Een deelverzameling   van   heet open als de vereniging van haar leden een open verzameling is van  :

 
Gelijkwaardige definitie

  wordt uitgerust met de finale topologie   voor de afbeelding   die met ieder element   zijn partitieklasse associeert.

EigenschappenBewerken

De quotiënttopologie voldoet aan het scheidingsaxioma   (singletons zijn gesloten) als en slechts als de equivalentieklassen van   gesloten zijn in  .

Een quotiënt van een samenhangende ruimte is samenhangend. Een quotiënt van een wegsamenhangende ruimte hoeft echter niet wegsamenhangend te zijn.

Een quotiënt van een compacte ruimte is compact. Een quotiënt van een lokaal compacte ruimte hoeft echter niet lokaal compact te zijn.

VoorbeeldBewerken

Zij   het gesloten reële eenheidsinterval met de gewone topologie. Zij   de equivalentierelatie op   die bestaat uit alle identieke koppels, plus de koppels   en  .

De quotiëntruimte   is homeomorf (t.t.z. topologisch gelijkwaardig) met de cirkel, want elke omgeving van de klasse   in de quotiënttopologie omvat een omgeving van 0 én een omgeving van 1 in de oorspronkelijke ruimte  .

Dit is een eenvoudig voorbeeld van een "plak"-operatie: de uiteinden van het interval worden aan elkaar geplakt, zodat een cirkel ontstaat.

Van pseudometriek naar metriekBewerken

Met elke pseudometrische ruimte   wordt een topologie geassocieerd door de open bollen te laten fungeren als basis. Deze topologie is slechts   als de pseudometriek in feite een metriek is.

Als   een echte pseudometriek is, dan beschouwen we de equivalentierelatie

 

Deze klassen zijn gesloten verzamelingen, en de quotiëntruimte is  . In feite kan de quotiëntruimte worden opgevat als een metrische ruimte, en voldoet ze dus zelfs aan het scheidingsaxioma  .