Movert

voormalig kasteel in Bingelrade,, Nederland

Het kasteel Movert of Mouffert stond ten westen van het Nederlandse dorp Bingelrade, provincie Limburg. De exacte locatie van het middeleeuwse slot is niet bekend.

Movert
Locatie Bingelrade
Algemeen
Kasteeltype mottekasteel
Bouwmateriaal mergel?
Gebouwd in vóór 1268
Gesloopt in onbekend

Naamgeving bewerken

De naam Movert/Mouffert is een verbastering van Montfort. Dit zou kunnen wijzen op de oorspronkelijke verschijningsvorm van het kasteel, namelijk een mottekasteel.

Geschiedenis bewerken

De oudste vermelding van Movert dateert uit 1268. In dat jaar verkocht Dirk van Schinnen, eigenaar van het Huis Schinnen, het leengoed Movert aan het Akense Onze Lieve Vrouwe Munsterstift. Dirks zoon Godfried stemde toe in deze verkoop, maar tekende al gauw bezwaar aan. Heer Walram van Valkenburg kwam in 1273 alsnog tot een vergelijk.[1]

Het stift bleef eigenaar van Movert tot het goed in 1793 door de Fransen werd geconfisqueerd en alle gronden werden verkocht aan particulieren.

Locatie bewerken

Afgaande op de naam zal Movert oorspronkelijk een mottekasteel zijn geweest. Het kasteel zal al vrij snel na de aankoop door het Akense stift zijn verdwenen: het stift had meer interesse in de uitgebreide landbouwgronden die toebehoorden aan Movert dan in een verdedigbaar huis. Omdat ook de boerderij al vóór de 19e eeuw was verdwenen, is het lastig om de kasteellocatie te traceren.

Er zijn drie mogelijke locaties aangewezen:

  • Direct ten westen van de rond 1935 afgebroken parochiekerk van Bingelrade. In de Rozengaard zouden mergelblokken zijn gevonden die kunnen wijzen op fundamenten.
  • De Kneijkuilerberg: hier zijn in de 19e eeuw tijdens het ploegen restanten van onder andere dakpannen naar boven gekomen.
  • Op de Waart.