Interdependentie

Interdependentie is onderlinge afhankelijkheid of samenhang. Bij sociale interdependentie zijn mensen op elkaar aangewezen. Bij staten is er sprake van interdependentie als beide tegelijk van elkaar afhankelijk zijn. Deze mate van dependentie hoeft echter niet aan elkaar gelijk te zijn.

TheorieBewerken

Interdependentie is zowel een sociaal, economisch, affectief, cognitief als een politiek verschijnsel. Staten die met elkaar handelen worden tegelijkertijd afhankelijk aan de hand van elkaars politieke beleidsvorming of juridische wetgeving. Winst maken is dus mede afhankelijk van de laatste twee zaken.

Bilateraal en multilateraalBewerken

Interdependentie verwijst in internationale verhoudingen minder vaak naar bilateraal dependentie, waar alleen twee staten afhankelijk van elkaar zijn. In werkelijkheid is er meestal sprake van een multilaterale dependentie. Oorzaak hiervan is de globalisering. De mate van politieke samenwerking voorspelt in hoeverre de marktwerking efficiënt zal werken. De handel van de meeste staten zullen daarom afhankelijk zijn van de wereldmarkt en niet specifiek gericht op handelspartner.

Interdependentie en vredeBewerken

Sommigen geleerden menen dat interdependentie voor vrede zorgt. Immers, een gezonde relatie tussen staten is beter voor de economie. In theorie zullen staten het liefst conflicten zo veel mogelijk vermijden, opdat er geen economische blokkades ontstaan.

Aan de andere kant creëert interdependentie scheve verhoudingen tussen staten. Bijvoorbeeld als een staat meer goederen importeert dan exporteert, zal er een tekort op de betalingsbalans staan. Het welzijn van de bevolking binnen een staat is dan te veel afhankelijk van de handel die een staat drijft. Een staat kan machtiger worden, terwijl de levensstandaard van de bevolking omlaag gaat.

ReferentieBewerken

  • Goldstein, J. (1997): International Relations , Sixth Edition, International Edition, Pearson Longman.

Strategieën ter voorkoming van dependentieBewerken