Een pseudometriek is in de wiskunde, meer bepaald in het deelgebied de topologie, een iets algemener begrip dan een metriek. Het is 'bijna' een metriek in de zin dat het in een pseudometriek is toegestaan dat elementen een 'pseudoafstand' 0 hebben en toch verschillend zijn, iets wat bij een gangbare metriek is uitgesloten.

Definitie Bewerken

Een pseudometriek op een verzameling   is een afbeelding   die aan de volgende voorwaarden voldoet:

voor willekeurige   geldt:

  1.  , niet-negativiteit
  2.  
  3.  , symmetrie
  4.  , de driehoeksongelijkheid

Het paar   noemt men wel een pseudometrische ruimte.

Het verband tussen pseudometriek en metriek Bewerken

Een pseudometriek is een metriek als verschillende punten geen onderlinge afstand 0 hebben:

 

Opmerking: Voor een metriek geldt altijd dat twee verschillende punten een onderlinge afstand hebben die groter dan nul is.

Verband met topologie Bewerken

Noem een deelverzameling   van   open als voor elk element   de punten die voldoende dicht bij   liggen, ook tot   behoren. In formule:

  heet open, als  

De verzameling van alle open verzamelingen van   vormt een topologie op  . Lang niet alle topologische ruimten zijn afkomstig van pseudometrieken.

Als   een metriek is, dan voldoet deze topologische ruimte aan het scheidingsaxioma  . Als   wel een pseudometriek is, maar geen metriek, voldoet deze topologische ruimte niet eens aan het zwakste scheidingsaxioma  .