Stop x nuvola.svg

Deze gebruiker is voor onbepaalde tijd geblokkeerd en kan de encyclopedie niet meer bewerken.
RDST21 (nl-talk | nl-contribs | nl-blocks | CA | cross-wiki)verwijderde bijdragen

Hallo RDST21, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.058.431 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

Artikelnamen zonder dit eerst voor te leggen op de pagina "Artikel verplaatsen"Bewerken

Aangezien het er op lijkt dat u nieuw bent op Wikipedia wil ik u er voor de goede orde op wijzen dat aanpassingen in artikelnamen indien er een doorverwijzing bestaat eerst dienen te worden voorgelegd op de pagina "Artikel verplaatsen en niet zo maar zonder overleg en met toestemming van een moderator mogen worden gewijzigd. Eerst dient er namelijk te worden overlegd op de overlegpagina van het betreffende artikel en indien men er niet uitkomt kan het eventueel worden voorgelegd op de pagina "Artikel verplaatsen". Een belangrijke richtlijn in deze is "Bij Twijfel Niet Inhalen". Met vriendelijke groeten en veel plezier op Wikipedia, LeonardH (overleg) 20 nov 2016 07:23 (CET)


U dient eerst te overleggen en dan na eventuele bereikte consensus kunnen er aanpassingen worden gedaan. U moet echt stoppen om zomaar zaken naar eigen believen aan te passen. Dit begint op vandalisme te lijken. Maar ik zal het maar zien als onervarenheid? Met vriendelijke groeten,LeonardH (overleg) 20 nov 2016 12:01 (CET)

