Tridecaan

chemische verbinding

Tridecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C13H28. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof, die door hydrofobe eigenschappen onoplosbaar is in water. Het is wel goed oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen, zoals benzeen, di-ethylether, ethanol, aceton en tolueen. De verbinding kent 802 structuurisomeren.

Tridecaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van tridecaan
Algemeen
Molecuulformule C13H28
IUPAC-naam tridecaan
Molmassa 184,36142 g/mol
SMILES
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
CAS-nummer 629-50-5
EG-nummer 211-093-4
PubChem 12388
Wikidata Q150788
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P305+P351+P338
LD50 (muizen) (intraveneus) 1161 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Smeltpunt −5 °C
Kookpunt 234 °C
Vlampunt 102 °C
Dampdruk (bij 59°C) 130 Pa
Goed oplosbaar in organische oplosmiddelen
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Tridecaan en diens isomeren worden gebruikt in de rubber- en papierindustrie en bij de productie van paraffines. Het is tevens een organisch oplosmiddel.

Externe links bewerken

  • (en) MSDS van tridecaan
  • (en) Gegevens van tridecaan in de GESTIS-stoffendatabank van het IFA