Lijst van brutoformules C13

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met dertien koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C13Bewerken

C13H0 - C13H14Bewerken

Brutoformule Naam
  Fluazinam
  Hexachlorofeen
  Niclosamide
  4,4'-Difluorbenzofenon
~ in synthese polyetherketon
  Fluorenon
  Triclocarban
  Tritosulfuron
  Acridine
  Fenantridine
  Acridon
  Fluoreen
~IUPAC: dibenzofuraan
  difenyldichloormethaan
~ in bereiding acetofenon
  (Benzylideenaceton)ijzertricarbonyl
  N,N'-bis(4-nitrofenyl)ureum
~ in nicarbazine
  Dichlorofeen
  Benzofenon
~ IUPAC-naam van difenylketon
  Fenylsalicylaat
  Thioxantheen
  2-benzyl-4-chloorfenol
  Procymidon
  Difenylmethaan
~ IUPAC: benzylbenzeen
  Bisamine
  Fluconazol
~ als azool
  Monobenzon
  Iprodion
  Ciprofibraat
~ IUPAC: 2-(4-(2,2-dichloorcyclopropyl)-fenoxy)-2-methylpropaanzuur
  4,4'-methyleendianiline
  Carvacrol
  Thymol

C13H15 - C13HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Penconazool
  Ketamine
  Azimsulfuron
  Moclobemide
  Aztreonam
  Tramazoline
  Ambroxol
  Lenacil
  Lacosamide
  Ibuprofen
  Salicine
  2-di-ethylamino-ethyl 4-aminobenzoaat
~ Ook wel: procaïne (generieke naam); Novocaïne (merknaam)
  Jonon
  Menthol
  Salbutamol
  2-di-ethylamino-ethyl 4-aminobenzoaat.hydrochloride
~ Ook wel: procaïne (generieke naam); Novocaïne (merknaam)
  Dicyclohexylcarbodi-imide
~ als carbodi-imide
  Ranitidine
  Fenamifos
  Fosfatidylserine
  Timolol
  n-decylacrylaat
  menthyllactaat
  Brassylzuur
HOOC(CH2)11COOH
~ triviale naam voor tredecaandizuur
~ undecaandicarbonzuur
  Natrium-methyllauraatsulfonaat
~ als methylestersulfonaat
  4,4'-diaminodicyclohexylmethaan
~ ook: 4,4'-methyleenbis(cyclohexylamine)
~ of: bis(para-aminocyclohexyl)methaan
  Methyllauraatsulfonzuur
~ als methylestersulfonaat