Kapitein (rang)

militaire rang

Een kapitein, soms ook ritmeester (cavalerie) genoemd of hopman (burgerwacht), is in het leger van oudsher de bevelhebber van een militaire eenheid. De kapitein is een officier en wordt terzijde gestaan door één of twee plaatsvervangende officieren, de luitenants.

Kapitein der genie, ca. 1900

Tegenwoordig is de kapitein de hoogste subalterne officiersrang in Nederland. Daarboven staan de hoofd- en opperofficieren. België kent nog één hogere officiersrang, namelijk kapitein-commandant.

Zowel de Nederlandse Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee kennen de kapitein. De overeenkomstige rang bij de Koninklijke Marine is luitenant-ter-zee der tweede klasse oudste categorie, maar het Korps Mariniers gebruikt wel de rang van kapitein. De bij de marine bekende kapitein-ter-zee is een hogere rang en is gelijkwaardig aan de kolonel bij land- en luchtmacht.

Bij de cavalerie, het tank- en verkenningsonderdeel van de Nederlandse Koninklijke Landmacht, heet de rang ritmeester. In België wordt ook bij de cavalerie de rang van kapitein gebruikt.

Rangonderscheidingstekens bij de Nederlandse krijgsmacht bewerken

Koninklijke Marine Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marechaussee
Luitenant-ter-zee der tweede klasse oudste categorie
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Kapitein)
  Kapitein
Kapitein
(bij de cavalerie Ritmeester)
  Kapitein   Kapitein  

Rangonderscheidingstekens bij de Belgische krijgsmacht bewerken

Landcomponent Medische component Luchtcomponent Marinecomponent
Kapitein
Kapitein
  Kapitein
Kapitein
  Kapitein
Kapitein
  Luitenant-ter-zee
Kapitein
 

Officiersrangen bij de Nederlandse Krijgsmacht (van hoog naar laag) bewerken

Zie ook bewerken