Lijst van pausen

Wikimedia-lijst

Dit is een chronologische lijst van pausen van de Katholieke Kerk.

Paus Franciscus, de huidige paus

Toelichtingen bij de lijst bewerken

Titulatuur bewerken

De eerste bisschop van Rome die zichzelf paus noemde, was Siricius (384-399). Ook zijn voorgangers worden met terugwerkende kracht echter doorgaans[bron?] als paus aangeduid.

Paus en tegenpaus bewerken

Al sinds de 3e eeuw kwam het geregeld voor dat er meerdere pausen tegelijk waren. In deze gevallen erkent de Kerk een van de pausen als rechtmatig en reduceert de andere daarmee tot tegenpaus. In veel gevallen is echter niet eenduidig vast te stellen of een paus al dan niet rechtmatig was. Sommige pausen die in hun eigen tijd als rechtmatig golden, worden thans als tegenpaus beschouwd of om andere redenen niet meer meegerekend: zo heeft het Vaticaan in 1961 "Stefanus (II)" uit de lijst geschrapt.

Nummering bewerken

Door deze problematiek treden er in de nummering van de pausen verschillende onregelmatigheden op. Door het schrappen van Stefanus (II) moesten al zijn latere naamgenoten worden omgenummerd. In deze lijst worden ze genoemd met hun nieuwe nummer en tussen haakjes het oude nummer: Stefanus III (IV). Hetzelfde geldt voor de latere naamgenoten van Felix II, die thans als tegenpaus geldt: Felix III (IV), enzovoorts. De tegenpausen Alexander V en Johannes XVI worden in de nummering meegerekend. Daarom zijn er geen "legitieme" pausen van deze namen en gaat men dus van Alexander IV naar Alexander VI en van Johannes XV naar Johannes XVII. Een paus of tegenpaus Johannes XX bestaat door verwarring met de telling zelfs helemaal niet.

Een ander probleem is verwarring van namen door het overschrijven van oude geschriften. Zo kwam vroeger op lijsten een paus Donus II voor. Deze vermelding was echter het gevolg van verwarring van de naam "Donus" met de titel "dominus" (heer). In werkelijkheid was er maar één paus Donus. Het ontbreken van Martinus II en Martinus III op de lijst, die van Martinus I naar Martinus IV gaat, is dan weer te wijten aan verwarring met de naam Marinus. Van Marinus I en Marinus II nam men ooit aan dat ze ook Martinus heetten. Een geval apart is pausin Johanna, van wie men aanneemt dat ze nooit heeft bestaan en daarom hier noch als paus noch als tegenpaus is opgenomen.

Namen bewerken

Pausen bleven de eerste eeuwen ook na hun wijding hun doopnaam gebruiken. De eerste paus die zijn naam veranderde is, voor zover bekend, Johannes II (533-535). Hij heette eigenlijk Mercurius, maar de verwijzing naar de heidense god Mercurius werd ongepast geacht. Uit soortgelijke motieven handelden Johannes XII (955-964), eigenlijk Octavianus, en Johannes XIV (983–984), eigenlijk Petrus. Vanaf Gregorius V (996-999) en Silvester II (999-1003), die beiden een Germaanse naam hadden, werd het gebruikelijk dat pausen bij hun wijding een nieuwe naam aannamen. De laatste paus die zijn doopnaam behield was Adrianus VI (1522-1523), die Adriaan heette. Voor Franciscus, die in 2013 paus werd, was Lando (913-914) de laatste paus die een naam koos die niet door minstens één paus eerder was gedragen. Min of meer een uitzondering betreft Johannes Paulus I (1978), die twee eerder gebruikte namen combineerde.

De pauselijke namen worden in de meeste Europese talen vertaald indien er een plaatselijk equivalent bestaat. Zo heten de pausen genaamd Gregorius in het Engels Gregory, in het Duits Gregor, in het Frans Grégoire en in het Tsjechisch Řehoř. In veel niet-westerse talen worden de namen uit een andere taal gebruikt, zoals de Franse vormen in het Turks en de Spaanse in het Tagalog.

In het Nederlands worden in tegenstelling tot in de andere Germaanse talen vrijwel uitsluitend de Latijnse namen gebruikt. Nederlandse vormen als Gregoor (Gregorius), Urbaan (Urbanus), Steven (Stephanus), Bonifaas (Bonifatius), enzovoorts zijn in de negentiende eeuw in onbruik geraakt (zie de lijst van Nederlandse namen van pausen). Als werkelijk vernederlandste naam is thans alleen Nicolaas (Nicolaus) nog gangbaar. Voorts spelt men in het Nederlands doorgaans Johannes, Adrianus en Celestinus in plaats van Ioannes, Hadrianus en Coelestinus, en vervangt men ph door f, zoals in Stefanus voor Stephanus.

Ook in het Latijn komen variaties voor. Zo heetten de eerste drie pausen die nu Sixtus worden genoemd Xystus. Andere voorbeelden van variatie zijn Cono/Conon, Cletus/Anacletus en Deusdedit/Adeodatus. Daarnaast zijn er spellingsvariaties als Bonifatius/Bonifacius en Silvester/Sylvester. Zie voor specifieke naamgevingsproblemen de opmerkingen bij de desbetreffende pausen.

Statistiek bewerken

  • In totaal 308 pausen, van wie:
  • De meest voorkomende naam is Johannes (26 maal tot XXIII en tweemaal in de combinatie Johannes Paulus), waarbij VIII en XXIII dubbel voorkomen (rechtmatige en tegenpaus), XVI slechts door een tegenpaus werd gevoerd en XX niet voorkomt (zie paus Johannes XX). De tweede plaats delen de namen Gregorius en Benedictus (beide 18 maal tot XVI), gevolgd door Clemens (17 maal tot XIV) op de vierde plaats.
  • Het kortste pontificaat is dat van Urbanus VII, met dertien dagen in 1590. Tot het schrappen van Stefanus (II) in 1961 gold diens pontificaat met drie dagen als kortste.
  • Mede doordat de meeste pausen al op leeftijd zijn bij hun aantreden komen korte pontificaten, en daardoor ook Driepausenjaren vaak voor in de kerkgeschiedenis, zeker wanneer men niet alleen kalenderjaren, maar ook willekeurige periodes van twaalf maanden meerekent. Het eerste jaar met drie officiële pausen was 752, het laatste 1978. Er is zelfs één Vierpausenjaar geweest, namelijk 1276.
  • Het langste pontificaat is dat van de eerste paus, Petrus, die volgens historisch niet betrouwbare bronnen 34 of 37 jaar zou hebben geregeerd. Mensen die Petrus niet als paus meerekenen beschouwen het pontificaat van Pius IX, met 31 jaar, zeven maanden en 23 dagen van 1846 tot 1878, als langste.
  • H.: Heilige
  • Z.: Zalige
  • E.: Eerbiedwaardigheid
  • D.G.: Dienaar Gods

Lijst van pausen (33-heden) bewerken

1e–5e eeuw (33-499) bewerken

Zie ook Vroege christendom.

1e eeuw (33-107) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
1   H. Petrus 33 - 64/67
(31 à 34 jaar)
Bethsaida, Galilea Apostel van Jezus, van wie hij de sleutels tot het koninkrijk van God kreeg, volgens Matteüs 16:18-19. Geëxecuteerd door middel van kruisiging ondersteboven. Feestdag (Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus): 29 juni. Stoel van Sint-Pieter: 22 februari. Erkend door de Katholieke Kerk als de eerste bisschop van Rome (=paus), aangewezen door Christus.
2   H. Linus 64/67(?) - 76/79(?)
(~12 jaar)
Toscane Stelde eerste 15 bisschoppen in het westelijke Romeinse Rijk aan. Feestdag: 23 september.
3   H. Anacletus 76/79(?) - 88/92
(~12 à 13 jaar)
Rome, Romeinse Keizerrijk Ook Cletus genoemd, maar mogelijk was dit een andere persoon. Wijding van de eerste bisschoppen. Feestdag: 26 april.
4   H. Clemens I 88/92 - 97
(5 à 9 jaar)
Rome, Romeinse Keizerrijk Vaststelling ritus van het vormsel. Feestdag: 23 november.
5   H. Evaristus 97/99 - 105/107
(~8 jaar)
Bethlehem, Judea Grondlegger College van Kardinalen. Feestdag: 26 oktober.

