Biogeochemische kringloop

Kringloop van stoffen
producenten consumenten
reducenten
destruenten

De biogeochemische of ecologische kringlopen zijn kringlopen waar chemische substanties en energie zich verplaatsten door biotische (biosfeer) en abiotische (lithosfeer, atmosfeer en hydrosfeer) compartimenten van ecosystemen en van de Aarde.

Voorbeelden van kringlopen zijn

De kringlopen zijn vernoemd naar de stoffen die ze beschrijven. Zo beschrijft de waterkringloop hoe het water in de natuur steeds opnieuw wordt vrijgemaakt en (vaak door een andere gebruiker) weer wordt opgenomen. Alle bouwstoffen worden voortdurend hergebruikt. In sommige kringlopen zijn er reservoirs waar een substantie voor een lange tijd verblijft (zoals gesteenten met olie en kool in de koolstofkringloop, een oceaan of een meer in de waterkringloop).

Zie ookBewerken