Mazaedium

Een mazaedium (Grieks: maza, klont + Latijn: aedēs, huis) is een vruchtdragend lichaam van sommige korstmossen waarin de sporen vrij liggen in een poederachtige massa dat wordt afgesloten door een peridium.