2e eeuw (107-217) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
6   H. Alexander I 105/107 - 115/116
(9 à 10 jaar)
Rome  
7   H. Sixtus I
Xystus
115/116 - 125
(9 à 10 jaar)
Rome Feestdag: 6 april.
8   H. Telesforus
Telesphorus
125 - 136/138
(11 à 13 jaar)
Terranova da Sibari Richtlijnen voor de mis/invoering van de Vastentijd
9   H. Hyginus 136/138 - 140/142
(4 jaar)
Athene, Griekenland Kerken naar heiligen vernoemen/instelling van peetouders. Feestdag: 11 januari
10   H. Pius I 140/142 - 155
(13 à 15 jaar)
Aquileia Feestdag: 11 juli
11   H. Anicetus 155 - 166
(11 jaar)
Emesa, Syrië Paasviering/vervolging gnostici. Feestdag: 17 april
12   H. Soter
Soter(us)
c. 166 - 174/175
(~8 à 9 jaar)
Fondi Paasviering/zegening van huwelijken. Feestdag: 22 april
13   H. Eleuterus
Eleut(h)er(i)us
174/175 - 189
(14 à 15 jaar)
Nicopolis Vervolging gnostici. Feestdag: 6 mei
14   H. Victor I 189 - 198/199
(9 à 10 jaar)
Romeins Afrika Verkiezing bisschop van Rome tot machtigste man/Latijn wordt kerktaal
15   H. Zefyrinus
Zephyrinus
199 - 217
(18 jaar)
Rome Vervolging gnostici/invoering van de hostieschalen

3e eeuw (217-304) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
-   H. Hippolytus 217 - 235
(~18 jaar)
Rome Was de eerste tegenpaus
16   H. Calixtus I
Calixtus, Calistus
c. 217 - 222/223
(~5 à 6 jaar)
Iberisch Schiereiland Absolutie van alle zonden wordt mogelijk. Feestdag: 14 oktober
17   H. Urbanus I 222/223 - 230
(~7 à 8 jaar)
Rome  
18   H. Pontianus 21 juli 230
-
28 september 235
(5 jaar en 69 dagen)
Rome Einde schisma van Hippolytus. Ordening van de psalmen. Trad af na zijn verbanning naar Sardinië door Keizer Maximinus Thrax.
19   H. Anterus 21 november 235
-
3 januari 236
(43 dagen)
Petilia Policastro  
20   H. Fabianus 10 januari 236
-
20 januari 250
(14 jaar en 10 dagen)
Rome Zending naar Frankrijk. Feestdag: 20 januari.
-   Sedisvacatie 6/11 maart 251
(1 jaar en 45/50 dagen)
15 maanden zonder paus.
-   Novatianus maart 251 - 258
(~7 jaar)
  Tegenpaus
21   H. Cornelius 6/11 maart 251
-
juni 253
(2 jaar en ~3 maanden)
  Christenvervolging door Decius. Feestdag: 16 september.
22   H. Lucius I 25 juni 253
-
5 maart 254
(253 dagen)
Rome Christenvervolging door Valerianus I. Feestdag: 4 maart.
23   H. Stefanus I
Stephanus
12 mei 254
-
2 augustus 257
(3 jaar en 82 dagen)
Rome Schisma van Cyprianus over ketterdoop. Feestdag: 2 augustus.
24   H. Sixtus II
Xystus
30/31 augustus 257
-
6 augustus 258
(340/341 dagen)
Griekenland Verzoeningspoging met betrekking tot ketterdoop.
-   Sedisvacatie 6 augustus 258
-
22 juli 259
(350 dagen)
9 maanden zonder paus.
25   H. Dionysius 22 juli 259
-
26 december 268
(9 jaar en 157 dagen)
Griekenland Verzoening ruzie over ketterdoop. Feestdag: 26 december.
26   H. Felix I 5 januari 269
-
30 december 274
(5 jaar en 359 dagen)
Rome  
27   H. Eutychianus 4 januari 275
-
7 december 283
(8 jaar en 337 dagen)
   
28   H. Cajus 17 december 283
-
22 april 296
(12 jaar en 127 dagen)
  Leken kunnen geen bisschop worden. Feestdag: 22 april.
29   H. Marcellinus 30 juni 296
-
1 april 304
(7 jaar en 276 dagen)
  Hoogtepunt christenvervolging. Feestdag: 26 april.

4e eeuw (304-401) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
-   Sedisvacatie 1 april 304
-
308
4 jaar zonder paus.
30   H. Marcellus I 308 - 309
(~1 jaar)
  Verplichting celibaat.
31   H. Eusebius c. 309 - c. 310
(~1 jaar)
   
32   H. Miltiades
Miltiades, Melchiades
2 juli 311
-
10 januari 314
(2 jaar en 192 dagen)
Afrika Eerste paus na het einde van de christenvervolgingen. Edict van Milaan. Concilie van Arles
33   H. Silvester I 31 januari 314
-
31 december 335
(21 jaar en 334 dagen)
Sant'Angelo a Scala, Avellino Concilie van Nicea I. Gebruik geloofsbelijdenis. Concilie van Antiochië. Feestdag: 31 december.
34   H. Marcus 18 januari 336
-
7 oktober 336
(263 dagen)
Rome Eerste religieuze kalender. Feestdag: 7 oktober.
35   H. Julius I 6 februari 337
-
12 april 352
(15 jaar en 66 dagen)
Rome Concilie van Sardica.
36   H. Liberius 17 mei 352
-
24 september 366
(14 jaar en 130 dagen)
  Concilie van Arles. Concilie van Milaan. Concilie van Sirmium. Concilie van Alexandrië. Vroegste paus die nog niet gecanoniseerd is door de Roomse Kerk
-   Felix II 355
-
22 november 365
(~10 jaar)
  Tegenpaus, wordt toch soms als paus beschouwd.
37   H. Damasus I 1 oktober 366
-
11 december 384
(18 jaar en 71 dagen)
Idanha-a-Velha, Portugal Concilie van Constantinopel I. Concilie van Laodicea
-   Ursinus 366 - 367
(~1 jaar)
  Tegenpaus.
38   H. Siricius 11 december 384
-
26 november 399
(14 jaar en 350 dagen)
   
39   H. Anastasius I 27 november 399
-
19 december 401
(2 jaar en 22 dagen)
   

5e eeuw (401-499) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
40   H. Innocentius I 22 december 401
-
12 maart 417
(15 jaar en 80 dagen)
   
41   H. Zosimus 18 maart 417
-
26 december 418
(1 jaar en 283 dagen)
Mesoraca Verwerping van het pelagianisme.
42   H. Bonifatius I 28/29 december 418
-
4 september 422
(3 jaar en 249/250 dagen)
   
-   Eulalius december 418
-
3 april 419
(~4 maanden)
  Tegenpaus
43   H. Celestinus I
Coelestinus
10 september 422
-
27 juli 432
(9 jaar en 321 dagen)
Rome, West-Romeinse Rijk Concilie van Efeze
44   H. Sixtus III 31 juli 432
-
maart/augustus 440
(7 jaar en ~7 à ~12 maanden)
   
45   H. Leo I 29 september 440
-
10 november 461
(21 jaar en 42 dagen)
Rome, West-Romeinse Rijk Overtuigde Attila de Hun om af te zien van een invasie in Italië. Concilie van Chalcedon. Feestdag: 10 november.
46   H. Hilarius 19 november 461
-
29 februari 468
(6 jaar en 102 dagen)
Sardinia  
47   H. Simplicius 3 maart 468
-
10 maart 483
(15 jaar en 7 dagen)
Tivoli Val West-Romeinse Rijk
48   H. Felix II (Felix III) 13 maart 483
-
1 maart 492
(8 jaar en 354 dagen)
Rome, West-Romeinse Rijk Soms ook wel Felix III genoemd. Schisma van Acacius.
49   H. Gelasius I 1 maart 492
-
21 november 496
(4 jaar en 265 dagen)
Afrika Canon van de Bijbel
50   Anastasius II 24 november 496
-
19 november 498
(1 jaar en 360 dagen)
   
51   H. Symmachus 22 november 498
-
19 juli 514
(15 jaar en 239 dagen)
Sardinië  
-   Laurentius 22 november 498
-
1 maart 499
(99 dagen)
  Tegenpaus

