De Donck (Swolgen)

verdwenen kasteel in Swolgen, Nederland

Huis De Donck is een verdwenen kasteel of adellijk huis in de Nederlandse plaats Swolgen, provincie Limburg.

Geschiedenis bewerken

De familie Von Haften had het goed in de 16e eeuw in eigendom. Waarschijnlijk was er toen ook al sprake van een adellijk huis. De Kesselse scholtis Andries Schenck van Nydeggen, gehuwd met Elisabeth Romer, kreeg De Donck in 1662 in bezit. Hun kinderen Johan Adam en Dirk erfden het huis.

In 1725 was De Donck in eigendom bij Isabella Anna Maria van Dorth van Varick. Haar dochter Joanna Adriana Sibilla Romer trouwde met graaf Arnold Carl Philipp van Varo, waarmee het huis in de familie Van Varo terecht kwam. Kleinzoon Carl Ludwig Franz liet De Donck in 1875 na aan Johan Rudolph von Geyr-Schweppenburg, een ver familielid.

De Donck werd door rentmeesters beheerd, die het op hun beurt weer verpachtten. De laatste pachter was Louis Hubert Keursten, die in 1906 De Donck aankocht toen de baron Von Geyr-Schweppenburg zijn goederen te koop zette.

Beschrijving bewerken

Het is niet bekend hoe het huis De Donck er uit heeft gezien. Op een kadastrale kaart uit 1820 is te zien dat er drie gebouwen stonden op een omgracht terrein. Het noordelijke gebouw betrof de schuur, het middelste gebouw de in 1727 herbouwde boerderij, en het zuidelijke gebouw zal het adellijke huis zijn geweest. Het huis is na 1820 afgebroken; in 1926 werd ook de rest van het complex gesloopt.

Op de kasteellocatie staat tegenwoordig boerderij Donckhof.