Biogeochemische kringloop

De biogeochemische kringlopen zijn ecologische kringlopen waar een chemische substantie zich verplaatst door biotische (biosfeer) en abiotische (lithosfeer, atmosfeer en hydrosfeer) compartimenten van de Aarde en van ecosystemen.

Voorbeelden zijnde waterkringloop, de stikstofkringloop, de fosforkringloop en de koolstofkringloop. De energiekrinloop is gekoppeld aan de koolstofkringloop door opname van zonne-energie en vastlegging van energie in koolstofverbindingen. De kringlopen zijn vernoemd naar de stoffen die ze beschrijven: de waterkringloop beschrijft hoe het water in de natuur steeds opnieuw wordt vrijgemaakt en (vaak door een andere gebruiker) weer wordt opgenomen. Alle bouwstoffen worden voortdurend hergebruikt. In sommige kringlopen zijn er reservoirs waar een substantie voor een lange tijd verblijft (zoals gesteenten met olie en kool in de koolstofkringloop, een oceaan of een meer in de waterkringloop).

Zie ookBewerken