Pachter

Een pachter is iemand die een boerderij, weiland, akker, visgrond, veer, stuk grond, e.d. huurt van een ander, waarvoor hij regelmatig, vaak jaarlijks, verplicht is pacht te betalen. Een dergelijke overeenkomst wordt pacht genoemd.

Horecagelegenheden worden vaak door een pachter uitgebaat in opdracht van bijvoorbeeld een brouwerij. Ook een concertzaal of theater kan door pachters worden geëxploiteerd.

Zie ookBewerken