Natuurlijk proces

De term natuurlijk proces heeft in het gewone spraakgebruik betrekking op de processen, meestal op macroscopische schaal, die zonder inmenging van de mens plaatsvinden in de niet-levende en levende natuur, zoals geologische en biogeochemische processen.

Met de term 'natuurlijke proces' worden gewoonlijk geen processen aangeduid die op kleine, microscopische en moleculaire schaal plaatsvinden, zoals fysicochemische verschijnselen (zoals neerslagvorming, scheiding van fasen) en chemische reacties.

HoofdgroepenBewerken

Onder natuurlijke processen kunnen vallen: biologische of ecologische, fysiologische, fysisch-geografische en geomorfologische processen.

Biologische of ecologisch processenBewerken

Fysiologisch processenBewerken

Fysisch-geografische en geomorfologische processenBewerken