Holstrate

voormalig kasteel in Pey Nederland

Holstrate was een kasteel aan de oostzijde van het Nederlandse dorp Pey, provincie Limburg. De naam is afkomstig van de naastgelegen Houtstraat van Echt naar het Echterbos.

Holstrate
Kasteel Holstrate ligt binnen de rode cirkel
Locatie Pey
Gebouwd in onbekend
Gesloopt in onbekend

Geschiedenis bewerken

Over de ouderdom van kasteel Holstrate is niets bekend. Het was een leen van het hertogdom Gelre, en het betrof geen riddermatig goed.

De eerst bekende eigenaar was afkomstig uit de familie Van Hillen, die rond 1600 het kasteel Holstrate in bezit had. In 1699 verkocht Ghysula van der Reck, de weduwe van Johan van Hillen, het kasteel met alle gronden aan jonker Willem Godfried van Brunsveld. De nieuwe eigenaar hield het kasteel niet lang in bezit want een jaar later verkocht hij het al weer aan de militair François de Chatelain.

 
Voetval nummer 1 in 1965

De Chatelain en zijn echtgenote Maria Clara Flemmings zorgden voor een uitbreiding van het landgoed. Ook lieten zij de ‘zeven voetvallen’ bouwen: een zevental bidkapelletjes tussen het kasteel en het dorp Echterkapel. Van deze kapelletjes zijn de nummers 1, 2, 3 en 7 bewaard gebleven en als rijksmonument aangewezen.[1]

Uit een pachtovereenkomst van 1719 wordt duidelijk dat Holstrate toen was vervallen. De pachter hoefde zelfs de eerste vier jaar geen pacht te betalen vanwege de slechte staat van de goederen.

De dochter van François en Maria, Jacoba Magdalena Francisca, trouwde met Christoffel van der Vekene, de vice-kanselier van Opper-Gelre. Hun kinderen en kleinkinderen besloten om Holstrate in 1773 te verkopen. De verkoopakte maakt nog melding van de aanwezigheid van het huis, dus het was toen nog niet afgebroken. De nieuwe eigenaren waren Jan Schoolmeesters en zijn vrouw Maria Elisabeth Smeets. Zij verkochten Holstrate echter al snel weer door aan de familie Groenen.

Wanneer het kasteel is gesloopt, is niet bekend.

Beschrijving bewerken

Over het uiterlijk van kasteel Holstrate is vrij weinig bekend. Het was omgracht en beschikte over schuren en stallen. Op de Tranchotkaart uit begin 19e eeuw staat een rechthoekig, omgracht terrein weergegeven dat via een brug aan de westzijde toegankelijk is. Op het terrein staan diverse gebouwen rondom een binnenplaats. De afmeting van het kasteelterrein is ongeveer 100 bij 80 meter.

Van de omgrachting waren midden 19e eeuw de zuid- en oostzijde nog aanwezig. Begin 20e eeuw is het terrein verdeeld in twee losse percelen. Anno 2023 staat er een garagebedrijf op het voormalige kasteelterrein.