Een inwendig punt is een punt binnen een ruimte, dat niet op de grens met een andere ruimte ligt. Anders gezegd is een inwendig punt een punt dat geheel door andere punten van die ruimte is omgeven. Het deel van de ruimte waarin alle punten geheel door andere punten zijn omgeven heet het inwendige van die ruimte.

Het punt is een inwendig punt binnen , aangezien binnen ligt. Het punt ligt op de rand van .

Definitie bewerken

Euclidische ruimte bewerken

Het punt   in een deelverzameling   van een euclidische ruimte heet inwendig punt van  , als er een open bol bestaat met   als middelpunt die helemaal in   ligt.

Metrische ruimte bewerken

Als   een metrische ruimte is met metriek  , dan is   een inwendig punt van   als er een bol om   bestaat met straal   die helemaal in   ligt.

Topologische ruimte bewerken

Deze definitie geldt ook in een topologische ruimte, maar daarin wordt de bol door een omgeving vervangen. Laat   een deelverzameling van een topologische ruimte   zijn. Dan heet   inwendig punt van  , als er een omgeving van   bestaat, die in   ligt. Merk op dat deze definitie niet van de vraag afhangt of het een vereiste is dat omgevingen al of niet open zijn. Als het niet is vereist dat omgevingen open zijn, is   wanneer   in   ligt altijd een omgeving van  .

Dit betekent dat een inwendig punt van   zich niet op de rand van   kan bevinden. Als   een open verzameling is, is ieder element van   een inwendig punt.