Beste LeonardH, het zou U sieren als u zou ophouden om Nederlandse toponiemen te pushen, die niet voorkomen op de bekende lijsten FR en FR-VL, behoudens (& indien informatief) binnen een historische context. Uitgaand van uw goede wil groet ik hartelijk, RDST21 (overleg) 20 nov 2016 12:02 (CET)
Beste Nieuwkomer, Deze namen staan er al jaren en u komt net even enige dagen kijken en u past allerlei zaken zomaar aan zonder vooraf e.e.a. te overleggen. Voor de goede orde binnen België, Nederland en Frans-Vlaanderen dienen de meest gangbare Nederlandstalige namen te worden gebruikt en of deze ook voorkomen op de lijst van de taalunie is hierbij niet of minder van belang. Zie hiervoor de richtlijnen benoemen van een artikel en richtlijn buitenlandse geografische namen. Ik wil u er als nieuwkomer op WP op wijzen dat er veel vrijheid is op WP maar dat er wel enige spelregels van toepassing zijn (zie richtlijen). Indien men zich daaraan niet houdt is er sprake van vandalisme. Uw onwetendheid in deze zal ik daarom maar over het hoofd zien en ook ik ga maar uit van uw goede wil. Met vriendelijke groeten, LeonardH (overleg) 20 nov 2016 12:10 (CET)
Dat lijkt me niet geheel zoals het hier loopt, of zou moeten lopen. Waar in de richtlijnen zou er staan dat Broekburgvaart boven Canal de Bourbourg te verkiezen is, oftewel, waar staat dat Nederlandstalige toponiemen die zelfs verouderd en niet meer gebruikelijk kunnen zijn voorrang genieten? Als ik u goed begrijp is er een richtlijn die aangeeft dat - nog los van de FR-VL-lijst - er een regel is hierover, en ten tweede: hoe is aangetoond dat Broekburgvaart gebruikelijk is? Vrg RDST21 (overleg) 20 nov 2016 12:18 (CET)
De naam is helemaal niet verouderd en wordt nog steeds gebruikt. Het is zelfs zo dat de Nederlandstalige c.q. Frans-Vlaamse namen van gemeenten, straten e.d. juist weer in steeds toenemende mate worden vermeld en officieel door de gemeenten in Frankrijk worden gebruikt (tweetalige plaatsnaamborden, straatnaamborden etc.) nu taalonderdrukking door de Frans overheid na decennia eindelijk lijkt te verminderen. Wat betreft het gebruik van de richtlijnen verwijs ik u kortheidshalve maar naar de volgende discussie: Overleg:Beurs (Luik). Met vriendelijke groeten, LeonardH (overleg) 20 nov 2016 12:29 (CET)
Kunt u dat aantonen? Dat deze naam niet verouderd is, en gewoon in gebruik is, is in scherpe tegenstelling met het gegeven dat Broekburgvaart nul x door mij gevonden wordt binnen geheel Google books. Bronnen graag om te staven dat deze term voor deze watergang in gebruik is. RDST21 (overleg) 20 nov 2016 14:00 (CET)
Ik ben even aan het googelen geweest en heb voor u de volgende voorbeelden gevonden: 1). Geografische schets bij de kaart van Frans-Vlaanderen - Ons Erfdeel. en met name Google Maps: Broekburgvaart. Het kanaal of vaart wordt natuurlijk niet veel gebruikt omdat het tegenwoordig niet een heel erg belangrijk kanaal meer is. Met vriendelijke groeten,LeonardH (overleg) 20 nov 2016 14:21 (CET)
U heeft hiermee echter niets laten zien dat wijst op de gangbaarheid van Broekburgvaart of een Nederlanstalige naam voor de betreffende watergang. 1) In deze tekst van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren komt Broekburgvaart niet voor. In het gehele corpus van de dbnl eveneens niet, blijkt bij een zoekopdracht. 2) De kaart is niet leesbaar. 3) Google neemt in veel gevallen toponiemen (soms zelf met de door Wikipedianen gemarkeerde locaties) over van Wikipedia. Doordat de alternatieve naam, Broekburgvaart, door google wordt weergegeven is nog niet aangetoond dat dit een gangbare, of zelfs een bestaande Nederlandstalige term is. Broekburgvaart kan evenzogoed direct uit Wikipedia komen, en een dode term of niet-gangbare term zijn. Zoals eerder door mij gesteld: zonder aan te tonen dat Broekbrugvaart gangbaar is, hoort dit artikel Canal de Bourbourg te heten. RDST21 (overleg) 21 nov 2016 12:43 (CET)
U dient zich toch echt aan de spelregels te houden en niet zo maar alles en nog wat te gaan veranderen. Er dient eerst te worden overlegd en dan na overeenstemming kan er worden aangepast. Niet iets aanpassen en dan vermelden op het overleg en ook niet wachten op reacties. Dan kan echt niet. Waar bent u in hemelsnaam mee bezig. Stoppen a.u.b. Het lijkt of u als een olifant door de porseleinkast gaat.LeonardH (overleg) 21 nov 2016 20:39 (CET)
Mijn bewerkingen zijn degelijk onderbouwd, op verschillende overlegpagina's heb ik uitleg gegeven. Zou u voortaan beter willen kijken of een toponiem gangbaar is in het lokaal gesproken/geschreven Vlaams voor u iets schrijft binnen Wikipedia? Dat liet u namelijk na, ondanks vele discussies hieromtrent in het verleden. Degene die verwijdert dan een verwijt maken is belachelijk, bovenstaande vermaning is dan ook een lachertje. Ik verwacht slechts degelijk gedocumenteerd werk van u vanaf nu. RDST21 (overleg) 21 nov 2016 20:59 (CET)
U bent welkom om op de Nederlandstalige Wikipedia uw kennis toe te voegen. Voor de Vlaamse taal dient u echter op een andere plek te zijn. LeonardH heeft gelijk dat hier de Nederlandse namen de voorkeur hebben. Ciell 21 nov 2016 21:06 (CET)
