KantonBewerken

Volgens deze pagina: [1] is de Nederlandse naam voor Kanton nog steeds Kanton. Waarom heb je dat veranderd? VanBuren (overleg) 11 mei 2017 19:24 (CEST)

Kanton wordt voortaan als "historische benaming" gezien; onder Guangzhou staat er nu "Gebruik in het Nederlands: De plaatselijke naam wordt altijd gebruikt". Net als Nanjing en Xinjiang schrijven we voortaan dus ook Guangzhou. De wafelenbak (overleg) 11 mei 2017 19:26 (CEST)
Op welke pagina staat die bewering "Gebruik in het Nederlands: De plaatselijke naam wordt altijd gebruikt"? Linkje graag. VanBuren (overleg) 11 mei 2017 19:33 (CEST)
Op de pagina die je zelf aanhaalt: [2]. De wafelenbak (overleg) 11 mei 2017 19:36 (CEST)
Nee hoor: bij Kanton staat niet de opmerking die jij noemt. Ook bij andere namen niet. VanBuren (overleg) 11 mei 2017 19:40 (CEST)
Tweede item onder "Overige namen". De wafelenbak (overleg) 11 mei 2017 19:41 (CEST)
Ja, nu zie ik het. Dank voor de uitleg. VanBuren (overleg) 11 mei 2017 19:44 (CEST)
Maar de naam Qaidam zie ik dan nu (nog) niet met de opmerking als hierboven. Hoe zit dat? VanBuren (overleg) 11 mei 2017 20:04 (CEST)
Volgens de Taalunipagina is de spelling nu Xinjian. VanBuren (overleg) 11 mei 2017 20:11 (CEST)
Xinjian is ongetwijfeld een typefout (ze schrijven het ook verkeerd onder "plaatselijke naam", echter wél correct onder "historische benamingen". Tsaidam wordt als historische benaming gegeven (vroeger als gewone Nederlandse vorm). Men vermeldt hier als plaatselijke naam "Chaidamu Pendi". Ik had me hier zelf vergist; de naamwijziging moest inderdaad naar Chaidamu Pendi zijn, en niet naar Qaidam. Bedankt om dit te melden! De wafelenbak (overleg) 11 mei 2017 21:13 (CEST)
Ik denk niet dat ze herhaaldelijk zo'n fout maken, zie ook [3]. VanBuren (overleg) 11 mei 2017 21:37 (CEST) Maar misschien kun je ze een berichtje sturen en vragen...? VanBuren (overleg) 11 mei 2017 21:40 (CEST)
Dag De wafelenbak,Iets als “Het Kantonsysteem of systeem van Guangzhou “ bestaat niet. Ongeveer op dezelfde wijze als het verdrag van Koningsbergen of verdrag van Kalinigrad of verdrag van Urga of verdrag van Ulan Bator ook niet bestaat.
Ook bij de meest moderne hedendaagse vakliteratuur over het historische China wordt voor de naam van deze havenstad bij historische gebeurtenissen van die tijd in die stad consequent de naam Kanton gebruikt. Ik heb nogal wat artikelen geplaatst over het historische China. Ik moet er niet aan denken dat daarin de naam Kanton vervangen wordt door Guangzhou. Iedere logische historische samenhang en context verdwijnt dan en maakt het voor de lezer alleen onbegrijpelijker. Ik kan mij nog iets voorstellen dat er in een artikel achter de naam Kanton één keer iets vermeldt wordt als “het huidige Guangzhou” maar dan houdt het wel op. Ik zal dus het door jou terugdraaien van mijn herstel weer ongedaan maken en ga er van uit dat jij rekening houdt met mijn bovenstaande argumenten. Vriendelijke groet, Renevs (overleg) 12 mei 2017 20:48 (CEST)
Alle begrip, maar je redenering gaat niet op. Kaliningrad is niet de Russische vertaling van Koningsbergen, maar een nieuwe naam van de stad, voortaan vernoemd naar Michail Kalinin. In een dergelijk geval zou het inderdaad anachronistisch zijn om te spreken van het "verdrag van Kaliningrad", aangezien de stad destijds niet onder die naam bekendstond. Voor Urga en Ulaanbaatar geldt hetzelfde. Kanton en Guangzhou zijn evenwel beide exoniemen van 广州/廣州; de stad is in het Chinees nooit van naam veranderd, het is slechts de benaming in het Latijnse schrift die veranderd is. In dat geval kan van een dergelijke voorkeur geen sprake zijn. Zo worden termen als "verdrag van Nanking" en "verdrag van Nanjing" door elkaar gebruikt; "verdrag van Tientsin" lijkt daarentegen op z'n terugweg, en te worden vervangen door "verdrag van Tianjin", hoewel iedereen in die tijd Tientsin schreef (of Tien-tsin). Een onderscheid maken op basis van de toen gebruikelijke transliteratie in onze eigen taal is volkomen arbitrair, want volstrekt vreemd aan het Chinese origineel: we zouden dan in een tekst over Matteo Ricci ook niet Peking mogen schrijven, maar alleen "Pechinum", zoals hij in "De Christiana expeditione apud Sinas" de stad noemt; immers, van de transliteratie "Peking" had destijds nog nooit iemand gehoord.
Een betere werkwijze is om gewoon uit te gaan van de meest gebruikelijke term. In het Nederlands is dat: Kantonsysteem. Daarom behoud ik de titel. Dat Kanton en Guangzhou, ongeacht de tijdsperiode, steeds dezelfde stad zijn geweest, en dat het hierbij dus niet gaat om een nieuwe naam van de stad, maar alleen om een andere transliteratie in het Nederlands, kan alleen maar verduidelijkt worden door in de aanhef beide vormen als equivalent aan te geven. In de rest van het artikel blijft Kanton overigens behouden. Ik ga ervan uit dat je daarmee kunt instemmen. De wafelenbak (overleg) 12 mei 2017 22:01 (CEST)

