Compagnie (krijgsmacht)

militair onderdeel van een bataljon
(Doorverwezen vanaf Compagnie (bataljon))
Dit artikel gaat over een compagnie in militaire termen, zie Compagnie (brandweer) voor de civiele toepassing van deze term

Een compagnie (vroeger: vendel, meervoud vendelen of vendels) is een legeronderdeel van 100 tot 150 manschappen. Vier of meer compagnieën, samen met een stafcompagnie, vormen een bataljon. Een compagnie is onderverdeeld in verschillende pelotons.

Grafische voorstelling van een infanteriecompagnie op een militaire kaart volgens de NAVO conventie

In de 16e en 17e eeuw waren compagnieën de basiseenheid, die werden samengevoegd tot gevechtseenheden; elke compagnie had een vaandel en werd daarom ook wel 'vendel' genoemd. Aan het hoofd stond de kapitein, met daaronder één of meer luitenants. Elke compagnie bestond uit twee pelotons, elk peloton uit twee secties en elke sectie uit twee escouades, die onder de leiding van een korporaal stonden.

Heden ten dage staat aan het hoofd van een compagnie doorgaans een majoor of kapitein.

Compagnie binnen het Korps MariniersBewerken

Ook in de organisatiestructuur van het Korps Mariniers bestaan compagnieën. Infanteriecompagnieën van het Korps Mariniers zijn onderverdeeld in pelotons. In feite bestaat zo'n compagnie uit vier onderdelen.

Daarnaast zijn er diverse 'specialisten' compagnieën, zoals: mortiercompagnie, transportcompagnie, geneeskundige compagnie, logistieke compagnie. Deze compagnieën hebben een afwijkende organisatiestructuur, wat komt door hun specialistische werk en taak.

Infanteriecompagnieën kunnen weer uitgebreid worden met specialistische groepen of secties vanuit andere (specialisten) compagnieën en pelotons. Infanteriecompagnieën kunnen weer toegevoegd worden aan (andere) compagnieën of bataljons. Deze uitbreidingen en toevoegingen van secties, groepen, pelotons of compagnieën wordt gedaan om te kunnen voldoen aan veeleisende en veelzijdige taken en opdrachten van het Korps Mariniers.

Belgisch legerBewerken

Bij het Belgische Ministerie van Defensie is compagnie (Cie) een militair eenheid onderleiding van compagniesstaf waar de compagniescommandant en de Compagnie Sergeant-Majoor (CSM). Een Cie is meestal een onderdeel van een bataljon/Wing of een regiment (Rgt) of Groepering (Gp) op bataljonsniveau. Bij het artilleriewapen spreken men over een batterij (BIJ), bij het lichte vliegwezen over een eskadrie, bij het cavaleriewapen over een eskadron (Esk) en bij de luchtmacht over een smaldeel.

 • Compagnie :
  • Compagniesstaf :
   • Compagniescommdant;
   • Compagnie Sergeant-Majoor
  • VIER Pelotons