Beste Ciell, wat ik wil is toponiemen als Kwinte en Broekburgvaart verwijderen. Deze horen niet thuis op Wikipedia, aangezien deze in het geheel niet gangbaar zijn (of zelfs waren). Graag hoor ik een reactie dat deze intentie, die ik deels al uitvoerde, correct is. Het punt is, als je een beetje thuis bent in deze hoek van Frankrijk dan zie je dat er van alles fragwürdigs kan qua toponymie op Wiki, en dus ook gebeurt. Overigens, de Vlaamse taal bestaat niet. De dialecten, ook die in Frankijk, maken deel uit van het Nederlands. Wat ik bedoelde: als er mensen zijn die het Canal de Bourbourg met een Nederlandse term aanduiden, waarmee er een gangbare term zou zijn, dan zullen dit West- / Frans-Vlamingen zijn. Die wonen er tamelijk dichtbij. Vrg RDST21 (overleg) 21 nov 2016 21:19 (CET)
Dat laatste klinkt heel erg als "als Grouw een gangbare aanduiding was, dan werd die wel gebruikt door Friesen." Dat slaat natuurlijk nergens op. Het zullen júist de mensen van buiten de omgeving zijn die niet het endo- maar het exoniem gebruiken.
Op WP:BENOEM staat uitgelegd wat de principes zijn bij de benoeming van artikelen. Behalve dat een titel de lading moet dekken, moet deze ook eenduidig zijn, maar zo eenvoudig mogelijk, de Nederlandse spellingregels respecteren en liefst aansluiten bij wat gebruikelijk is in het Nederlands taalgebied. Voor wat betreft onder andere geografische benamingen geldt: "Wanneer we het hebben over een persoon, een land, een stad, een organisatie, een film of boek, gebruik dan zo veel mogelijk de meest gangbare Nederlandstalige variant van de naam". Zie verder ook Wikipedia:Nederlandstalige titels. Voor wat betreft geografische benamingen in Wallonië en Frans-Vlaanderen betekent dat dus dat het uitgangsprincipe is dat Nederlandse naam de voorkeur verdient, en dat verplaatsing naar een Franstalige titel stevig onderbouwd zal moeten worden en er overeenstemming over gevonden zal moeten worden.
De keuze voor de titel suggereert ook niet dat de enige juiste keuze zou zijn, of de beste. Er wordt ook niet mee beweerd dat men als Nederlandse taalgebruiker die Nederlandse titel zou moeten gebruiken. Wikipedia is een encyclopedie en schrijft mensen niet voor wat ze zouden moeten doen of vinden. Die autoriteit heeft Wikipedia ook niet, en wil ze ook niet hebben. Wikipedia is neutraal en de keuze om zo veel mogelijk Nederlandstalige titels is dan ook vooral een praktische. Omdat dit nu eenmaal de Nederlandstalige Wikipedia is, is logischerwijs besloten om voor het benoemen van artikelen zo veel mogelijk het Nederlands te gebruiken. Pas als het echt niet meer logisch is (bijvoorbeeld wanneer er geen Nederlandse naam voorhanden en gebruikers deze dan maar zelf gaan verzinnen, of wanneer bij nadere beschouwing de enige vermeldingen van een Nederlandse naam letterlijke vertalingen ten dienste van de lezer blijken te zijn). In alle andere gevallen dient de Nederlandse naam gebruikt te worden.
Natuurlijk is het niet zo dat iedereen achter die beslissing staat, en dus vindt je op Wikipedia ook wel artikelen die in strijd zijn met de richtlijnen, hetgeen zo nu en dan wel eens stevige discussies opgeleverd heeft. LeonardH kan er het nodige over mee vertellen en heeft inmiddels geleerd dat hij zijn bewerkingen dient te onderbouwen indien hij daartoe verzocht wordt. Stelselmatig je persoonlijke mening doordrukken is niet de bedoeling en zal niet geaccepteerd worden, zoals je inmiddels wel duidelijk geworden zal zijn. EvilFreD (overleg) 22 nov 2016 22:08 (CET)
Uw manier van aanpak is niet de juiste eerst dient er overlegd te worden en dan na eventueel bereiken van overeenstemming kan het worden voorgelegd op de pagina "Artikel verplaatsen" om de artikelnaam aan te laten aanpassen. Hierdoor wordt bereikt dat de WP-gemeenschap er naar kan kijken of de voorgestelde wijziging inderdaad wenselijk is. Zomaar aanpassingen doen en geen overleg plegen kan echt niet door de beugel. Wat betreft uw vraag of de naam Broekburgvaart de meest gangbare Nederlandstalige naam is dacht ik dit voldoende te hebben onderbouwd. Het punt is niet of dit de meest gangbare naam is maar wat de meest gangbare Nederlandstalige naam is. Wellicht is het verstandig eerst rustig aan te beginnen op WP en het overleg te zoeken i.p.v. plomp verloren maar van alles en nog te gaan aanpassen omdat u hierover een andere mening heeft is niet de juiste aanpak. Een mening is prima en niet iedereen hoeft het natuurlijk over alles eens te zijn maar nogmaals eerst overleggen en ook mensen de tijd geven om reacties te geven. Ik draai daarom uw bewerkingen maar weer terug in afwachting van normaal overleg. LeonardH (overleg) 22 nov 2016 10:31 (CET)
Vriendelijk dank voor de verschillende bijdragen om mij de regels bij te brengen, en mij aanwijzingen te geven over Wikipedia. Ik denk dat het het best werkt om per artikel te overleggen, en niet op de overlegpagina van mij. Er is nu een begin gemaakt met Kwinte. Vrg RDST21 (overleg) 22 nov 2016 22:34 (CET)

SjabloonBewerken

Ik heb bovenaan de pagina een sjabloon geplaatst die misschien wat meer duidelijkheid kan verschaffen omtrent de regels binnen Wikipedia. mvg: OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 21 nov 2016 21:08 (CET)

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste RDST21,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:12 (CEST)