XinjiangBewerken

Dit is geen normaal geval. De plaatselijke taal is Turks (Oeigoers). "Xinjiang" is in feite een exoniem; Sinkiang is het endoniem. Ik heb nog niet gezien wat de Taalunie heeft uitgevroten, maar ik zou deze niet zomaar hernoemd zien worden zonder dat daar eerst goede discussie over geweest is. Woudloper overleg 13 mei 2017 12:34 (CEST)

Het lijkt erop dat we voor de plaatsnamen in Xinjiang de ter plaatse gebruikelijke transliteratie gebruiken, die soms uit het Oeigoers komt (vb. Ürümqi i.p.v. Wulumuqi), soms uit het Chinees (vb. Wujiaqu i.p.v. Vujyaqü. Dit is echter een andere kwestie dan Sinkiang en Xinjiang, aangezien deze beide termen allebei transliteraties zijn van het Chinese 新疆. De Oeigoerse naam is Shinjang of Xinjang, afhankelijk van de transliteratie. Als je ervoor pleit om een van beide namen te gebruiken i.p.v. de Chinese naam, kun je dat best voorstellen op Overleg:Xinjiang. De wafelenbak (overleg) 13 mei 2017 21:39 (CEST)
Ter aanvulling: in Xinjiang wonen veel Han-Chinezen (trouwens ook nog andere minderheden), en het is bovendien een onderdeel van China; de plaatselijke talen zijn Oeigoers én Chinees. Daar komt nog bij dat de naam 'Xinjiang' van origine een Chinese naam is. Sint Aldegonde (overleg) 13 mei 2017 23:37 (CEST)
Welke transliteratie gebruik je voor Oeigoers? De combinatie SH komt niet voor in veel Turkse talen. T.n.t. heb ik "Sinkiang" ook aangehouden omdat het in Nederlandse uitspraak fonologisch dicht bij het endoniem zit (qua uitspraak zelfs niet onderscheidbaar kan zijn). Zolang het toegestaan is door de Taalunie, lijkt het me makkelijker te begrijpen dan de Chinese variant.
Wat moeten we doen bij vestigingskolonies en/of onder militaire bezetting staande gebieden? Zoiets wordt al snel een politieke discussie. Bij Tibet gebruik ik liever de Tibetaanse endoniemen. Als we over Nederland of België in de oorlog spreken, gebruiken we geen Duitse namen. Aan de andere kant zou ik in historische context liever Batavia i.p.v. Jakarta gebruiken (idem bij Kanton, Bombay). Wellicht is het verschil dat Batavia door Nederlanders gesticht en bewoond werd.
Ürümqi (Chinees: Wulumuqi) is zover ik weet niet door Chinezen gesticht. Dankzij de recente migratie is het wel een stad die uit volstrekt gescheiden levende getto's bestaat, waarvan het Chinese het economisch en administratief belangrijkste stadsdeel is. Woudloper overleg 14 mei 2017 05:10 (CEST)
Ik kan niet helemaal volgen. De Oeigoeren spreken Xinjiang toch op z'n Chinees uit? Dus waarom zou Sinkiang dichter bij de Oeigoerse benaming liggen? Zowel de s als de k worden noch in het Oeigoers, noch in het hedendaagse putonghua gebruikt. Sinkiang is gewoon de transliteratie zoals die gebruikt werd door de postdiensten van de Qing-dynastie, daarom in het Engels Chinese postal romanization genoemd, gebaseerd op het Mandarijnse dialect zoals destijds gesproken te Nanjing (in tegenstelling tot pinyin, dat goeddeels het dialect te Beijing volgt). De wafelenbak (overleg) 14 mei 2017 12:30 (CEST)
