Aldenhoven (kasteel)

voormalig kasteel in Leveroy, Nederland

Aldenhoven was een kasteel of versterkt huis in het Nederlandse dorp Leveroy, provincie Limburg. Het was een herengoed en een laatbank, en viel als leen onder de heren van Horn. Aldenhoven bezat diverse tienden en cijnzen onder Heythuysen. Vanaf 1680 was Aldenhoven het centrum van een heerlijkheid.

Aldenhoven
Locatie Leveroy
Gebouwd in 15e eeuw
Gesloopt in 18e eeuw?

Er zijn overigens twijfels of Aldenhoven daadwerkelijk een versterkt huis was. In de 18e eeuw was Aldenhoven in ieder geval niet meer dan een boerderij.

Geschiedenis bewerken

In de 15e eeuw was Aldenhoven in handen van de familie Steck van Haeghen. De oudste vermelding dateert uit 1460, toen de oudste zoon Conrad Steck het huis Aldenhoven erfde. Hij ontving tevens een deel van de tienden en cijnzen. De boerderij met landerijen werden door zijn broer Jan geërfd.

De boerderij werd vervolgens door Jan verkocht, waarna deze in bezit kwam van Aleijd Overlacker. Zij was non in het klooster Keizersbosch. Na haar overlijden erfden haar twee neven de boerderij, maar zij verkochten het aan jonker Jan van Holtmeulen.

In 1481 werd Jan Steck beleend met het huis Aldenhoven, nadat zijn broer Cornelis was overleden. Jan had waarschijnlijk financiële problemen en zag zich genoodzaakt om ook Aldenhoven te verkopen en wel aan het klooster Sint-Elisabethsdal. Dit klooster werd in 1492 beleend met de laatbank en de tienden van Aldenhoven. De eigen laatbank van het klooster werd opgeheven en bij de laatbank van Aldenhoven gevoegd.

In 1797 onteigende de staat alle kloosterbezittingen, waaronder Aldenhoven. Het huis werd verkocht. In de 20e eeuw is een nieuw woonhuis gebouwd op de plek van het voormalige Aldenhoven.