Stop

Deze gebruiker heeft misbruik gemaakt van sokpoppen. Er is een blokkade opgelegd conform de richtlijnen om bijdragen met de betreffende accounts en/of ip-adressen tegen te gaan.

Sokpop

I.v.m. misbruik van sokpoppen voor het met diverse sokpoppen en een statische prive-aansluiting doorgaan met diverse ongewenste handelingen zoals betwiste wijzigingen en ongewenste of niet kloppende of fancruftwijzigingen in de encyclopedie blijven plaatsen; preoccupatie met pokemon en sinterklaasartikelen hierbij en het op disruptieve wijze overleggen en plaatsen van negatieve bewerkingssamenvattingen zijn onderstaande accounts voor onbepaalde tijd geblokkeerd op 22-06-13 en is het oningelogd bewerken onmogelijk gemaakt. Dit is vastgesteld via een bewerkingenonderzoek en tevens via een uitgevoerde checkuserprocedure hierna resulterend. Logt in en maakt accounts via diverse bibliotheekaansluitingen tevens.

Gebruiker kon indien gewenst eenmalig gebruikmaken van de ontsnappingsclausule, dus werken met het hoofdaccount en beloven af te zien van de vastgestelde ongewenste activiteiten die een goede opbouw van de encyclopedie verstoren en zich beperken tot neutraal inhoudelijk constructief bijdragen aan de encyclopedie. De originele account, Abctalk had daartoe een niet meegeblokkeerde email- en overlegpaginafunctie.

Gaat verder met het volgende account en heeft ook openbaar bewerkt met het IP (ontsnappingsclausule vervalt hiermee):

Doorgegaan werd via:

Doorgegaan werd via:

Doorgaan werd via:

Doorgegaan werd via:

Doorgaand werd via:

Doorgaand werd via:

Doorgaand werd via:

Doorgegaan werd van 7 aug 2014 - 12 aug 2014 via:

Van 9 feb 2014 tot 5 jan 2015 via:

Verzoek tot deblokkadeBewerken

Al sinds het jaar 2012 voert gebruiker Brimz ongewenste bewerkingen uit en heeft zodoende onder andere de pagina Pokémon (anime) "gevandaliseerd". Omwege aanhouding van het ongewenste gedrag dus een verzoek tot blokkade van het account Brimz.

Tevens een verzoek om eigen en "gerelateerde" gebruikersnamen en IP-adressen te ontheffen van hun blokkade. Ook hier is door Brimz een onterecht negatief beeld geschetst. Abctalk (overleg) 1 aug 2014 17:23 (CEST)