Beste De Wafelenbak, als je Xinjiang op zijn Nederlands uitspreekt zeg je "Ksinyiang". Als je Sinkiang op zijn Nederlands uitspreekt zeg je "Sinkiang". Het laatste zit veel dichterbij de Oeigoerse uitspraak dan het eerste. De oorspronkelijke Oeigoerse benaming tijdens de late Qing was waarschijnlijk "Turkestan" of iets dergelijks.
Het Oeigoers kent de S-klank wel degelijk, zoals alle Turkse talen. De Chinese uitspraak ligt dichtbij de Oeigoerse, maar is zeker niet gelijk, al was het maar wegens het vastliggen van de toon. De medeklinkers worden ook niet precies hetzelfde uitgesproken.
Kun je me een link geven naar wat de Taalunie heeft veranderd? Ik begrijp nl. nog steeds niet wat de aanleiding was voor je veranderingen. Woudloper overleg 14 mei 2017 16:37 (CEST)
Even een paar feiten.
Het noordelijk – het grootste – deel van wat nu Xinjiang of Sinkiang is werd tot 1760 beheerst door de Dzjoengaren en de dominante taal in dat deel was Mongools.
Het zuidelijk – kleinere – deel (het Tarimbekken) was Turkstalig en dit deel werd aangeduid als Altishar. Voor dat deel is dit dus de “ oorspronkelijke benaming “. Voor 1750 beheersten de Dzoengaren ook enkele oasesteden in het gebied.
De naam Altishar is tot diep in de negentiende eeuw gebruikt en wordt om politieke redenen nog wel eens gebruikt door sommige groeperingen.
Begrippen als Oeigoer en Oeigoers zijn van tamelijk recente datum. Tot begin twintigste eeuw bestonden die begrippen niet. Zij zijn om politieke redenen geïntroduceerd.
Ürümqi is wel degelijk gebouwd door de Chinezen. De bouw begon pas na de verovering van de beide gebieden. Het noorden omstreeks 1760 en het zuiden in het decennium daarna. Renevs (overleg) 14 mei 2017 21:44 (CEST)
Dankje voor de uitleg. Ben je zeker dat Ürümqi pas onder de Qing is gesticht? Ik ging er altijd vanuit dat het een oude oaseplaats was, die door de Qing tot administratief centrum werd uitgebreid, vergelijkbaar met wel meer steden in het gebied. Ürümqi is in ieder geval zeker geen Chinese naam. Voor Chinezen is het compleet onuitspreekbaar. Woudloper overleg 15 mei 2017 08:41 (CEST)
Ja, daar zijn alle bronnen heel duidelijk over. Ürümqi ligt helemaal in het noorden van de provincie. De naam Ürümqi komt uit de taal van de Oirat-Mongolen. Het betekent zoiets als goede weidegrond . Dit gebied was onderdeel van het het Mongoolse steppegebied. Enige permanente aanwezigheid van moslims in dit gebied dateert pas van na 1700 toen de Dzjoengaren enige van hen, de Taranchi ( landbouwers ) , uit door hen beheerste oasesteden in het Tarimbekken naar het noorden haalden om de landbouw te ontwikkelen. Na de vernietiging van de Dzjoengaren na 1760 werd het ontvolkte gebied door de Qing onder meer door islamitische landbouwers bevolkt.Renevs (overleg) 15 mei 2017 13:49 (CEST)
Dankje Renevs, je bezit een schat aan informatie. Ik ken Ürümqi vrij goed (heb er kort gewerkt), maar dit wist ik niet (met excuus aan wafelenbak voor het zijsprongetje). Woudloper overleg 15 mei 2017 17:37 (CEST)

WTA-toernooi van KantonBewerken

Geachte De wafelenbak,

ik kan niet inschatten of u de rest van het werk nog op uw actielijst heeft staan, of dat u meent dat de klus hiermee geklaard is.