6e–10e eeuw (502-1003) bewerken

6e eeuw (502-604) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
-   Laurentius 502 - 506
(~4 jaar)
  Tweede periode als tegenpaus
52   H. Hormisdas 20 juli 514
-
19 juli 523
(8 jaar en 364 dagen)
Frosinone, Zuidelijk Latium Vader van paus Silverius
53   H. Johannes I
Ioannes
Giovanni
13 augustus 523
-
18 mei 526
(2 jaar en 278 dagen)
Toscana  
54   H. Felix III (Felix IV)
Felice
13 juli 526
-
22 september 530
(4 jaar en 71 dagen)
Samnium Soms ook Felix IV genoemd
-   Dioscurus 22 september 530
-
14 oktober 530
(22 dagen)
  Tegenpaus
55   Bonifatius II
Bonifacio
22 september 530
-
17 oktober 532
(2 jaar en 25 dagen)
Rome, zoon van Ostrogotische ouders  
56   Johannes II
Ioannes
Mercurio
2 januari 533
-
8 mei 535
(2 jaar en 126 dagen)
Rome Eerste paus die niet zijn eigen naam behield. Dit omdat Mercurius een Romeinse god was.
57   H. Agapetus I
Agapito
13 mei 535
-
22 april 536
(345 dagen)
Rome, Ostrogotische Rijk Feestdag: 22 april en 20 september.
58   H. Silverius 1 juni 536
-
11 november 537
(1 jaar en 163 dagen)
  Verbannen; Feestdag: 20 juni, zoon van paus Hormisdas
59   Vigilius 29 maart 537
-
7 juni 555
(18 jaar en 70 dagen)
Rome Vijand van Silverius. Concilie van Constantinopel II
60   Pelagius I 16 april 556
-
4 maart 561
(4 jaar en 322 dagen)
Rome  
61   Johannes III
Ioannes
Catelinus
17 juli 561
-
13 juli 574
(12 jaar en 361 dagen)
Rome, Oost-Romeinse Rijk  
62   Benedictus I 2 juni 575
-
30 juli 579
(4 jaar en 58 dagen)
   
63   Pelagius II 26 november 579
-
7 februari 590
(10 jaar en 73 dagen)
Rome  
64   H. Gregorius I, O.S.B.
(Gregorius de Grote)
Gregorio
3 september 590
-
12 maart 604
(13 jaar en 191 dagen)
Rome De eerste die de titels "servus servorum Dei" en "pontifex maximus" droeg. Feestdag: 3 september.

7e eeuw (604-701) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
65   Sabinianus 13 september 604
-
22 februari 606
(1 jaar en 162 dagen)
Blera  
66   Bonifatius III
Bonifacio
19 februari 607
-
12 november 607
(266 dagen)
Rome  
67   H. Bonifatius IV, O.S.B.
Bonifacio
25 augustus 608
-
8 mei 615
(6 jaar en 256 dagen)
Marsi Eerste paus die dezelfde naam koos als die van zijn voorganger.
68   H. Adeodatus I
Deusdedit
19 oktober 615
-
8 november 618
(3 jaar en 20 dagen)
Rome Soms ook Deusdedit genoemd, vandaar dat paus Adeodatus II soms ook wel Adeodatus genoemd wordt, zonder nummer.
69   Bonifatius V
Bonifacio
23 december 619
-
25 oktober 625
(5 jaar en 306 dagen)
Napels  
70   Honorius I
Onorio
27 oktober 625
-
12 oktober 638
(12 jaar en 350 dagen)
Campania Bij het Concilie van Constantinopel III (680) als ketter benoemd en vervloekt.
71   Severinus
Severino
oktober 638
-
2 augustus 640
(1 jaar en ~10 maanden)
Rome  
72   Johannes IV
Ioannes
Ivan
24 december 640
-
12 oktober 642
(1 jaar en 292 dagen)
Zadar, Dalmatia, Byzantijnse Rijk  
73   Theodorus I 24 november 642
-
14 mei 649
(6 jaar en 171 dagen)
Jeruzalem  
74   H. Martinus I
Martino
juli 649
-
16 september 655
(6 jaar, ~2 maanden)
Nabij Todi, Umbria, Byzantijnse Rijk Feestdag: 12 november.
75   H. Eugenius I
Eugenio
10 augustus 654
-
2 juni 657
(2 jaar en 296 dagen)
Rome Werd op 10 augustus 654 geïnstalleerd als tegenpaus. Na de dood van paus Martinus I werd hij de officiële paus.
76   H. Vitalianus 30 juli 657
-
27 januari 672
(14 jaar en 181 dagen)
Segni, Byzantijnse Rijk  
77   Adeodatus II, O.S.B. 11 april 672
-
17 juni 676
(4 jaar en 67 dagen)
Rome Soms ook paus Adeodatus (zonder nummer) genoemd, indien paus Adeodatus I Deusdedit wordt genoemd.
78   Donus 2 november 676
-
11 april 678
(1 jaar en 160 dagen)
Rome  
79   H. Agatho 27 juni 678
-
10 januari 681
(2 jaar en 197 dagen)
Sicilië Concilie van Constantinopel III.
80   H. Leo II
Leo
17 augustus 682
-
3 juli 683
(320 dagen)
Sicilië Feestdag: 3 juli
81   H. Benedictus II
Benedetto
26 juni 684
-
8 mei 685
(316 dagen)
Rome Feestdag: 7 mei
82   Johannes V
Ioannes
12 juli 685
-
2 augustus 686
(1 jaar en 21 dagen)
Syrië  
83   Conon 21 oktober 686
-
22 september 687
(336 dagen)
   
-   Theodorus II september 687
-
december 687
(~3 maanden)
  Tegenpaus.
-   Paschalis I december 687
-
692
  Tegenpaus.
84   H. Sergius I 15 december 687
-
8 september 701
(13 jaar en 267 dagen)
Sicilië  

8e eeuw (701-816) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
85   Johannes VI
Ioannes
Ιωάννης
30 oktober 701
-
11 januari 705
(3 jaar en 73 dagen)
Griekenland  
86   Johannes VII
Ioannes
Ιωάννης
1 maart 705
-
18 oktober 707
(2 jaar en 231 dagen)
Rossano, Calabrië Tweede paus die dezelfde naam draagt als zijn directe voorganger.
87   Sisinnius 15 januari 708
-
4 februari 708
(20 dagen)
Syrië  
88   Constantijn I
Constantinus
25 maart 708
-
9 april 715
(7 jaar en 15 dagen)
Syrië De laatste paus tot aan Johannes Paulus II in 2001 die tijdens het pontificaat Griekenland bezocht.
89   H. Gregorius II
Gregorio
19 mei 715
-
11 februari 731
(15 jaar en 268 dagen)
Rome Feestdag: 11 februari
90   H. Gregorius III 18 maart 731
-
28 november 741
(10 jaar en 255 dagen)
Syrië Derde paus die dezelfde naam droeg als zijn directe voorganger.
91   H. Zacharias dec 741 - 14/22 maart 752
(10 jaar en 102/110 dagen)
Santa Severina, Calabrië Feestdag: 15 maart.
-   Stefanus (II)
Stephanus
23 maart 752
-
25 maart 752
(2 dagen, is nooit begonnen aan zijn pontificaat)
  Ook Stefanus II genoemd. Stierf drie dagen na zijn verkiezing, en vóór zijn inhuldiging als paus. Sommige lijsten nemen deze "paus" nog steeds op. Het Vaticaan verwijderde zijn naam in 1961 van de lijst, zodat hij sindsdien door de Katholieke Kerk niet meer als paus wordt gezien.
92   Stefanus II (Stefanus III)
Stephanus
26 maart 752
-
26 april 757
(5 jaar en 31 dagen)
  Soms ook Stefanus III genoemd.
93   H. Paulus I
Paolo
29 mei 757
-
28 juni 767
(10 jaar en 30 dagen)
Rome  
-   Constantijn II
Constantinus
28 juni 767
-
6 augustus 768
(1 jaar en 39 dagen)
  Tegenpaus.
-   Filippus 31 juli 768
(1 dag)
  Tegenpaus.
94   Stefanus III (Stefanus IV)
Stephanus
Stefano
1/7 augustus 767
-
24 januari 772
(4 jaar en 170/176 dagen)
Sicilië Soms ook Stefanus IV genoemd.
95   Adrianus I
Adriano
1 februari 772
-
26 december 795
(23 jaar en 328 dagen)
Rome Concilie van Nicea II
96   H. Leo III
Leo
26 december 795
-
12 juni 816
(20 jaar en 169 dagen)
Rome Kroonde Karel de Grote tot keizer van wat uiteindelijk het Heilige Roomse Rijk zou worden.

