Trippaert

voormalig kasteel in Thorn, Nederland

Het kasteel Trippaert stond in de Nederlandse stad Thorn, provincie Limburg. Het kasteel was een leengoed van de abdij van Thorn. Tevens was het een riddermatig goed, waardoor de adellijke eigenaren toegang hadden tot het lidmaatschap van de ridderschap van Thorn. Daarnaast was er een laathof aan Trippaert verbonden.

Trippaert
Kadastrale kaart uit 1828 met de locatie van voormalig kasteel Trippaert (perceel 568)
Locatie Thorn
Algemeen
Kasteeltype blokhuis(?)
Gebouwd in 15e eeuw
Gesloopt in 18e eeuw

Geschiedenis bewerken

De oudste vermelding van het goed Trippaert dateert uit juni 1400: Jean Trippaert werd toen genoemd als leenman van de abdis van Thorn. Rond 1420 kwam het goed in handen van de familie Van Pollart vanwege het huwelijk tussen Jean Dirkszn van Pollart met Jeans dochter Agnes. In 1476 kwam het huis terecht bij Franck Pollart, mogelijk via aankoop.

Rond 1625 trouwde erfdochter Antonette van Pollart met Peter Bock van Haesdal. Antonette bracht de Trippaert mee in haar huwelijk. Toen zij waren overleden, ging het huis naar haar zus Agnes, die was gehuwd met Johan van Oldenhoven. Hun nazaten bleven enige tijd eigenaar van de Trippaert, maar het is onbekend tot wanneer zij dit bleven.

Toen in de 18e eeuw Johannes Mattheus Meulenbergh de nieuwe eigenaar werd, was het huis inmiddels vervallen tot een pachthoeve. Via vererving in vrouwelijke lijn kwam de Trippaert in handen van de families Houben en Leers. De laatste leenman was Nicolaes Leers, die in 1781 door de abdis met het huis Trippaert werd beleend. Hierna werd het leenstelsel door de Franse bezetter afgeschaft.

Beschrijving bewerken

Het is onbekend hoe het oorspronkelijke huis Trippaert er uit heeft gezien. De Thornse leenregisters spreken in de 15e eeuw van een zogenaamd blokhuis, en in 1662 wordt melding gemaakt van grachten en wallen. Die grachten – gevoed door een sloot vanuit de Thornse Beek – zijn ook nog zichtbaar op kaarten van begin 19e eeuw. Uit deze gegevens kan de conclusie worden getrokken dat het huis Trippaert oorspronkelijk een verdedigbaar bouwwerk is geweest. Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat Trippaert een riddermatig goed was.

Het oorspronkelijke huis zal in de 15e eeuw zijn gebouwd. Het is vermoedelijk in de 18e eeuw afgebroken, waarna er alleen nog een pachthoeve is overgebleven. Deze gesloten hoeve ligt rondom een driehoekige binnenplaats, met aan de zuidzijde het woongedeelte. Het vierkante terrein ten zuiden van de hoeve is de voormalige kasteellocatie.