Beste Abctalk,
Ik interpreteer bovenstaand bericht als een beroep op de ontsnappingsclausule. Indien u hier inderdaad een beroep op wenst te doen verzoek ik u aan te geven onder welk account u in het vervolg wilt werken (het is niet mogelijk (en ook niet gewenst) om alle gerelateerde gebruikersnamen en IP-adressen te deblokkeren), en te beloven dat u niet opnieuw misbruik zult maken van sokpoppen, eventueel vergezeld van een verklaring voor het gebruik van sokpoppen in het verleden. Ik zal uw verzoek dan voorleggen op WP:RegBlok, waarna moderators uw verzoek zullen beoordelen. Een verzoek tot blokkade van Brimz kunt u hier niet doen. U geeft bovendien in feite aan opnieuw de confrontatie te willen zoeken met deze gebruiker, wat uw kansen op deblokkade aanzienlijk kunnen doen afnemen (dit kan namelijk geïnterpreteerd worden als slechte wil). Ik raad u daarom aan de intentie uit te spreken Brimz na een eventuele deblokkade niet op te zullen zoeken (en hier uiteraard ook naar te handelen).
Met vriendelijke groet, Woody|(?) 1 aug 2014 18:01 (CEST)
Brimz bezoekt deze pagina's uit zichzelf en "vandaliseert" deze vervolgens ook zelf. Daar heb ik niets mee te maken. Brimz is degeen die, zoals u zegt, "slechte wil" heeft en dat al sinds (sowieso) het jaar 2012. Dergelijke aantijgingen jegens mij worden dan ook niet op prijs gesteld. Mocht er in het verleden sprake zijn geweest van dubbele gebruikersnamen dan was dit onbedoeld en zeker niet met kwade wil. En om dit te gaan bestempelen als "misbruik" lijkt mij een valse aantijging. Als Brimz pagina's blijft vandaliseren die ik ook bijgewerkt heb dan is dit zijn (of haar) probleem en niet het mijne. Ik heb niets te maken met zijn vandalisme of eventuele obsessies. "U geeft bovendien in feite aan opnieuw de confrontatie te willen zoeken met deze gebruiker" is een valse aantijging. Ik dacht dat vandalisme niet mocht? Waarom wordt Brimz niet aangepakt? Tevens wil ik jullie wijzen op het feit dat jullie geen recht hebben om privégegevens van gebruikers te publiceren. Ook ik geef hier geen toestemming voor. Abctalk verdient een ontheffing van blokkade. Abctalk (overleg) 1 aug 2014 18:25 (CEST)
Uit uw reactie maak ik op dat u geen beroep doet op de ontsnappingsclausule. Dat is prima, dan wordt de blokkade gehandhaafd. Ik wijs u erop dat u uw overlegpagina alleen mag gebruiken om te overleggen over uw blokkade, en dat u de mogelijkheid om deze te bewerken zal worden ontnomen indien u over andere zaken (zoals het aanpakken van Brimz) gaat discussiëren.
Met vriendelijke groet, Woody|(?) 1 aug 2014 18:36 (CEST)
Er is nooit sprake geweest van misbruik. Dat ik onder 1 account Wikipedia bijwerk en/of ga bijwerken lijkt mij logisch. Verder lijkt mij dat er accounts onnodig geblokkeerd zijn. En bij ontheffing van blokkade: wat als Brimz blijft vandaliseren? Mag er dan gewoon een klacht worden ingediend? Mits dat genoeg is is dit een verzoek tot ontheffing van blokkade voor Abctalk. --Abctalk (overleg) 1 aug 2014 18:45 (CEST)
Ik zie in onderstaand dossier dat u na uw blokkade gebruik heeft gemaakt van andere gebruikersnamen en IP-adressen en daarmee effectief uw blokkade omzeilde. Hoe u het ook wendt of keert, dit valt onder sokpopmisbruik, ook als u van mening bent dat de initiële blokkade onterecht is opgelegd. Dit ontkennen zal in ieder geval niet tot deblokkade van uw account leiden en is dus niet in uw belang. Alleen (1) erkennen dat er sprake is geweest van misbruik, (2) beloven dat u geen misbruik meer zult maken van sokpoppen en (3) aangeven met welke account u in de toekomst wilt bewerken kan resulteren in een deblokkade van die ene gebruikersnaam (u heeft te accepteren dat andere gebruikersnamen niet gedeblokkeerd zullen worden). Als Brimz inderdaad vandalisme pleegt (ik weet niet of dat het geval is en dat vind ik ook niet interessant om in dit stadium te bekijken), dan kunt u zich na een eventuele deblokkade inderdaad daarover via de geëigende wegen (fatsoenlijk overleg, moderators en desnoods de arbitragecommissie) beklagen. Woody|(?) 1 aug 2014 19:34 (CEST)
Ik ga niet liegen dus jullie lijken het mij onmogelijk te maken. Bij deze zijn jullie alweer getipt over het ongewenste gedrag van Brimz, ik hoop dat jullie er wat mee doen. Tevens geef ik ook geen toestemming voor een dergelijke opsomming van mogelijk "gerelateerde" accounts en ook publicering van privégegevens geef ik geen toestemming voor. Ook (valse) aantijgingen ben ik niet van gediend. --Abctalk (overleg) 1 aug 2014 19:39 (CEST)

Eigen overleg geblokkeerdBewerken

U was vriendelijk en voldoende gewaarschuwd. Het overleg gebruiken om te klagen over een andere gebruiker is, hangende uw blokkering, niet toegestaan. Omdat u hierin toch persisteerde, heb ik nu ook uw rechten om deze pagina te bewerken ingetrokken.