9e eeuw (816-903) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
97   H. Stefanus IV (Stefanus V)
Stephanus
12 juni 816
-
24 januari 817
(226 dagen)
  Soms ook Stefanus V genoemd.
98   H. Paschalis I
Pasquale
25 januari 817
-
11 februari 824
(7 jaar en 17 dagen)
Rome  
99   Eugenius II 8 mei 824
-
augustus 827
(3 jaar en ~3 maanden)
Rome  
100   Valentinus augustus 827
-
september 827
(~1 maand)
Rome  
101   Gregorius IV oktober 827
-
januari 844
(~17 jaar)
Rome  
102   Sergius II januari 844
-
7 januari 847
(~3 jaar)
Rome  
-   Johannes VIII
Ioannes
januari 844
(enkele dagen)
  Tegenpaus.
103   H. Leo IV, O.S.B. januari 847
-
17 juli 855
(8 jaar en ~6 maanden)
Rome  
-   Anastasius III 855
(<1 jaar)
  Tegenpaus.
104   Benedictus III 29 september 855
-
7 april 858
(~3 jaar)
Rome  
105   H. Nicolaas I
(Nicolaas de Grote)
Nicolaus
24 april 858
-
13 november 867
(9 jaar en 203 dagen)
Rome  
106   Adrianus II
Hadrianus
14 december 867
-
14 december 872
(5 jaar en 0 dagen)
Rome  
107   Johannes VIII
Ioannes
14 december 872
-
16 december 882
(10 jaar en 2 dagen)
Rome  
108   Marinus I 16 december 882
-
15 mei 884
(1 jaar en 151 dagen)
Rome Soms onterecht ook wel Martinus II genoemd.
109   H. Adrianus III
Hadrianus
17 mei 884
-
c. september 885
(1 jaar en ~8 maanden)
Rome  
110   Stefanus V (Stefanus VI)
Stephanus
885
-
14 september 891
(~6 jaar)
Rome Ook Stefanus VI genoemd.
111   Formosus 19 september 891
-
4 april 896
(4 jaar en 198 dagen)
Ostia Postuum geëxecuteerd naar aanleiding van de Kadaversynode
112   Bonifatius VI 4 april 896
-
19 april 896
(15 dagen)
Rome  
113   Stefanus VI (Stefanus VII)
Stephanus (Septimus)
22 mei 896
-
augustus 897
(1 jaar en ~3 maanden)
  Ook Stefanus VII genoemd.
114   Romanus
Romano
augustus 897
-
november 897
(~ 2 maanden)
Gallese, Rome  
115   Theodorus II december 897
(<1 maand)
Rome  
116   Johannes IX, O.S.B.
Ioannes
januari 898
-
januari 900
(~2 jaar)
Tivoli  
-   Sergius III 898
(<1 jaar)
  Tegenpaus.
117   Benedictus IV 900 - 903
(~3 jaar)
Rome  

10e eeuw (903-1003) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
118   Leo V juli 903
-
september 903
(~2 maanden)
Ardea  
-   Christoforus
Christophorus
oktober 903
-
januari 904
(~3 maanden)
  Tegenpaus.
119   Sergius III 29 januari 904
-
14 april 911
(7 jaar en 75 dagen)
Rome Begin van de "Saeculum obscurum"
120   Anastasius III april 911
-
juni 913
(2 jaar en ~2 maanden)
Rome  
121   Lando juli/augustus 913
-
februari/maart 914
(~5 maanden)
Sabina Laatste paus tot Johannes Paulus I (1978) met een unieke naam, en de laatste tot Franciscus (2013) met een geheel unieke naam.
122   Johannes X
Ioannes
maart 914
-
mei 928
(14 jaar en ~2 maanden)
Romagna  
123   Leo VI mei 928
-
december 928
(~7 maanden)
Rome  
124   Stefanus VII (Stefanus VIII)
Stephanus
december 928
-
februari 931
(2 jaar en ~2 maanden)
Rome Ook Stefanus VIII genoemd.
125   Johannes XI
Ioannes
februari/maart 931
-
december 935
(4 jaar en ~10 maanden)
Rome  
126   Leo VII, O.S.B. 3 januari 936
-
13 juli 939
(3 jaar en 191 dagen)
   
127   Stefanus VIII (Stefanus IX)
Stephanus
14 juli 939
-
oktober 942
(3 jaar en ~3 maanden)
Rome Ook Stefanus IX genoemd.
128   Marinus II 30 oktober 942
-
mei 946
(3 jaar en ~7 maanden)
Rome Soms ook onterecht Martinus III genoemd.
129   Agapetus II 10 mei 946
-
december 955
(9 jaar en ~7 maanden)
Rome  
130   Johannes XII
Ioannes
Octavianus
16 december 955
-
14 mei 964
(8 jaar en 150 dagen)
Rome Afgezet in 963 door Keizer Otto. Einde van de "Saeculum obscurum"
131   Benedictus V 22 mei 964
-
23 juni 964
(32 dagen)
Rome Gekozen na de dood van Johannes XII door de bevolking van Rome, tegenover hem stond Leo VIII die door Keizer Otto werd benoemd. Benedictus accepteerde zijn afzetting in 964, waardoor Leo de enige paus werd.
132   Leo VIII juli 964
-
1 maart 965
(~7 maanden)
Rome Gekozen door Keizer Otto in 963 als tegenpaus van Johannes XII en Benedictus V. Nadat laatstgenoemde vrijwillige afstand had gedaan van de zetel werd hij de officiële paus.
133   Johannes XIII
Ioannes
1 oktober 965
-
6 september 972
(6 jaar en 341 dagen)
Rome  
134   Benedictus VI 19 januari 973
-
juni 974
(1 jaar en ~5 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat Afgezet en vermoord
-   Bonifatius VII oktober 974
(~1 maand)
  Tegenpaus.
135   Benedictus VII oktober 974
-
10 juli 983
(8 jaar en ~9 maanden)
Rome  
136   Johannes XIV
Ioannes
Pietro Campanora
december 983
-
20 augustus 984
(~8 maanden)
Pavia  
-   Bonifatius VII 20 augustus 984
-
20 juli 985
(334 dagen)
  Tweede periode als tegenpaus.
137   Johannes XV
Ioannes
augustus 985
-
maart 996
(10 jaar en ~7 maanden)
Rome  
138   Gregorius V
Bruno van Karinthië
3 mei 996
-
18 februari 999
(2 jaar en 291 dagen)
Duitsland, Heilige Roomse Rijk Eerste Duitse paus
  Johannes XVI
Ioannes
997
-
februari 998
(~1 jaar)
  Tegenpaus.
139   Silvester II
Gerbert d'Aurillac
2 april 999
-
12 mei 1003
(4 jaar en 40 dagen)
Auvergne, Frankrijk Eerste Franse paus