Voor de zekerheid een overzicht van het openstaande werk:

Tip: behandel in ieder jaar allereerst het navigatiesjabloon, want dan valt er na enige tijd het een en ander weg (Wikipedia heeft nogal wat tijd nodig om de wijziging in een sjabloon door te voeren).

Met vriendelijke groet, Vinkje83 (overleg) 14 mei 2017 18:19 (CEST)

Nog even een bescheiden reminder? Groetjes, Vinkje83 (overleg) 22 mei 2017 18:21 (CEST)
Beste Vinkje83, ik heb de artikelen zelf allemaal aangepast, evenals alle sjablonen waarin ze vermeld staan. Omdat het erg tijdrovend is om de andere artikelen aan te passen zal ik hiervoor een aanvraag indienen bij Wikipedia:Verzoekpagina voor bots. De wafelenbak (overleg) 22 mei 2017 21:15 (CEST)

CategorieënBewerken

Dag De wafelenbak,

Allereerst succes met het doorvoeren van de nieuwe spellingswijzen; ik zie dat je er al veel werk in hebt gestoken. Ik zag deze bewerking. Ik neem aan dat het ook je bedoeling is dat de betreffende categorienamen veranderd worden? Misschien is het overbodig, maar ik wil er voor de zekerheid op wijzen dat hiervoor een verzoek moet worden ingediend, en wel op Wikipedia:Te beoordelen categorieën. De categorieën die vorige week aan de orde waren (Nanking, Kanton etc.) heb ik toen al - met wat omwegen, ik zat eerst fout - voorgedragen voor hernoeming; misschien kan je wel ter overweging voor de betreffende moderator ook nog de categorieën die je nog meer veranderd wilt zien er met een opmerking achter dit rijtje bijzetten, en met enige mazzel verandert hij/zij alles dan in één keer. Onder aan de lijst zetten kan natuurlijk ook. Groeten, Sint Aldegonde (overleg) 24 mei 2017 23:07 (CEST)

Beste Sint Aldegonde, bedankt voor je bericht. Ik wilde vooreerst de categorieën terug goedzetten, omdat ik in mijn enthousiasme sommige pagina's naar onbestaande categorieën had gebracht. Ondertussen lijken alle categorieën te kloppen, dus nu lijkt het mij wel passend om alle categorieën met SInkiang in te hernoemen naar het equivalent met Xinjiang. Ik zal via dezelfde link de categorieën voor hernoeming aandragen, maar ik zal ze, om discussies te vermijden, onder het kopje "Toegevoegd zaterdag 27/05, af te handelen vanaf 10/06" plaatsen. Bedankt voor je melding! De wafelenbak (overleg) 27 mei 2017 09:49 (CEST)
Ja, dat is misschien inderdaad toch ook maar beter. Succes! Groet, Sint Aldegonde (overleg) 27 mei 2017 13:01 (CEST)

je artikelBewerken

Zonder een Nederlaqandse tekst heeft het artikel Nanniwan weinig zin. VanBuren (overleg) 2 jun 2017 15:24 (CEST)

Klopt, ik ben momenteel bezig een Nederlandse vertaling te schrijven voor de artikelen over Chinese liederen waar deze nog ontbreekt. Ik had een Engelse vertaling kunnen toevoegen (zoals bij Jia ren qu), maar dat vind ik niet passend op een Nederlandstalige Wikipedia. Anderzijds wilde ik de artikelen Nanniwan en Mijn Vaderland toch al aanmaken, omdat die liederen zó bekend zijn dat er echt wel een artikel over moest zijn op deze Wikipedia. De wafelenbak (overleg) 2 jun 2017 16:21 (CEST)

HyderabadBewerken

Beste Wafelenbak, op Wikipedia:Buitenlandse geografische namen voeg je Hyderabad toe als uitzondering toe op de regel dat we de naam van de Taalunie gebruiken. Die geeft echter aan, dat Haidarābād de naam is in het Hindi, Telugu en Urdu. Waarom voeg je dan toch deze uitzondering toe? Wikiwerner (overleg) 4 jun 2017 18:36 (CEST)

Beste Wikiwerner, bedankt voor de opmerking, ik was te snel geweest, namelijk afgegaan op naam van de doorverwijspagina; na even met mijn ogen geknipperd te hebben merk ik dat het artikel zelf reeds de juiste benaming heeft. Bedankt! De wafelenbak (overleg) 4 jun 2017 19:12 (CEST)