De enige mogelijkheid voor u om het gedrag van de door u bekritiseerde gebruiker te "corrigeren" is ervoor zorgen dat u weer bewerkingsrechten krijgt, en het overleg met genoemde gebruiker aangaan. Levert dat niets op, dan staan andere wegen open. Het is u hierboven genoegzaam en helder uitgelegd. Dat u die weg niet wilt bewandelen is uw keus, maar dan kan van de wikipediagemeenschap niet verlangd worden dat ze uw wensen honoreert. Ik wens u veel wijsheid.  Wikiklaas  overleg  2 aug 2014 15:53 (CEST)

Ik was inmiddels wel benieuwd naar de door u als "vandalisme" bestempelde bewerkingen, en heb eens even naar het door uzelf als voorbeeld aangehaalde artikel Pokémon (anime) gekeken. Niet zozeer voor u maar vooral voor de andere geïnteresseerde meelezers doe ik beknopt verslag van wat ik aantrof.
Het eerste wat ik zag was deze bewerking. Daarmee werd geheel terecht een nogal overbodige link verwijderd (alsof lezers niet zouden weten wat bedoeld wordt met een "seizoen" als het over een televisieprogramma gaat) en verder werd de mededeling verwijderd dat "Pokémon: Johto League Champions" elke zaterdag- en zondagavond om 21.00 uur te zien is op Disney XD, en "Pokémon: XY" maandag t/m vrijdag om 19.30 uur en zaterdag- en zondagochtend om 08.00 uur. Wikipedia is geen omroepgids. De informatie was bovendien zonder enige samenhang op een wel heel opvallende plek, nog boven de inhoudsopgave, geplaatst. Het had meer weg van reclame dan van encyclopedisch relevante inhoud. Al met al was deze door u als vandalisme bestempelde bewerking een keurig nette redactie. Uitstekend werk. Er had voor de volledigheid een bewerkingssamenvatting bij gegeven kunnen worden maar gezien de geschiedenis van het artikel, uw bemoeienis daarmee, en het feit dat de bewerking onmiddellijk als een van u te herkennen was, zou ik me kunnen voorstellen dat de redacteur dat inmiddels vergeefse moeite vond.
Als ik dan even verder kijk, dan zie ik een vast patroon. U bewerkt het artikel, waarbij u met name een overvloed aan niet relevante zaken toevoegt (uitzendgegevens, liedjes, musicals, trivia), en die bewerking wordt dan even later, onder opgaaf van redenen, weer ongedaan gemaakt. Niet één keer, en door één gebruiker, maar een keer of dertig in de laatste twee jaar, en door meer dan tien verschillende gebruikers. Diverse keren is er tekst en uitleg gegeven in de bewerkingssamenvatting en op de overlegpagina van het artikel. Op die pagina staat welgeteld één reactie van u (onde IP 91.105.216.138) en verder enkele van een, gezien het taalgebruik en bewerkingspatroon, gemiste sokpop van u: Shedding. Ondanks de pogingen tot overleg en het door een grote groep gebruikers ongedaan maken van uw bewerkingen, volhardt u erin om zonder hierover in overleg te gaan dezelfde gewraakte inhoud steeds weer opnieuw toe te voegen.
Er is op diverse van de door u aangemaakte accounts geprobeerd overleg met u te voeren, er is u gewezen op de OP van het artikel als handige plek om overleg over de inhoud te voeren, en er is u diverse keren gevraagd om de bewerkingssamenvatting beschaafd en zakelijk te houden. Zonder resultaat.
Het beeld dat uit dit alles naar boven komt is dat van een gebruiker die een eigen agenda heeft en die wil doordrukken. Daarbij gaat hij (m/v) overleg veelal uit de weg, en waar hij wél overlegt of via de bewerkingssamenvatting commentaar geeft, gebeurt dit vaak met ruwe taal die duidelijk maakt dat gebruiker in geen geval via overleg tot consensus wil proberen te komen. Hiermee wordt het werken aan een samenwerkingsproject, wat Wikipedia is, buitengewoon gehinderd. Een laatste punt, dat vooral verwondering wekt, is het eenzijdig kiezen van één gebruiker als tegenstander en grote boosdoener, waar inmiddels ruim een dozijn gebruikers zich afkeurend over uw bewerkingen heeft uitgelaten.
Als de zaken er zo voorstaan, dan lijkt het me het voor Wikipedia in geen geval een groot verlies als uw bewerkingsrechten nog geruime tijd opgeschort blijven. Met gepaste achting,  Wikiklaas  overleg  2 aug 2014 20:18 (CEST)

Beoordelingsnominatie Pokémon (anime)Bewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Pokémon (anime) dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20131204 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 5 dec 2013 01:20 (CET)