11e–15e eeuw (1003-1503) bewerken

11e eeuw (1003-1101) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen
140   Johannes XVII
Ioannes
Sicco
juni 1003
-
6 december 1003
(~6 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat  
141   Johannes XVIII
Ioannes
Giovanni Fasano; Phasianus
25 december 1003
-
juli 1009
(5 jaar en ~7 maanden)
Rapagnano, Kerkelijke Staat  
142   Sergius IV
Pietro Boccapecora
31 juli 1009
-
12 mei 1012
(2 jaar en 286 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
143   Benedictus VIII
Theophylactus II
18 mei 1012
-
9 april 1024
(11 jaar en 327 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
-   Gregorius VI mei 1012
-
25 december 1012
(~7 maanden)
  Tegenpaus
144   Johannes XIX
Ioannes
Romanus
april/mei 1024
-
20 oktober 1032
(8 jaar en ~5 a ~6 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat  
145   Benedictus IX
Theophylactus III
1032 - 1044
(~12 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Eerste termijn
146   Silvester III
Johannes van Sabina
1045
(<1 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Validiteit van de verkiezing is twijfelachtig. Wordt soms gezien als tegenpaus. Afgezet.
147   Benedictus IX
Theophylactus III
1045 - 1046
(~1 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Tweede termijn, afgezet.
148   Gregorius VI
Johannes Gratianus
april/mei 1045
-
20 december 1046
(1 jaar en ~7 a ~8 maanden)
Rome, Kerkelijke Staat Afgezet
149   Clemens II
Suidger
24 december 1046
-
9 oktober 1047
(289 dagen)
Hornburg, Heilige Roomse Rijk Aangewezen door Hendrik III; kroonde Hendrik III tot keizer van het Heilig Romeinse Rijk.
150   Benedictus IX
Theophylactus III
november 1047
-
1048
(<1 jaar)
Rome, Kerkelijke Staat Derde en laatste termijn. Afgezet en geëxcommuniceerd.
151   Damasus II
Poppo
17 juli 1048
-
9 augustus 1048
(23 dagen)
Pildenau, Heilige Roomse Rijk  
152   H. Leo IX
Bruno
12 februari 1049
-
19 april 1054
(5 jaar en 66 dagen)
Eguisheim, Heilige Roomse Rijk Begin Oost-Westschisma.
153   Victor II
Gebhard
13 april 1055
-
28 juli 1057
(2 jaar en 106 dagen)
Koninkrijk Duitsland, Heilige Roomse Rijk  
154   Stefanus IX (Stefanus X), O.S.B.
Stephanus
Frédéric de Lorraine
2 augustus 1057
-
29 maart 1058
(239 dagen)
Lotharingen, Heilige Roomse Rijk Soms ook wel Stefanus X genoemd.
155   Nicolaas II
Nicolaus
Gérard de Bourgogne
6 december 1058
-
27 juli 1061
(2 jaar en 233 dagen)
Château de Chevron, Koninkrijk Bourgondië  
-   Benedictus X
Giovanni Mincio van Tusculum
4 april 1058
-
18 januari 1059
(289 dagen)
  Tegenpaus
156   Alexander II
Anselmo da Baggio
30 september 1061
-
21 april 1073
(11 jaar en 203 dagen)
Milaan, Italië, Heilige Roomse Rijk  
-   Honorius II
Pietro Cadalus van Parma
28 oktober 1061
-
30 mei 1072
(10 jaar en 218 dagen)
  Tegenpaus
157   H. Gregorius VII, O.S.B.
Hildebrand
22 april 1073
-
25 mei 1085
(12 jaar en 33 dagen)
Sovana, Italië, Heilige Roomse Rijk Privilegeerde de titel "Papa" voor de Bisschop van Rome.
-   Clemens III
Wibert van Ravenna
25 juni 1080
-
8 september 1100
(20 jaar en 75 dagen)
  Tegenpaus
158   Z. Victor III, O.S.B.
Desiderio; Desiderius; Dauferius
24 mei 1086
-
16 september 1087
(1 jaar en 115 dagen)
Benevento, Hertogdom Benevento  
159   Z. Urbanus II, O.S.B.
Odo van Lagery
12 maart 1088
-
29 juli 1099
(11 jaar en 139 dagen)
Lagery, Frankrijk Eerste Kruistocht.
160   Paschalis II, O.S.B.
Raniero
13 augustus 1099
-
21 januari 1118
(18 jaar en 161 dagen)
Bleda, Kerkelijke Staat  
-   Theodorik
Theodoricus
8 september 1100
-
januari 1101
(~4 maanden)
  Tegenpaus

12e eeuw (1101-1216) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
-   Albert
Albertus
Albert van Sabina
januari 1101
-
april/mei 1101
(105 dagen)
  Tegenpaus
- Silvester IV
Maginulf
18 november 1105
-
11 april 1111
(5 jaar en 144 dagen)
  Tegenpaus
161   Gelasius II, O.S.B.
Giovanni Coniulo
24 januari 1118
-
28 januari 1119
(1 jaar en 4 dagen)
Gaeta, Capua  
-   Gregorius VIII
Mauritius Burdinus
10 maart 1118
-
22 april 1121
(3 jaar en 43 dagen)
  Tegenpaus
162   Calixtus II
Guido
2 februari 1119
-
13 december 1124
(5 jaar en 315 dagen)
Quingey, Vrijgraafschap Bourgondië Concilie van Lateranen I
163   Honorius II, Can.Reg.
Lamberto Scannabecchi
15 december 1124
-
13 februari 1130
(5 jaar en 60 dagen)
Fiagnano, Kerkelijke Staat  
-   Celestinus II
Coelestinus
Tebaldo Buccapecus
16 december 1124
(1 dag)
  Tegenpaus
164   Innocentius II, Can.Reg.
Gregorio Papareschi
14 februari 1130
-
24 september 1143
(13 jaar en 222 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat Concilie van Lateranen II
-   Anacletus II
Pietro Pierleoni
14 februari 1130
-
25 januari 1138
(7 jaar en 345 dagen)
  Tegenpaus
-   Victor IV
Gregorio Conti van Ceccano
maart 1138
-
mei 1138
(~2 maanden)
  Tegenpaus
165   Celestinus II
Coelestinus
Guido
26 september 1143
-
8 maart 1144
(164 dagen)
Città di Castello, Kerkelijke Staat  
166   Lucius II, Can.Reg.
Gerardo Caccianemici dal Orso
12 maart 1144
-
15 februari 1145
(340 dagen)
Bologna, Kerkelijke Staat  
167   Z. Eugenius III, O.Cist.
Bernardo da Pisa
15 februari 1145
-
8 juli 1153
(8 jaar en 143 dagen)
Pisa, Republiek Pisa Tweede Kruistocht.
168   Anastasius IV
Corrado Demetri della Suburra
8 juli 1153
-
3 december 1154
(1 jaar en 148 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
169   Adrianus IV, Can.Reg.
Hadrianus
Nicholas Breakspear
4 december 1154
-
1 september 1159
(4 jaar en 271 dagen)
Abbots Langley, Hertfordshire, Koninkrijk Engeland De eerste en tot op heden enige Engelse paus.
170   Alexander III
Rolando
7 september 1159
-
30 augustus 1181
(21 jaar en 357 dagen)
Siena, Koninkrijk Italië Concilie van Lateranen III
-   Victor IV
Octaviano de Montecello
4 oktober 1159
-
20 april 1164
(4 jaar en 199 dagen)
  Tegenpaus
-   Paschalis III
Guido van Crema
1164
-
20 september 1168
(~4 jaar)
  Tegenpaus
-   Calixtus III
Johannes van Struma
september 1168
-
29 augustus 1178
(9 jaar en ~11 maanden)
  Tegenpaus
-   Innocentius III
Lando van Sezze
29 september 1179
-
januari 1180
(~4 maanden)
  Tegenpaus
171   Lucius III
Ubaldo
1 september 1181
-
25 november 1185
(4 jaar en 85 dagen)
Lucca, Koninkrijk Italië  
172   Urbanus III
Uberto Crivelli
25 november 1185
-
19 oktober 1187
(1 jaar en 328 dagen)
Cuggiono, Koninkrijk Italië  
173   Gregorius VIII, Can.Reg.
Alberto di Morra
21 oktober 1187
-
17 december 1187
(57 dagen)
Benevento, Koninkrijk Italië Aankondiging van de Derde Kruistocht
174   Clemens III
Paolo Scolari
19 december 1187
-
20 maart 1191
(3 jaar en 91 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
175   Celestinus III
Coelestinus
Giacinto Bobone
21 maart 1191
-
8 januari 1198
(6 jaar en 293 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat  
176   Innocentius III
Lothario dei Conti di Segni
8 januari 1198
-
16 juli 1216
(18 jaar en 190 dagen)
Gavignano, Kerkelijke Staat Concilie van Lateranen IV. Vierde Kruistocht. Kinderkruistocht.  