Hernoeming TiananmenpleinBewerken

Dag De wafelenbak,

Het klopt dat de vertaling "Plein van de Hemelse Vrede" niet correct is, maar het is wel gangbaar in het Nederlands. Misschien wel gangbaarder dan 'Tiananmenplein' (zie ik in elk geval als ik even op Google en bij de Nederlandstalige kwaliteitskranten ernaar zoek). Bij een artikelnaam is het vooral van belang uit te gaan van wat in het Nederlandse taalgebied gangbaar is, waarbij dus vertaal-technische correctheid ondergeschikt is. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het Zomerpaleis wordt bijvoorbeeld ook zo genoemd, ook al is dat geen goede vertaling van de Chinese naam. Overleg vooraf over een dergelijke hernoeming is m.i. dus wel gewenst. Ook het helemaal schrappen van de oude naam uit de inleiding was denk ik niet nodig geweest.

Overigens verder hartelijk dank voor al uw bemoeiingen met de weergave van Chinese en andere namen hier op Wikipedia.

Vriendelijke groet, Sint Aldegonde (overleg) 13 jun 2017 16:01 (CEST)

Toegegeven, over deze titelwijziging twijfelde ik ook even, omdat Plein van de Hemelse Vrede ook gangbaar is (en prachtig klinkt). Anderzijds is die benaming zoals gezegd strikt gezien een foutieve vertaling; andere Wikipedia's gebruiken overigens nagenoeg allemaal Tiananmenplein als titel. We schrijven daarnaast ook Tiananmenprotest. Daarom heb ik het toch maar veranderd. Ik zal Plein van de Hemelse Vrede echter wel weer in de inleiding zetten. Als er nog gebruikers over zouden struikelen zal ik de wijziging terugdraaien. De wafelenbak (overleg) 13 jun 2017 16:16 (CEST)
Dank dat u de oude naam in de inleiding hebt teruggezet. Ik begrijp de wijziging wel, maar ben toch terughoudend. Zowel of het foutief is, als hoe het in andere talen gebeurt, doet eigenlijk niet ter zake. Afwijking van wat gangbaar is - ook al is het inhoudelijk correct - is namelijk (in extreme gevallen, niet in dit geval) een soort vorm van origineel onderzoek. Maar toegegeven, de naam 'Tiananmenplein' komt ook regelmatig voor, dus ik wacht verder ook even of anderen ook reserves hebben of niet. Sint Aldegonde (overleg) 13 jun 2017 16:35 (CEST)
Door de herdenking van het studentenprotest van 1989 is er de laatste dagen veel aandacht voor het plein en daardoor viel het mij op dat het artikel niet de gebruikelijke Nederlandse naam Plein van de Hemelse Vrede heeft. Zoals Sint Aldegonde al aangeeft: google even op beide namen en je zult zien dat - zeker in Nederland, maar ook in België - de naam Plein van de Hemelse Vrede veel vaker voorkomt. Dat andere talen eerder de naam Tiananmen gebruiken, maakt dat des te opvallender, want zeker het Engels heeft heel wat invloed op het Nederlandse naamgebruik in het (verre) buitenland, maar in dit geval blijkbaar niet. Je opmerking dat het gaat om een foutieve vertaling is wat kort door de bocht. Dit is een Nederlandse naam, zoals bijna elke taal eigen namen heeft voor geografische objecten buiten het eigen taalgebied. Net zomin als Wenen fout is omdat de stad lokaal Wien heet en Wenen daar geen vertaling van is (de Duitse naam heeft niets met huilen te maken ;-)), zo is Plein van de Hemelse Vrede ook niet fout omdat het woord poort in de Nederlandse naam ontbreekt maar wel in de Chinese naam vervat zit. In plaats van het als vertaling te willen zien, kun je Plein van de Hemelse Vrede gerust als Nederlandse naam beschouwen en met die naam is niets mis, zolang die gangbaar is en duidelijk maakt om welk object het gaat. Ik zou er dan ook voor willen pleiten de titel van het artikel terug te veranderen naar Plein van de Hemelse Vrede. We zijn overigens niet de enige taal die het zo noemt: ook de Scandinavische Wikipedia's hebben het over Den Himmelske Freds Plads (Deens), Den himmelske freds plass (Noors) en Himmelska fridens torg (Zweeds). Dimitri (overleg) 4 jun 2019 12:05 (CEST)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:32 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)

Bron gevraagdBewerken

Hallo Wafelenbak, je kunt in het artikel over Jordan Peterson ook het sjabloon {{Bron?|jaar|maand|dag}} gebruiken om een bron te vragen voor een bewering. Groet, Verdel (overleg) 20 apr 2018 12:07 (CEST)