13e eeuw (1216-1303) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
177   Honorius III
Cencio
18 juli 1216
-
18 maart 1227
(10 jaar en 243 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat Vijfde Kruistocht.  
178   Gregorius IX
Ugolino dei Conti di Segni
19 maart 1227
-
22 augustus 1241
(14 jaar en 156 dagen)
Anagni, Kerkelijke Staat Zesde Kruistocht  
179   Celestinus IV
Coelestinus
Goffredo Castiglioni
25 oktober 1241
-
10 november 1241
(16 dagen)
Milaan, Koninkrijk Italië Stierf voor zijn inzegening.  
-   Sedisvacatie 10 november 1241
-
25 juni 1243
(1 jaar en 227 dagen)
 
180   Innocentius IV
Sinibaldo Fieschi
25 juni 1243
-
7 december 1254
(11 jaar en 165 dagen)
Genua, Republiek Genua Eerste concilie van Lyon. Zevende Kruistocht.  
181   Alexander IV
Rinaldo dei Conti di Jenne
12 december 1254
-
25 mei 1261
(6 jaar en 164 dagen)
Jenne, Kerkelijke Staat    
182   Urbanus IV
Jacques Pantaléon
29 augustus 1261
-
2 oktober 1264
(3 jaar en 34 dagen)
Troyes, Graafschap Champagne, Frankrijk    
183   Clemens IV
Gui Faucoi
5 februari 1265
-
29 november 1268
(3 jaar en 298 dagen)
Saint-Gilles, Languedoc, Frankrijk    
-   Sedisvacatie 29 november 1268
-
1 september 1271
(2 jaar en 276 dagen)
Bijna drie jaar zonder paus door onenigheid tussen de kardinalen. Achtste Kruistocht.
184   Z. Gregorius X
Tebaldo Visconti
1 september 1271
-
10 januari 1276
(4 jaar en 131 dagen)
Piacenza, Koninkrijk Italië Tweede concilie van Lyon. Negende (en laatste) Kruistocht. Invoering van het Conclaaf  
185   Z. Innocentius V, O.P.
Pierre de Tarentaise
21 januari 1276
-
22 juni 1276
(153 dagen)
Savoy, Heilige Roomse Rijk    
186   Adrianus V
Hadrianus
Ottobuono Fieschi
11 juli 1276
-
18 augustus 1276
(38 dagen)
Genua, Republiek Genua    
187   Johannes XXI
Ioannes Vicesimus Primus
Pedro Julião (soms ook wel: Petrus Hispanus en Pedro Hispano)
8 september 1276
-
20 mei 1277
(254 dagen)
Lissabon, Portugal Door verwarring over de nummering bij de pausen met de naam Johannes in de 13e eeuw, was er geen Johannes XX. Deze paus koos ervoor om de XX over te slaan en zichzelf Johannes XXI te noemen. Hij wilde een fout corrigeren die men toen dacht dat die bestond tussen de pausen Johannes XV tot XIX.  
188   Nicolaas III
Nicolaus
Giovanni Gaetano Orsini
25 november 1277
-
22 augustus 1280
(2 jaar en 271 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat    
189   Martinus IV
Simon de Brion
22 februari 1281
-
28 maart 1285
(4 jaar en 34 dagen)
Meinpicien, Touraine, Frankrijk    
190   Honorius IV
Giacomo Savelli
2 april 1285
-
3 april 1287
(2 jaar en 1 dagen)
Rome, Kerkelijke Staat    
191   Nicolaas IV, O.F.M.
Nicolaus
Girolamo Masci
22 februari 1288
-
4 april 1292
(4 jaar en 42 dagen)
Lisciano, Kerkelijke Staat    
-   Sedisvacatie 4 april 1292
-
5 juli 1294
(2 jaar en 92 dagen)
Twee jaar zonder paus door onenigheid tussen de kardinalen.
192   H. Celestinus V, O.S.B.
Coelestinus
Pietro da Morrone
5 juli 1294
-
13 december 1294
(161 dagen)
Sant'Angelo Limosano, Koninkrijk Sicilië Trad vrijwillig uit het pontificaat.  
193   Bonifatius VIII
Benedetto Caetani
24 december 1294
-
11 oktober 1303
(8 jaar en 291 dagen)
Anagni, Kerkelijke Staat    

14e eeuw (1303-1423) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
194   Z. Benedictus XI, O.P.
Niccolò Boccasini
22 oktober 1303
-
7 juli 1304
(259 dagen)
Treviso    
195   Clemens V
Bertrand de Got
5 juni 1305
-
20 april 1314
(8 jaar en 319 dagen)
Villandraut, Gascogne, Frankrijk Paus in Avignon. Concilie van Vienne.  
-   Sedisvacatie 20 april 1314
-
7 augustus 1316
(2 jaar en 109 dagen)
Twee jaar zonder paus door onenigheid tussen de kardinalen
196   Johannes XXII
Ioannes Vicesimus
Jacques d'Euse; Jacques Duèse
7 augustus 1316
-
4 december 1334
(18 jaar en 119 dagen)
Cahors, Quercy, Frankrijk Paus in Avignon.  
-   Nicolaas V
Nicolaus
Pietro Rainalducci
12 mei 1328
-
25 juli 1330
(2 jaar en 74 dagen)
  Tegenpaus in Avignon.
197   Benedictus XII, O.Cist.
Jacques Fournier
20 december 1334
-
25 april 1342
(7 jaar en 126 dagen)
Saverdun, Graafschap Foix, Frankrijk Paus in Avignon.  
198   Clemens VI, O.S.B.
Pierre Roger
7 mei 1342
-
6 december 1352
(10 jaar en 213 dagen)
Maumont, Limousin, Frankrijk Paus in Avignon.  
199   Innocentius VI
Étienne Aubert
18 december 1352
-
12 september 1362
(9 jaar en 268 dagen)
Les Monts, Limousin, Frankrijk Paus in Avignon.  
200   Z. Urbanus V, O.S.B.
Guillaume (de) Grimoard
28 september 1362
-
19 december 1370
(8 jaar en 82 dagen)
Grizac, Languedoc, Frankrijk Paus in Avignon.  
201   Gregorius XI
Pierre Roger de Beaufort
30 december 1370
-
27 maart 1378
(7 jaar en 87 dagen)
Maumont, Limousin, Frankrijk Paus in Avignon; keerde terug naar Rome. Laatste Franse paus.  
202   Urbanus VI
Bartolomeo Prignano
8 april 1378
-
15 oktober 1389
(11 jaar en 190 dagen)
Napels, Koninkrijk Napels Begin Westers Schisma.  
-   Clemens VII
Robert van Genève
20 september 1378
-
16 september 1394
(15 jaar en 361 dagen)
  Tegenpaus in Avignon.
203   Bonifatius IX
Pietro Tomacelli
2 november 1389
-
1 oktober 1404
(14 jaar en 334 dagen)
Napels, Koninkrijk Napels    
-   Benedictus XIII
Pedro de Luna
11 oktober 1394
-
23 mei 1423
(28 jaar en 224 dagen)
  Tegenpaus in Avignon.

15e eeuw (1404-1503) bewerken

  • De geboortedata van de pausen tot en met Innocentius VIII zijn onzeker. Bij deze pausen is de laagst mogelijke leeftijd weergegeven.
Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
204   Innocentius VII
Cosimo Gentile Migliorati
17 oktober 1404
-
6 november 1406
(2 jaar en 20 dagen)
65 / 67 Sulmona, Koninkrijk Napels    
205   Gregorius XII
Angelo Correr
30 november 1406
-
4 juli 1415
(8 jaar en 216 dagen)
  Venetië, Republiek Venetië Trad af tijdens het Concilie van Konstanz, dat bijeen werd geroepen door Johannes XXIII.  
-   Alexander V
Pietro Philargi
26 juni 1409
-
3 mei 1410
(311 dagen)
    Tegenpaus in Pisa.
-   Johannes XXIII
Ioannes Vicesimus
Baldassare Cossa
25 mei 1410
-
20 maart 1415
(4 jaar en 299 dagen)
    Tegenpaus in Pisa.
-   Sedisvacatie 4 juli 1415
-
11 november 1417
(2 jaar en 130 dagen)
Twee jaar zonder paus.
206   Martinus V
Oddone Colonna
11 november 1417
-
20 februari 1431
(13 jaar en 101 dagen)
48 / 62 Genazzano, Kerkelijke Staat Einde Westers Schisma. Concilie van Bazel. Oprichting Katholieke Universiteit Leuven.  
-   Clemens VIII
Sanchez Muñoz
10 juni 1423
-
26 juli 1429
(6 jaar en 36 dagen)
    Tegenpaus in Avignon.
-   Benedictus XIV
Bernard Garnier
1425 - 1430
(~5 jaar)
    Tegenpaus in Avignon.
207   Eugenius IV, O.S.A.
Gabriele Condulmer
3 maart 1431
-
23 februari 1447
(15 jaar en 357 dagen)
47 / 63 Venetië, Republiek Venetië Kroonde Keizer Sigismund in Rome in 1433. Verplaatste het Concilie van Bazel eerst naar Ferrara en nog later naar Florence door de uitbraak van de builenpest.  
-   Felix V
Amadeus VIII van Savoye
5 november 1439
-
7 april 1449
(9 jaar en 153 dagen)
    Laatste tegenpaus met een groot aantal volgers.
208   Nicolaas V
Nicolaus
Tommaso Parentucelli
6 maart 1447
-
24 maart 1455
(8 jaar en 18 dagen)
49 / 57 Sarzana, Republiek Genua Vierde het Heilig Jaar van 1450. Kroonde Keizer Frederik III in Rome. Maakte een bibliotheek in het Vaticaan, wat later de Bibliotheca Apostolica Vaticana zou worden.  
209   Calixtus III
Alfonso de Borgia
8 april 1455
-
6 augustus 1458
(3 jaar en 120 dagen)
76 / 79 Xàtiva, Koninkrijk Valencia, Kroon van Aragón Eerste Spaanse paus  
210   Pius II
Enea Silvio Piccolomini
19 augustus 1458
-
15 augustus 1464
(5 jaar en 362 dagen)
52 / 58 Corsignano, Republiek Siena    
211   Paulus II
Pietro Barbo
30 augustus 1464
-
26 juli 1471
(6 jaar en 330 dagen)
47 / 54 Venetië, Republiek Venetië Neef van Eugenius IV  
212   Sixtus IV, O.F.M.
Francesco della Rovere
9 augustus 1471
-
12 augustus 1484
(13 jaar en 3 dagen)
57 / 70 Celle Ligure, Republiek Genua Bouw van de Sixtijnse Kapel.  
213   Innocentius VIII
Giovanni Battista Cybo
29 augustus 1484
-
25 juli 1492
(7 jaar en 331 dagen)
51 / 59 Genua, Republiek Genua    
214   Alexander VI
Rodrigo de Lanzol-Borgia
11 augustus 1492
-
18 augustus 1503
(11 jaar en 7 dagen)
61 / 72 Xàtiva, Koninkrijk Valencia, Kroon van Aragón Neef van Calixtus III.  

16e–20e eeuw (1503-2005) bewerken

16e eeuw (1503-1605) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
215   Pius III
Francesco Todeschini Piccolomini
22 september 1503
-
18 oktober 1503
(26 dagen)
64 / 64 Siena, Republiek Siena Neef van Pius II  
216   Julius II
Iulius
Giuliano della Rovere
31 oktober 1503
-
21 februari 1513
(9 jaar en 113 dagen)
59 / 69 Albisola, Republiek Genua Neef van Sixtus IV; belegde het Vijfde concilie van Lateranen. Michelangelo beschilderde de Sixtijnse Kapel. Begin herbouw Sint-Pieterskerk. Voor het eerste controleerde de paus effectief de gehele Kerkelijke Staat.  
217   Leo X
Giovanni di Lorenzo de' Medici
9 maart 1513
-
1 december 1521
(8 jaar en 267 dagen)
37 / 45 Florence, Florentijnse Republiek Excommunicatie Maarten Luther.  
218   Adrianus VI
Hadrianus
Aryaen Floriszoon Boeyens
9 januari 1522
-
14 september 1523
(1 jaar en 248 dagen)
62 / 64 Utrecht, Sticht Utrecht, Heilige Roomse Rijk De enige Nederlandse paus, soms ook als Duitse paus gerekend. Laatste niet-Italiaanse paus tot Johannes Paulus II in 1978.  
219   Clemens VII
Giulio di Giuliano de' Medici
26 november 1523
-
25 september 1534
(10 jaar en 303 dagen)
45 / 56 Florence, Florentijnse Republiek Neef van Leo X.  
220   Paulus III
Alessandro Farnese
13 oktober 1534
-
10 november 1549
(15 jaar en 28 dagen)
66 / 81 Canino, Lazio, Kerkelijke Staat Concilie van Trente.  
221   Julius III
Iulius
Giovanni Maria Ciocchi del Monte
7 februari 1550
-
29 maart 1555
(5 jaar en 50 dagen)
62 / 67 Rome, Kerkelijke Staat    
222   Marcellus II
Marcello Cervini
9 april 1555
-
30 april of 1 mei 1555
(21/22 dagen)
53 / 53 Montefano, Marche, Kerkelijke Staat Laatste paus die zijn geboortenaam behield na benoeming.  
223   Paulus IV, C.R.
Giovanni Pietro Carafa
23 mei 1555
-
18 augustus 1559
(4 jaar en 87 dagen)
78 / 83 Capriglia Irpina, Koninkrijk Napels    
224   Pius IV
Giovanni Angelo Medici
26 december 1559
-
9 december 1565
(5 jaar en 348 dagen)
60 / 66 Milaan, Hertogdom Milaan  
225   H. Pius V, O.P.
Michele Ghislieri
7 januari 1566
-
1 mei 1572
(6 jaar en 115 dagen)
61 / 68 Bosco, Hertogdom Milaan Ratificering en besluit, plus uitgave van de Romeinse Catechismus. Excommunicatie Elizabeth I.  
226   Gregorius XIII
Ugo Boncompagni
13 mei 1572
-
10 april 1585
(12 jaar en 322 dagen)
70 / 83 Bologna, Kerkelijke Staat Invoering Gregoriaanse kalender in 1582. 4 oktober ging over in 15 oktober, er vielen 10 dagen weg.  
227   Sixtus V, O.F.M. Conv.
Felice Peretti
24 april 1585
-
27 augustus 1590
(5 jaar en 125 dagen)
63 / 68 Grottammare, Marche, Kerkelijke Staat    
228   Urbanus VII
Giovanni Battista Castagna
15 september 1590
-
27 september 1590
(12 dagen)
69 / 69 Rome, Kerkelijke Staat Kortste pontificaat van alle officiële pausen. Stierf voor zijn installatie.  
229   Gregorius XIV
Niccolò Sfondrati
1590 - 15/16 oktober 1591
(314/315 dagen)
55 / 56 Somma Lombardo, Hertogdom Milaan    
230   Innocentius IX
Giovanni Antonio Facchinetti
29 oktober 1591
-
30 december 1591
(62 dagen)
72 / 72 Bologna, Kerkelijke Staat    
231   Clemens VIII
Ippolito Aldobrandini
30 januari 1592
-
3 maart 1605
(13 jaar en 32 dagen)
55 / 69 Fano, Marche, Kerkelijke Staat    

17e eeuw (1605-1721) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
232   Leo XI
Alessandro Ottaviano de' Medici
1 april 1605
-
27 april 1605
(26 dagen)
69 / 69 Florence, Hertogdom Florence Neef van Leo X.  
233   Paulus V
Camillo Borghese
16 mei 1605
-
28 januari 1621
(15 jaar en 257 dagen)
52 / 68 Rome, Kerkelijke Staat    
234   Gregorius XV
Alessandro Ludovisi
9 februari 1621
-
8 juli 1623
(2 jaar en 149 dagen)
67 / 69 Bologna, Kerkelijke Staat    
235   Urbanus VIII
Maffeo Barberini
6 augustus 1623
-
29 juli 1644
(20 jaar en 358 dagen)
55 / 76 Florence, Groothertogdom Toscane Rechtszaak tegen Galileo Galilei  
236   Innocentius X
Giovanni Battista Pamphilj
15 september 1644
-
7 januari 1655
(10 jaar en 114 dagen)
70 / 80 Rome, Kerkelijke Staat    
237   Alexander VII
Fabio Chigi
7 april 1655
-
22 mei 1667
(12 jaar en 45 dagen)
56 / 68 Siena, Groothertogdom Toscane Aanleg Sint-Pietersplein.  
238   Clemens IX
Giulio Rospigliosi
20 juni 1667
-
9 december 1669
(2 jaar en 172 dagen)
67 / 69 Pistoia, Groothertogdom Toscane    
239   Clemens X
Emilio Altieri
29 april 1670
-
22 juli 1676
(6 jaar en 84 dagen)
79 / 86 Rome, Kerkelijke Staat    
240   Z. Innocentius XI
Benedetto Odescalchi
21 september 1676 - 11/12 augustus 1689
(12 jaar en 324/325 dagen)
65 / 78 Como, Hertogdom Milaan    
241   Alexander VIII
Pietro Vito Ottoboni
6 oktober 1689
-
1 februari 1691
(1 jaar en 118 dagen)
79 / 80 Venetië, Republiek Venetië    
242   Innocentius XII
Antonio Pignatelli
12 juli 1691
-
27 september 1700
(9 jaar en 77 dagen)
76 / 85 Spinazzola, Koninkrijk Napels    
243   Clemens XI
Giovanni Francesco Albani
23 november 1700
-
19 maart 1721
(20 jaar en 116 dagen)
51 / 71 Urbino, Marche, Kerkelijke Staat    

18e eeuw (1721-1823) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
244   Innocentius XIII
Michelangelo de’ Conti
8 mei 1721
-
7 maart 1724
(2 jaar en 304 dagen)
65 / 68 Poli, Lazio, Kerkelijke Staat    
245   Benedictus XIII, O.P.
Pierfrancesco Orsini
29 mei 1724
-
21 februari 1730
(5 jaar en 268 dagen)
75 / 81 Gravina in Puglia, Koninkrijk Napels    
246   Clemens XII
Lorenzo Corsini
12 juli 1730
-
6 februari 1740
(9 jaar en 209 dagen)
78 / 87 Florence, Groothertogdom Toscane    
247   Benedictus XIV
Prospero Lorenzo Lambertini
17 augustus 1740
-
3 mei 1758
(17 jaar en 259 dagen)
65 / 83 Bologna, Kerkelijke Staat    
248   Clemens XIII
Carlo della Torre Rezzonico
6 juli 1758
-
2 februari 1769
(10 jaar en 211 dagen)
65 / 75 Venetië, Republiek Venetië    
249   Clemens XIV, O.F.M. Conv.
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli
19 mei 1769
-
22 september 1774
(5 jaar en 126 dagen)
63 / 68 Santarcangelo di Romagna, Kerkelijke Staat Op 21 juli 1773 opheffing van de jezuïetenorde.  
250   Pius VI
Giovanni Angelo Braschi
15 februari 1775
-
29 augustus 1799
(24 jaar en 195 dagen)
57 / 81 Cesena, Kerkelijke Staat In 1799 door Franse Republikeinen gevangen gezet in de citadel van Valence, waar hij na een maand is gestorven. Napoleon roofde veel Romeinse kunstschatten en bracht die vervolgens over naar Parijs.  
-   Sedisvacatie 29 augustus 1799
-
14 maart 1800
(197 dagen)
Zes maanden zonder paus door de dood van de oude in een gevangenis, gevolgd door onenigheid tussen de kardinalen.
251   Pius VII, O.S.B.
Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti
14 maart 1800
-
20 augustus 1823
(23 jaar en 159 dagen)
57 / 81 Cesena, Kerkelijke Staat Concordaat met Napoleon.  

19e eeuw (1823-1903) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
252   Leo XII
Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga
28 september 1823
-
10 februari 1829
(5 jaar en 135 dagen)
63 / 68 Genga of Spoleto, Kerkelijke Staat    
253   Pius VIII
Francesco Saverio Castiglioni
31 maart 1829
-
30 november 1830
(1 jaar en 244 dagen)
67 / 69 Cingoli, Marche, Kerkelijke Staat    
254   Gregorius XVI, O.S.B. Cam.
Bartolomeo Alberto Cappellari
2 februari 1831
-
1 juni 1846
(15 jaar en 119 dagen)
65 / 80 Belluno, Republiek Venetië In 1825 tot kardinaal benoemd. Als pauselijk legaat maakte hij het concordaat van het Vaticaan met de Nederlanden. In 1831 instelling van de pauselijke "Orde van de Heilige Gregorius de Grote". De laatste niet-bisschop die paus werd.  
255   Z. Pius IX, O.F.S.
Giovanni Maria Mastai-Ferretti
16 juni 1846
-
7 februari 1878
(31 jaar en 236 dagen)
54 / 85 Senigallia, Marche, Kerkelijke Staat Kondigde in 1854 het dogma af van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maria. Van 1869-1870 Concilie van Vaticanum I met afkondiging dogma van de onfeilbaarheid van de paus. Dit was het langste pontificaat sinds Petrus.  
256   Leo XIII, O.F.S.
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci
20 februari 1878
-
20 juli 1903
(25 jaar en 150 dagen)
67 / 93 Carpineto Romano, Lazio, Kerkelijke Staat Strijd tegen liberalisme en encycliek Rerum Novarum.  

20e eeuw (1903-2005) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
257   H. Pius X
Giuseppe Melchiorre Sarto
4 augustus 1903
-
20 augustus 1914
(11 jaar en 16 dagen)
68 / 79 Riese, Lombardije-Venetië, Keizerrijk Oostenrijk Bestreed het Modernisme, invoering Communie vanaf de leeftijd van zeven jaar.  
258   Benedictus XV
Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa
3 september 1914
-
22 januari 1922
(7 jaar en 141 dagen)
59 / 67 Genua, Koninkrijk Sardinië Bijgenaamd de vredespaus, dit vanwege zijn inzet voor de totstandkoming van een snelle vredesoplossing tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
259   Pius XI
Achille Ambrogio Damiano Ratti
6 februari 1922
-
10 februari 1939
(17 jaar en 4 dagen)
64 / 81 Desio, Lombardije-Venetië, Keizerrijk Oostenrijk Tekende het Verdrag van Lateranen in 1929. Hiermee werd Vaticaanstad een soevereine staat.  
260   E. Pius XII
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
2 maart 1939
-
9 oktober 1958
(19 jaar en 221 dagen)
63 / 82 Rome, Italië Maria-Tenhemelopneming als dogma.
Motto: Opus Justitiae Pax
("Vrede is het werk van de gerechtigheid")
 
261   H. Johannes XXIII
Ioannes Vicesimus
Angelo Giuseppe Roncalli
28 oktober 1958
-
3 juni 1963
(4 jaar en 218 dagen)
77 / 81 Sotto il Monte, Bergamo, Italië Begin Concilie van Vaticanum II.
Motto: Obedientia et Pax
("Gehoorzaamheid en vrede")
 
262   H. Paulus VI
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
21 juni 1963
-
6 augustus 1978
(15 jaar en 46 dagen)
65 / 80 Concesio, Brescia, Italië Einde Concilie van Vaticanum II.
Motto: Cum Ipso in Monte
("Met Hem op de berg")
 
263   E. Johannes Paulus I
Ioannes Paulus
Albino Luciani
26 augustus 1978
-
28 september 1978
(33 dagen)
65 / 65 Forno di Canale, Veneto, Italië Eerste en enige paus die "de eerste" gebruikte in zijn naam. Eerste paus met twee namen, van zijn twee voorgangers. Eerste paus sinds Lando (913-914) met een nieuwe naam.
Motto: Humilitas
("Nederigheid")
 
264   H. Johannes Paulus II
Ioannes Paulus
Karol Józef Wojtyła
16 oktober 1978
-
2 april 2005
(26 jaar en 168 dagen)
58 / 84 Wadowice, Polen Eerste Poolse en niet-Italiaanse paus in 455 jaar.
Motto: Totus Tuus
("Geheel de uwe")
 

21e eeuw (2005-heden) bewerken

Nr. Paus Pontificaat Leeftijd
Begin/Eind
Pontificaat
Geboorteplaats Opmerkingen Wapen
265   Benedictus XVI
Joseph Aloisius Ratzinger
19 april 2005
-
28 februari 2013
(7 jaar en 315 dagen)
78 / 85 Marktl, Beieren, Duitsland Oudste paus bij benoeming sinds paus Clemens XII in 1730. Eerste paus die vrijwillig bij leven aftrad sinds 1294.
Motto: Cooperatores Veritatis
("Medewerkers van de waarheid")
 
266   Franciscus, S.J.
Jorge Mario Bergoglio
13 maart 2013
-
heden
(10 jaar en 263 dagen*)
76 / 86* Buenos Aires, Argentinië Eerste paus van buiten Europa sinds Gregorius III, uit Latijns-Amerika, van het zuidelijk halfrond, jezuïet en eerste paus die een geheel nieuwe en unieke naam aannam sinds Lando (913-914).
Motto: Miserando atque Eligendo
("Gekozen uit genade")
 

* Pontificaat loopt nog.

Zie ook bewerken